Niveau 3

GROEN & CULTUURTECHNIEK

’s Ochtends begin je met een kop koffie in de kantine. Even bijkletsen hoe het weekend was en bespreken wat iedereen vandaag gaat doen. Jij gaat samen met je collega naar het park in het centrum van de stad. Het gras wordt gemaaid en de heg wordt machinaal gesnoeid. In de middagpauze zie jij je collega’s weer en daarna op naar een nieuwe klus. Langs de rondweg wordt een raster geplaatst. De aansturing op de klus is in jouw handen. Elke dag is anders.

De opleiding

Wat leer ik?

Tijdens de opleiding Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek leer je het groen beheren en aanleggen. In de opleiding wordt er ook veel aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid, flora- en faunakennis, bedienen en onderhouden van machines en leidinggeven. Dit gebeurt tijdens de cursussen (theorie), trainingen (praktijk) en tijdens de stage.

Je loopt een dag in de week stage bij een aannemer in het groen, een gemeente, sportveldenbeheer, etc. De andere vier dagen ben je op school. Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) en trainingen (praktijk). Je loopt stage of als je een BBL-opleiding volgt werk je in de groene sector. Je krijgt vakken als:

 • Bedienen van machines
 • Aanleg en onderhoud van beplantingen, gras, bouwkundige voorzieningen, verhardingen
 • Veiligheid
 • Onderhoud van machines
 • Flora- en faunakennis
 • Projectadministratie
 • Leidinggeven
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Coaching
Stage

Tijdens de opleiding Tuin & Landschap loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding heb je minimaal 30% van de tijd BPV. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; de praktijkervaring doe je namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Bijvoorbeeld hoveniersbedrijven en groenvoorzieningsbedrijven. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Zo hebben studenten werkzaamheden uitgevoerd bij waterspeel- en informatieplaats de Buldersleiding in Nieuwleusen en werd in Hardenberg gewerkt bij onder andere de gemeente Hardenberg en Staatsbosbeheer. Een belangrijke studie- en leerplek is landhoeve Zwieseborg. Studenten uit Hardenberg onderhouden hier het campingterrein, de tuin en het park. Alle werkzaamheden komen daarbij aan bod.

Verder studeren?

Na de opleiding vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek kun je aan de slag bij een aannemer in het groen, bij een gemeente, of bij het beheer van sportvelden.

Je kunt er ook voor kiezen om na je opleiding verder te studeren. Na je opleiding op niveau 3 kun je doorstromen naar de opleiding Tuin & landschap op niveau 4, Opzichter/uitvoerder. Daarnaast ben je tot alle opleidingen op niveau 4 toelaatbaar.

Studiegidsen, opleidingsgids en examenplan

We hebben de belangrijkste documenten verzameld op de onderstaande pagina’s:

Over de grenzen

Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen zaken in het buitenland en overal in de wereld, zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven groeien door internationaal zaken te doen en werknemers moeten dus steeds meer (internationale) kennis en ervaring hebben.

Zone.college bereidt je voor op deze internationale arbeidsmarkt. In alle opleidingen en specialisaties staan internationale activiteiten op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen.

Een periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen en andere gewoontes, ontwikkeling van een vreemde taal en persoonlijke groei. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je professionele toekomst.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Kosten

Voor je opleiding betaal je:

 • Lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
 • Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
 • Kosten voor extra activiteiten en materiaal.

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per schooljaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Boeken en (digitaal) lesmateriaal
De opleiding kent ook kosten voor boeken en (digitaal) lesmateriaal. Op de website van Studers vind je jouw boekenlijst, waarop je kunt zien welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt. Soms bestellen wij het lesmateriaal. De betaling loopt dan via Zone.college.

Extra activiteiten en materiaal
Houd naast de kosten voor boeken rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie, schoolkamp of festiviteit. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma en je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen. De opleiding informeert je over deze aanvullende kosten.

Soms heb je ook kosten voor (werk)kleding. Sommige materialen kun je via Zone.college kopen, maar je mag ze natuurlijk ook  bij een ander bedrijf bestellen.

Meer vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Lees dan hier de schoolkostenbrief van 2020-2021. Natuurlijk kun je ook het schoolkostenbeleid van Zone.college doorlezen.

Toelating, inschrijving en aanmelding

Voor de opleiding vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek geldt dat je minimaal een diploma voor  mbo niveau 2 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo nodig hebt. Het advies van de school waar je je vooropleiding hebt gedaan, speelt ook een rol bij de toelating tot je nieuwe opleiding.

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met het Studentenservicepunt via (088) 26 20 900 of mail

mboadministratie@zone.college (Almelo, Deventer en Doetinchem),
admhardenberg@zone.college (Hardenberg) of
admzwolle@zone.college (Zwolle).

Beroepen

Met de opleiding groen & cultuurtechniek niveau 3 kun je aan de slag als:

 • Vakbekwaam medewerker golfterrein
 • Vakbekwaam medewerker cultuurtechnisch bedrijf
 • Vakbekwaam medewerker grootgroenbeheer