Zone.college en Vruchtbare Kringloop Achterhoek ver met vernieuwing agro-onderwijs

Gisteren bezocht Minister Schouten de bijeenkomst ‘De boer van morgen begint vandaag’ georganiseerd door LTO Noord. Zij werd o.a. door Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van kringlooplandbouw in de Achterhoek. Een duurzame manier van boeren die steeds belangrijker wordt in ons land. Om ‘de boer van morgen’ op te leiden, stellen wij sinds 2016 kringlooplandbouw centraal bij de vernieuwing van onze agro-opleidingen. En we werken nauw samen met de ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ (VKA) en andere regionale partners in de ‘Kenniswerkplaats Achterhoek’ (KWPA).

Studenten van de opleidingen Veehouderij en Groen, grond & infra leren zoveel mogelijk in de praktijk. Dat doen zij bij bedrijven die zijn aangesloten bij de  Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Zo doen zij actuele kennis op over kringlooplandbouw. De gezamenlijke ambitie is, om 40% van het onderwijs van de opleiding Veehouderij in de praktijk uit te voeren. Daarnaast gaat voor de aansluiting met de (toekomstige) beroepspraktijk veel aandacht uit naar de vakkennis van docenten. Bijvoorbeeld door het organiseren van studiedagen en kenniscarrousels, over onderwerpen als de kringloopwijzer en over duurzaam bodembeheer.

Innovatie Groene sectoren
Leidend voor de vernieuwing van het onderwijs is de arbeidsmarkt- en innovatiebehoefte van de Groene sectoren agro(food) en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. Bijvoorbeeld op het gebied van kringloop- en precisielandbouw, kunstmestvrije Achterhoek, biobased grondstoffen, biomassa & energietransitie en een duurzame leefomgeving.

Activiteiten kringlooplandbouw
Een greep uit de activiteiten rondom kringlooplandbouw voor studenten en docenten (georganiseerd door KWPA-partners en Zone.college), studiejaar 2018-2019:

  • Rond 100 mbo-studenten van de opleidingen Veehouderij en Groen, grond & infra volgen de onderwijsmodule ‘Duurzame Rundveehouderij, Kringloopdenken’.
  • Studenten werken op VKA-bedrijven en stellen voor deze bedrijven verbeterplannen op, samen met de agrariër of loonwerker.
  • Studenten Veehouderij en Groen, grond & infra nemen deel aan bijeenkomsten van de VKA-studiegroepen en ondersteunen de studiegroep begeleiders.
  • Samen Leren Ondernemen (SLO) traject: 9 weken lang, werken ongeveer 80 mbo-studenten en 30 hbo-studenten in groepen samen aan het oplossen van innovatievragen op het gebied van vruchtbare kringloop: ‘Hoe kan ik de CO2-uitstoot van mijn bedrijf reduceren zonder dat mijn kostprijs omhoog gaat?’ of ‘Wat is het effect van opstallen of juist weiden op mijn mineralenbalans?’ De studenten worden ondersteund door 5 docenten uit het mbo en 2 uit het hbo en een dag door 15 agro-experts.
  • In maart organiseert KWPA een studiedag over kringlooplandbouw, met presentaties en workshops over thema’s als de kringloopwijzer, bodemverdichting en duurzaam bemesten. De dag wordt bezocht door 100 mbo-studenten en -docenten van de opleidingen Veehouderij en Groen, grond & infra