Niveau 2

GROEN & CULTUURTECHNIEK

De hele ochtend ben je druk geweest met het maaien van de berm. Vanmiddag ga je weer aan het werk met een andere klus. Dat kan van alles zijn. Werkzaamheden rondom gras, beplanting, bodem, water of bestratingen. Het kan gaan om grondverzet, bodembewerking, maaien van bermen en sportterreinen, onderhouden van plantsoenen. Jij houdt van de afwisseling, de ene keer werk je met machines en de andere keer werk je met handgereedschap. De werkzaamheden voer je uit op verschillende locaties, je moet verantwoordelijkheid kunnen nemen, zelfstandig kunnen werken en goed op de veiligheid letten.

De opleiding

Wat leer ik?

Tijdens de opleiding medewerker groen en cultuurtechniek leer je het groen beheren en aanleggen. In de opleiding wordt er ook veel aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid, flora- en faunakennis en bedienen en onderhouden van machines. Dit gebeurt tijdens de cursussen (theorie), trainingen (praktijk) en tijdens de stage.

Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) en trainingen (praktijk). Je loopt stage of, als je een BBL-opleiding volgt werk je in de groene sector. Je krijgt vakken als:

 • Onderhoud van machines
 • Aanleg en onderhoud van beplantingen, gras, bouwkundige voorzieningen, verhardingen
 • Veiligheid
 • Flora- en faunakennis
 • Bedienen van machines
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Coaching

Elk schooljaar bestaat uit 5 periodes van ongeveer 8 weken en in iedere periode werk je aan één hoofdopdracht (integrale opdracht). In zo’n opdracht komen de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan aan bod. Je gaat voor de integrale opdracht in de praktijk aan de slag. Voorbeelden hiervan zijn aanleg en onderhoud openbare (half-)verhardingen, aanleg van grasvelden en beplantingen. Tijdens de integrale opdracht leer je direct hoe het is om verantwoordelijk te zijn en instructies op te volgen. Dit komt goed van pas als je straks aan het werk gaat.

Stage

Tijdens de opleiding Tuin & Landschap loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding heb je minimaal 30% van de tijd BPV. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; de praktijkervaring doe je namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Bijvoorbeeld cultuurtechnische- en groenbedrijven. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Verder studeren

Na de opleiding medewerker groen en cultuurtechniek kun je aan de slag bij een aannemer in het groen, bij een gemeente, of bij het beheer van sportvelden. Je kunt er ook voor kiezen om na je opleiding verder te studeren. Na je opleiding op niveau 2 kun je doorstromen naar de opleiding Tuin & landschap op niveau 3: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Daarnaast ben je tot alle opleidingen op niveau 3 toelaatbaar.

Studiegidsen, opleidingsgids en examenplan

We hebben de belangrijkste documenten verzameld op de onderstaande pagina’s:

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Kosten

Voor je opleiding betaal je:

 • Lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
 • Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
 • Kosten voor extra activiteiten en materiaal

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per schooljaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Boeken en (digitaal) lesmateriaal
De opleiding kent ook kosten voor boeken en (digitaal) lesmateriaal. Op de website van Studers vind je jouw boekenlijst, waarop je kunt zien welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt. Soms heb je aanvullend lesmateriaal nodig. De opleiding bestelt dit lesmateriaal. De betaling loopt dan via Zone.college.

Extra activiteiten en materiaal
Houd naast de kosten voor boeken rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie, schoolkamp of festiviteit. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma en je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen.

Soms heb je ook kosten voor (werk)kleding en/of andere materialen. De opleiding informeert je over deze aanvullende kosten.

Meer vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Lees dan hier de schoolkostenbrief van 2020-2021. Natuurlijk kun je ook het schoolkostenbeleid van Zone.college doorlezen.

Start, inschrijving en toelating

Voor de opleiding medewerker groen en cultuurtechniek geldt dat je minimaal een diploma voor Entree/niveau 1 of vmbo BBL, KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo nodig hebt. Het advies van de school waar je je vooropleiding hebt gedaan, speelt ook een rol bij de toelating tot je nieuwe opleiding.

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met het Studentenservicepunt via (088) 26 20 900 of mail

mboadministratie@zone.college (Almelo, Deventer en Doetinchem),
admhardenberg@zone.college (Hardenberg) of
admzwolle@zone.college (Zwolle).

Beroepen

Met de opleiding groen & cultuurtechniek niveau 2 kun je aan de slag als:

 • Medewerker cultuurtechnisch bedrijf
 • Medewerker grootgroenbeheer
 • Onderhoudsmedewerker golfterrein