Niveau 2

DIERVERZORGING

Eén van de vele dieren in het asiel is hond Mike. Jij verzorgt Mike. Je maakt zijn kennel schoon, voert hem en gaat met hem wandelen. Je bent klantvriendelijke naar de bezoekers van het asiel en werkt samen met collega’s. Als dierenverzorger heb jij samen met je collega’s de zorg voor de dieren en hun omgeving, dat kan zijn in een dierenwinkel, dierenopvangcentrum, maar ook op een kinderboerderij.

Deze opleiding kun je in Doetinchem, Enschede en Twello ook volgen binnen de Vakmanschapsroute. In dit praktische traject met veel praktijk volg je dan alleen het mbo-gedeelte. Meer weten over de Vakmanschapsroute of je aanmelden hiervoor? Kijk dan op de speciale pagina over de Vakmanschapsroute van Doetinchem, Enschede of Twello.

De opleiding

Uniek in Hardenberg

In Hardenberg richt de opleiding zich op de dier- en veehouderij. Je leert alles over de veehouderij en verschillende diergroepen, maar je kunt zelf kiezen waarin je je wilt specialiseren. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling. Natuurlijk staat de praktijk centraal, zo leer je veel bij bedrijven. Jij wordt breed inzetbaar en kunt zo aan het werk. Nieuwsgierig? Lees hier meer of bekijk de speciale opleidingsvideo.

 

Wat leer ik?

Je hebt een passie voor dieren en dierverzorging. Er wordt van je verwacht dat je zorgvuldig en veilig werkt. Je bent alert op dierenwelzijn en diergedrag, signaleert en meldt afwijkingen en voert de dagelijkse werkzaamheden uit. Je houdt je aan de regels van het bedrijf, weet van aanpakken, let op hygiëne en bent klantgericht.

Je kerntaken zijn: de dieren voeren, verzorgen en de leef- en werkomgeving verzorgen en deze vaardigheden leer je tijdens de opleiding. Dit gebeurt tijdens de cursussen (theorie), trainingen (praktijk) en tijdens de stage.

Je loopt gedurende de twee schooljaren stage en je volgt lessen op school. Je krijgt les in vakken als:

 • Voeren en verzorgen
 • Huisvesting en Hygiëne
 • Gezondheid en gedrag
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap

Tijdens coaching wordt de voortgang van je opleiding besproken. Je persoonlijke coach begeleidt je tijdens de opleiding. Je persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Het grootste gedeelte van je opleiding loop je 2 dagen in de week stage en ben je 3 dagen in de week op school voor theorie- en praktijklessen.

De tweejarige opleiding op niveau 2, wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PvB). De PvB wordt in de echte praktijksituatie afgenomen, bijvoorbeeld op het BPV-bedrijf waar je stage hebt gelopen.

Stage

Tijdens de opleiding Dierverzorging loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding heb je minimaal 30% van de tijd BPV. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Bijvoorbeeld dierenasiels, kinder- of wijkboerderijen. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Leren op een echt bedrijf
Bij de opleidingen dierverzorging hebben we  een aantal praktijklocaties waar we met de studenten heen gaan voor praktijklessen. Voorbeelden hiervan zijn kinderboerderijen, veehouderijbedrijven en asiels. Wat je leert op school breng je direct in de praktijk.

Mogelijke stageadressen

 • Kinderboerderij
 • Asiel
 • Pension
 • Hondenuitlaatservice
 • Melkveebedrijf
 • Geitenboerderij
 • Dierenwinkel
 • Manege, spring- of dressuurstal
 • Zorgboerderij

Alle goedgekeurde stage adressen staan op www.stagemarkt.nl.

Verder studeren

Als je verder wilt studeren kan je een mbo-opleiding Dierverzorging niveau 3 volgen. Je bent ook toelaatbaar tot andere niveau 3 opleidingen.

Studiegidsen, opleidingsplan en examenplan

We hebben de belangrijkste documenten verzameld op de onderstaande pagina’s:

Over de grenzen

Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen zaken in het buitenland en overal in de wereld, zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven groeien door internationaal zaken te doen en werknemers moeten dus steeds meer (internationale) kennis en ervaring hebben.

Zone.college bereidt je voor op deze internationale arbeidsmarkt. In alle opleidingen en specialisaties staan internationale activiteiten op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen.

Een periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen en andere gewoontes, ontwikkeling van een vreemde taal en persoonlijke groei. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je professionele toekomst.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Kosten

Voor je opleiding betaal je:

 • Lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
 • Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
 • Kosten voor extra activiteiten en materiaal

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per schooljaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Boeken en (digitaal) lesmateriaal
De opleiding kent ook kosten voor boeken en (digitaal) lesmateriaal. Op de website van Studers vind je jouw boekenlijst, waarop je kunt zien welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt. Soms heb je aanvullend lesmateriaal nodig. De opleiding bestelt dit lesmateriaal. De betaling loopt dan via Zone.college.

Extra activiteiten en materiaal
Houd naast de kosten voor boeken rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie, schoolkamp of festiviteit. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma en je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen.

Soms heb je ook kosten voor (werk)kleding en/of andere materialen. De opleiding informeert je over deze aanvullende kosten.

Meer vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Lees dan hier de schoolkostenbrief van 2020-2021. Natuurlijk kun je ook het schoolkostenbeleid van Zone.college doorlezen.

Start, inschrijving en toelating’

Je voert meestal onder leiding praktische werkzaamheden uit. De opleiding op dit niveau kun je het beste succesvol afronden met het vmbo-diploma van de basisberoepsgerichte leerweg op zak.

Wettelijke toelating:

 • Diploma voor Entree/niveau 1 of vmbo BBL, KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met het Studentenservicepunt via (088) 26 20 900 of mail

mboadministratie@zone.college (Almelo, Deventer en Doetinchem),
admhardenberg@zone.college (Hardenberg) of
admzwolle@zone.college (Zwolle).

Beroepen

Met de opleiding dierverzorging niveau 2 kun je aan de slag als:

 • Medewerker kinderboerderij
 • Medewerker dierenspeciaalzaak
 • Medewerker dierenasiel / dierenpension
 • Medewerker geitenboerderij
 • Medewerker zorgboederij