Niveau 3

GROEN, GROND EN INFRA (LOONWERK)

De leidinggevende op het loonbedrijf is er niet, de werknemers lossen dit samen op. Jij voelt je ook verantwoordelijk voor de gang van zaken en in goed overleg met de collega’s plannen jullie de werkzaamheden.

Net als de niveau 2 medewerkers werk je met machines op het land. Van jou verwachten ze meer inzicht en overzicht tijdens het werk. Je kunt ook met meer verschillende machines overweg en hebt goed zicht op de relatie tussen machine, plant en bodem. Je voert overleg met de klant en kunt aangeven welke aanpassingen nodig zijn in verband met bijvoorbeeld het weer.

Bij bepaalde werkzaamheden kun je een aansturende rol vervullen binnen het team. Bij storingen kun je de oorzaak achterhalen, en je kunt reparaties uitvoeren.

Samenwerken, overleggen en vakdeskundigheid toepassen zijn voor jou erg belangrijk binnen het loonwerkbedrijf.

Voor wie?

Steek je graag je handen uit de mouwen, ben je geïnteresseerd in grote machines en vind je het fijn om buiten te werken? Dan is de BBL-opleiding Groen, grond & infra niveau 3 iets voor jou!

Zaaien en oogsten van gewassen. Zorgen voor het onderhoud van bermen, waterkanten en sportvelden. Grond verplaatsen voor de aanleg van een weg. In een loonbedrijf gebeurt het allemaal. Geen werkdag is hetzelfde. Met een opleiding in Groen, grond & infra heb je veel kans op een afwisselende baan. Je werkt bijna altijd buiten, als loonwerker voor bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw of voor agrarische bedrijven.

Behalve kennis van (de bediening van) machines zijn duurzaam bodemgebruik, kringloopdenken en goede communicatie met je klant belangrijk in je vak. In je opleiding besteden we veel aandacht aan deze ontwikkelingen en wat die betekenen voor jouw werk. Kortom: we leiden je op tot ‘loonwerker van de toekomst’.

Wat leer ik?

Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) en werk je bij een bedrijf in de agrarische sector. Je leert je hoe je zelfstandig de werkzaamheden doet die op het bedrijf uitgevoerd moeten worden. Je leert machinevaardigheden (aan- en afkoppelen van machines, behendigheidsoefeningen) grondbewerking, zaaien en poten, basis machineonderhoud en plannen en organiseren van het dagelijkse werk.  Je krijgt vakken als:

 • Landbouwtechniek
 • Groen- en cultuurtechniek
 • Specifieke teeltkennis en teeltmanagement
 • Omgaan met machines
 • Keten, kringloop en omgeving
 • Bodem en bemesting
 • Bedrijfseconomie en planning
 • Veiligheid
 • Communicatie en samenwerken

Je kunt tijdens je opleiding verschillende certificaten behalen, zoals Gewasbescherming A en B, VCA, Veilig werken langs de weg, Motorkettingzagen en het Heftruckcertificaat.

Wanneer kan ik me aanmelden en wanneer start de opleiding?

Meld je voor 1 april aan via www.mbozone.nl. De opleiding start in augustus/september.

Wanneer we jouw aanmelding  ontvangen, krijg je hiervan een bevestiging. Zo weet je dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met het Studentenservicepunt via (088) 26 20 900 of mail

mboadministratie@zone.college (Almelo, Deventer en Doetinchem),
admhardenberg@zone.college (Hardenberg) of
admzwolle@zone.college (Zwolle).

Wat zijn de kosten?

Voor je opleiding betaal je:

 • Lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
 • Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
 • Kosten voor extra activiteiten en materiaal

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per schooljaar en wordt vastgesteld door de overheid.

