Niveau 3

BOS- & NATUURBEHEER

Als vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie werk je buiten, ben je lekker bezig en zorg je dat iedereen op de juiste manier met de natuur om gaat. Jij vindt het geweldig! Van aanleg en onderhoud tot plannen en begeleiden van werkzaamheden in het bos en op natuurterreinen; jij weet hoe het hoort en houdt van de afwisseling. Overleggen met je leidinggevende, aansturen van directe collega’s en werken volgens planning gaat je gemakkelijk af. Natuurlijk moet je kunnen zagen, maaien of rasters plaatsen. Dat doe je altijd op een veilige manier. En je ziet ook direct of er iets mis is met bomen, struiken, planten of dieren. Samen met je collega’s zorg jij voor een goed functionerende omgeving voor mens, plant en dier.

Voor wie?

Buiten werken, lekker bezig zijn en zorgen dat iedereen op de juiste manier met de natuur omgaat. Je vindt het geweldig! Van aanleg en onderhoud tot het plannen en begeleiden van werkzaamheden in het bos en op natuurterreinen: jij weet hoe het hoort en je houdt van de afwisseling. Overleggen met je leidinggevende, het aansturen van directe collega’s en werken volgens een planning gaan je gemakkelijk af. Natuurlijk moet je kunnen zagen, maaien of rasters plaatsen en dat doe je altijd op een veilige manier. Je ziet ook direct of er iets mis is met bomen, struiken, planten of dieren. Samen met je collega’s zorg jij voor een goed functionerende omgeving voor mens, plant en dier.

Wat leer ik?

Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) en werk je bijvoorbeeld bij een waterschap of Staatsbosbeheer. Je krijgt vakken als:

 • Flora- en faunakennis.
 • Natuurtechnisch, civiel en cultuurwerk.
 • Voorlichting en educatie.
 • Evenementen organiseren.
 • Inventariseren en monitoren.
 • Ontwerpen en inrichten.
 • Nederlands.
 • Rekenen.
 • Burgerschap.
 • Coaching.
Wanneer kan ik me aanmelden en wanneer start de opleiding?

Meld je voor 1 april aan via www.mbozone.nl. De opleiding start in augustus/september.

Wanneer we jouw aanmelding  ontvangen, krijg je hiervan een bevestiging. Zo weet je dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met het Studentenservicepunt via (088) 26 20 900 of mail

mboadministratie@zone.college (Almelo, Deventer en Doetinchem),
admhardenberg@zone.college (Hardenberg) of
admzwolle@zone.college (Zwolle).

Wat zijn de toelatingseisen?

Dit zijn de wettelijke toelatingseisen voor de opleiding:

 • Je bent in het bezit van een diploma voor mbo niveau 2, vmbo KL, GL of TL, mavo of je hebt een overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo.

Naast de wettelijke toelating speelt ook het advies van jouw school een rol bij de toelating. Daarnaast kijken we naar motivatie, beroepsbeeld, praktijkervaring, verwachtingen en kansen op de arbeidsmarkt. We willen je zo, goed voorbereiden op een leuke schooltijd en een professionele (groene) toekomst in binnen- of buitenland.

Wat zijn de kosten?

Voor je opleiding betaal je:

 • Lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
 • Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
 • Kosten voor extra activiteiten en materiaal

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per schooljaar en wordt vastgesteld door de overheid.

De hoogte van het wettelijk lesgeld is voor een BBL-opleiding afhankelijk van het niveau van je opleiding. Er is een onderscheid tussen niveau 1/2 en 3/4. Voor meer informatie over het wettelijk les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Voor een BBL-opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan wel in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Kijk hier voor meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Boeken en (digitaal) lesmateriaal
De opleiding kent ook kosten voor boeken en (digitaal) lesmateriaal. Op de website van Studers vind je jouw boekenlijst, waarop je kunt zien welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt. Soms heb je aanvullend lesmateriaal nodig. De opleiding bestelt dit lesmateriaal. De betaling loopt dan via Zone.college.

Extra activiteiten en materiaal
Houd naast de kosten voor boeken rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma en je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen.

Soms heb je ook kosten voor (werk)kleding en/of andere materialen. De opleiding informeert je over deze aanvullende kosten.

Meer vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Lees dan hier de schoolkostenbrief van 2020-2021. Natuurlijk kun je ook het schoolkostenbeleid van Zone.college doorlezen. We hebben ook een overzicht gemaakt met antwoorden op de meest gestelde vragen.

Werken

In de BBL-opleiding ga je een of twee dagen per week naar school. De praktijkervaring doe je op tijdens je werk, hiervoor heb je voor minimaal 24 uur per week een baan bij een bedrijf dat wordt erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Na de opleiding

Na de opleiding vakbewaam medewerker natuur, water en recreatie kun je bijvoorbeeld aan de slag als: medewerker grootgroenvoorziening, medewerker landgoed, medewerker Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provinciale landschappen, medewerker milieueducatie, voorlichter, groenmedewerker waterschap of terreinbeheerder.

