Zone.college Borculo start uitdagende leerroute voor leerlingen met havo-advies

Zone.college Borculo biedt vanaf augustus 2023 naast het Vmbo Groen ook Het Groene Lyceum aan. Het Groene Lyceum is een wettelijk erkende leerlijn, die inmiddels meer dan 12,5 jaar in Nederland bestaat en is bedoeld voor leerlingen met havo-capaciteiten, die graag praktisch bezig zijn en het liefst leren door denken en doen. Met Het Groene Lyceum kunnen leerlingen in zes jaar doorstromen naar het hbo, zowel binnen als buiten de groene sector.

‘Al jaren vragen kinderen bij de open dagen van ons groene vmbo: “Als ik een havoadvies krijg, mag ik dan nog steeds naar deze school?”’ vertelt locatiedirecteur Bjorn Vos. ‘We zijn blij dat we nu kunnen vertellen dat dat vanaf schooljaar 2023-2024 inderdaad kan en wel binnen Het Groene Lyceum. Het Groene Lyceum voorziet in een behoefte voor leerlingen met havoadvies, die graag een praktijkgerichte route naar het hbo willen volgen. Het is een mooie aanvulling op ons Vmbo Groen.’

Praktische route naar het hbo
Projectleider Daniël ter Haar maakte als kind zelf mee dat hij vanwege zijn havoadvies niet naar de school van zijn keuze mocht – groen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat is voor hem een belangrijke persoonlijke drijfveer om zich nu in te zetten voor de komst van Het Groene Lyceum in Borculo. ‘In ons onderwijssysteem gaan we er nog te veel vanuit dat kinderen die goed kunnen leren theoretisch onderwijs moet krijgen. Terwijl sommige van deze kinderen ook graag praktisch bezig zijn. Zij willen meer dan alleen met de neus in de boeken zitten.’

Zesde HGL-locatie
Zone.college had tot nu toe vijf Groene Lycea: in Almelo, Doetinchem, Enschede, Twello en Zwolle. Bjorn Vos: ‘Voor jongeren die grofweg tussen de A1 en de Duitse grens wonen, was de reisafstand naar een van deze locaties erg groot. Het Groene Lyceum in Borculo is voor hen een uitkomst. In augustus 2023 starten we met leerjaar 1.’

Na je diploma
Bij Het Groene Lyceum wisselen theorie en praktijk elkaar af en heb je na 6 jaar hard werken een vmbo-diploma én een mbo-diploma niveau 4 op zak. Je doet examen in profiel Groen. Omdat dat een heel breed profiel is, kun je met je diploma doorstromen naar elke gewenste hbo-opleiding. ‘Wij zien groen onderwijs niet als een doel, maar als een middel. Een middel om te leren onderzoeken, samenwerken, verzorgen en verantwoordelijkheid te nemen’, licht Daniël ter Haar toe.

Ontdeklab
‘Het leuke van een nieuwe opleiding opzetten is, dat je deze – binnen bepaalde kaders – opnieuw vormgeeft’, vindt Bjorn Vos. ‘Zo krijgt Het Groene Lyceum in Borculo een ontdeklab om het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden te stimuleren. Het ontdeklab is een lokaal met een heel arsenaal aan technische mogelijkheden, waarvan de leerlingen gebruik mogen maken. Denk aan 3D-printers, een green screen, robotica, drones en podiumtechniek. Verder willen we zoveel mogelijk geïntegreerd en projectmatig gaan lesgeven. En gaan we zorgen dat de trajecten van individuele leerlingen nog beter aansluiten bij wat zij nodig hebben.’

Meer weten over Het Groene Lyceum in Borculo?
Kijk op de website of stuur een mail naar borculo@zone.college. Tijdens de Doemiddag in november en op de eerstvolgende open dag kunnen leerlingen kennismaken met Het Groene Lyceum in Borculo. Voor leerkrachten van groep 7 en 8 van het basisonderwijs in de Achterhoek is inmiddels een online informatiebijeenkomst georganiseerd.