Zone.college organiseert kennisbijeenkomst Eikenprocessierups bestrijden

Op maandagavond 8 april is de kennisbijeenkomst Eikenprocessierups in Zwolle.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over een duurzame oplossing voor het beheersbaar houden van de populatie.
Deelnemers krijgen praktische informatie voor het maken van een eigen bestrijdingsplan en antwoord op vele vragen, zoals:

  • Kun je de eikenprocessierups het beste bestrijden met aaltjes en bacteriepreparaten zoals Xentari?
  • Welke maatregelen kun je treffen voor preventieve bestrijding?
  • Welke opties zijn er om een nest te verwijderen en wat zijn de ervaringen?
  • Wat doe je met grondnesten?

Programma
Op het programma staan de geschiedenis en levenscyclus van de eikenprocessierups in Nederland en de preventieve en reactieve bestrijdingsmogelijkheden.

Een belangrijk onderdeel is het in kaart brengen van de aanwezigheid van mens en dier voor een risicoanalyse op gezondheidsklachten. Mens en dier kunnen gezondheidsklachten ervaren door brandharen van de eikenprocessierups. De meeste klachten komen in de zomermaanden voor, omdat de rupsen dan de brandharen dragen die ze afschieten als ze zich bedreigd voelen. De rupsen ontwikkelen vanaf het vierde larvestadium brandharen. Deze veroorzaken vooral huidklachten. Als een rups een nest verlaat, dan blijven de haren achter die nog steeds voor gezondheidsklachten kunnen zorgen.

Een ander belangrijk onderdeel in het plan is de stimulatie van natuurlijke vijanden. Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zijn insecten (o.a. de sluipwesp, de sluipvlieg, de kever en de spin), vogels (o.a. het roodborstje, het winterkoninkje en de koolmees) en vleermuizen. De afname of afwezigheid van natuurlijke vijanden, klimaatverandering en de vele lanen met vooral eiken hebben ervoor gezorgd dat het aantal rupsen en hun verspreidingsgebied flink is toegenomen. De eikenprocessierups komt op dit moment in heel Nederland voor.

Voor alle geïnteresseerden
De bijeenkomst maakt onderdeel uit van een reeks kennisbijeenkomsten, die Zone.college organiseert voor professionals die hun spuitlicentie willen verlengen middels het volgen van kennisbijeenkomsten. Aanmelden voor een verlengingsbijeenkomst kan via het online aanmeldformulier Verlenging Gewasbescherming. Op het aanmeldformulier staan alle geplande bijeenkomsten.

Kennisbijeenkomst Eikenprocessierups bestrijden
8 april 2024, 19.00 – 21.30 uur, Zone.college Zwolle
23 mei 2024, 10.00 – 12.30 uur, Zone.college Almelo