Na je diploma kun je direct aan de slag. Maar je kunt er ook voor kiezen om door te leren. Je kunt doorstromen naar de opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte op niveau 4 of je verder ontwikkelen met één van onze cursussen.

Wat leer ik?

Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie), trainingen (praktijk) en loop je stage. Je krijgt onderdelen als:

 • Flora- en faunakennis.
 • Cultuur-, civiel- en natuurtechnisch werk.
 • Voorlichting en educatie.
 • Evenementen organiseren.
 • Inventariseren en monitoren.
 • Ontwerpen en inrichten.
 • Werkvoorbereiding.
 • Nederlands.
 • Burgerschap.
 • Rekenen.
 • Coaching.

Zone.college is één van de twee onderwijsinstellingen waar je de opleiding Bos- en natuurbeheer kunt volgen. Uniek dus! Je belangrijkste klaslokalen zijn verschillende natuurgebieden en landgoederen. Hier werk je samen met je studiegenoten aan echte opdrachten. Ook voor het studentenbedrijf Forest Projects voer je opdrachten uit.

Stage

Tijdens de specialisatie Bos- en natuurbeheer loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding heb je minimaal 30% van de tijd BPV. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; de praktijkervaring doe je namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Bijvoorbeeld grootgroenvoorzieningsbedrijven, natuurorganisaties of provincies. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Verder studeren

Na je opleiding op niveau 3 kun je doorstromen naar de mbo-opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte niveau 4.

Studiegidsen, opleidingsplan en examenplan

We hebben de belangrijkste documenten verzameld op de onderstaande pagina’s:

 • Studiegidsen en overige documenten
  Op deze pagina staan de studiegidsen en overige documenten betreffende; examenregelement, BPV gids, studentenstatuut, ect.
 • Opleidingsplan en examenplan
  Voor iedere opleiding is er een specifiek opleidingsplan en examenplan. Voor deze opleiding kijk je onder de kop Tuin en landschap, Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (Bos- & natuurbeheer).
Over de grenzen

Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen zaken in het buitenland en overal in de wereld, zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven groeien door internationaal zaken te doen en werknemers moeten dus steeds meer (internationale) kennis en ervaring hebben.

Zone.college bereidt je voor op deze internationale arbeidsmarkt. In alle opleidingen en specialisaties staan internationale activiteiten op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen.

Een periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen en andere gewoontes, ontwikkeling van een vreemde taal en persoonlijke groei. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je professionele toekomst.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Start, inschrijving en toelating

Naast de wettelijke toelating speelt ook het advies van jouw school een rol bij de toelating. Daarnaast kijken we ook naar motivatie, beroepsbeeld, praktijkervaring, verwachtingen en kansen op de arbeidsmarkt. We willen je zo goed voorbereiden op een leuke schooltijd en een professionele (groene) toekomst in binnen- of buitenland.

Na een vakopleiding kun je zelfstandig praktische werkzaamheden uitvoeren. Tevens zorg je voor de werkverdeling, de werkvoorbereiding en het werkbeheer. De opleiding op dit niveau kun je het beste succesvol afronden met het vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg op zak.

Wettelijke toelating:

 • Diploma voor  mbo niveau 2 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met het Studentenservicepunt via (088) 26 20 900 of mail

mboadministratie@zone.college (Almelo, Deventer en Doetinchem),
admhardenberg@zone.college (Hardenberg) of
admzwolle@zone.college (Zwolle).

Kosten

Voor je opleiding betaal je:

 • Lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
 • Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
 • Kosten voor extra activiteiten en materiaal

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per schooljaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Boeken en (digitaal) lesmateriaal
De opleiding kent ook kosten voor boeken en (digitaal) lesmateriaal. Op de website van Studers vind je jouw boekenlijst, waarop je kunt zien welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt. Soms heb je aanvullend lesmateriaal nodig. De opleiding bestelt dit lesmateriaal. De betaling loopt dan via Zone.college.

Extra activiteiten en materiaal
Houd naast de kosten voor boeken rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie, schoolkamp of festiviteit. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma en je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen.

Soms heb je ook kosten voor (werk)kleding en/of andere materialen. De opleiding informeert je over deze aanvullende kosten.

Meer vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Lees dan hier de schoolkostenbrief van 2020-2021. Natuurlijk kun je ook het schoolkostenbeleid van Zone.college doorlezen.

Beroepen

Met de opleiding bos- & natuurbeheer niveau 3 kun je aan de slag als:

 • Medewerker grootgroenvoorziening
 • Medewerker landgoed
 • Medewerker Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale landschappen
 • Medewerker milieueducatie
 • Voorlichter
 • Groenmedewerker waterschap
 • Terreinbeheerder
Toon video