Zone.college Enschede start Groen Lyceum

Zone.college in Enschede wil volgend schooljaar starten met een Groen Lyceum, specifiek voor de groep leerlingen die goed kunnen denken, maar die ook graag iets willen dóen.

Het Groene Lyceum is een leerlijn voor kinderen die intelligent zijn, maar met een voorkeur voor leren op een praktische manier. Groene Lycea bestaan al 12,5 jaar in Nederland. Zone.college heeft ook al meerdere jaren ervaringen met deze landelijke leerlijn op vestigingen elders in Oost-Nederland. Ontstaan vanuit de behoefte die bij leerlingen werden geconstateerd. Namelijk dat zij niet alleen kennis willen verwerven, maar ook willen werken in een beroepsgerichte context.

 

En nu willen we kinderen uit Enschede en omgeving dus ook deze praktische route naar het hbo aanbieden. Voor de groep die met het hoofd én met de handen bezig wil zijn”, aldus Mark Nijenmanting, directeur Zone.college locatie Enschede.

 

Het Groene Lyceum is een leertraject waarbij praktijk en theorie gecombineerd wordt. De leerling haalt in zes jaar een vmbo- en een mbo4-diploma en kan daarmee op het hbo starten. Nijenmanting: “We zien landelijk dat leerlingen van Groene Lycea succesvol zijn op het hbo, in verschillende richtingen. HGL’ers zijn goed voorbereid qua studievaardigheden, zelfstandig werken en er is veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden.” Naast algemene vakken op havo-niveau, volgen leerlingen ook praktijkvakken. Theoretische lessen worden gecombineerd met praktische opdrachten in de praktijk, op school en daar buiten.

Informatiebijeenkomst voor leerkrachten van groep 7 en 8
Op 1 oktober a.s. van 16.00 – 17.00 uur organiseert Zone.college Enschede een informatiebijeenkomst over het Groene Lyceum voor leerkrachten van groep 7 en 8 uit het basisonderwijs. Om deze bijeenkomst bij te wonen vragen we je om een aanmelding te mailen naar mevrouw Helder (hhelder@zone.college) met uw naam en school waar u werkzaam bent.

Zone.college Enschede: Hengelosestraat 481 | 7521 AG Enschede