De hoogte van het wettelijk lesgeld is voor een BBL-opleiding afhankelijk van het niveau van je opleiding. Er is een onderscheid tussen niveau 1/2 en 3/4. Voor meer informatie over het wettelijk les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Voor een BBL-opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan wel in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Kijk hier voor meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Boeken en (digitaal) lesmateriaal
De opleiding kent ook kosten voor boeken en (digitaal) lesmateriaal. Op de website van Studers vind je jouw boekenlijst, waarop je kunt zien welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt. Soms heb je aanvullend lesmateriaal nodig. De opleiding bestelt dit lesmateriaal. De betaling loopt dan via Zone.college.

Extra activiteiten en materiaal
Houd naast de kosten voor boeken rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma en je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen.

Soms heb je ook kosten voor (werk)kleding en/of andere materialen. De opleiding informeert je over deze aanvullende kosten.

Meer vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Lees dan hier de schoolkostenbrief van 2020-2021. Natuurlijk kun je ook het schoolkostenbeleid van Zone.college doorlezen. We hebben ook een overzicht gemaakt met antwoorden op de meest gestelde vragen.

Werken

In de BBL-opleiding ga je een of twee dagen per week naar school. De praktijkervaring doe je op tijdens je werk, hiervoor heb je voor minimaal 24 uur per week een baan bij een bedrijf dat wordt erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Na de opleiding

Je vooruitzichten op een baan zijn na het afronden van deze opleiding zijn uitstekend. Na deze opleiding kun je bijvoorbeeld gaan werken als zelfstandig loonwerker of medewerker weg en waterbouw. Ook kun je aan de slag bij Rijkswaterstaat, een waterschap of gemeente. Maar je kunt er ook voor kiezen om je verder ontwikkelen met één van onze cursussen.

Wat leer ik?

Tijdens de driejarige opleiding Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk leer je hoe je zelfstandig de dagelijkse werkzaamheden moet doen die op het bedrijf uitgevoerd moeten worden. Je loopt stage bij verschillende bedrijven. Dat zijn meestal stages van één of enkele dagen per week, en soms zijn het blokstages. Elke week ga je 1 á 2 dagen op stage. Wij helpen je met het zoeken van een geschikte stageplek. Je gaat op stage bij verschillende bedrijven, binnen de regio, maar ook elders in Nederland, of zelfs in het buitenland. Tijdens deze stages moet je opdrachten uitvoeren die je van school meekrijgt. Daarnaast ga je een aantal keren per jaar bepaalde vaardigheden oefenen: machinevaardigheid (aan- en afkoppelen van machines, behendigheidsoefeningen) ploegen, zaaien, basis motoren, trekker testen, aandrijftechniek, constructiewerk. Deze doe je soms in onze eigen techniekruimte, maar soms ook bij gespecialiseerde praktijkscholen. De theorie hiervoor krijg je dan op school. Dit doen we in periodes van 8 weken.

Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie), trainingen (praktijk) en loop je stage. Je krijgt vakken als:

 • Landbouw techniek
 • Specifieke teeltkennis
 • Omgaan met machines
 • Bodem en bemesting
 • Bedrijfseconomie
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Coaching
Stage

Tijdens de opleiding loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding loop je minimaal 30% van de tijd stage. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; tijdens deze opleiding doe je de praktijkervaring namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Bijvoorbeeld loonwerkbedrijven en toeleveranciers. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Verder studeren?

Na de opleiding Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk kun je verder in de opleiding Vakspecialist agrarisch loonwerk niveau 4. Je bent toelaatbaar tot alle niveau 4 opleidingen.

Studiegidsen, opleidingsplan en examenplan

We hebben de belangrijkste documenten verzameld op de onderstaande pagina’s:

Over de grenzen

Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen zaken in het buitenland en overal in de wereld, zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven groeien door internationaal zaken te doen en werknemers moeten dus steeds meer (internationale) kennis en ervaring hebben.

Zone.college bereidt je voor op deze internationale arbeidsmarkt. In alle opleidingen en specialisaties staan internationale activiteiten op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen.

Een periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen en andere gewoontes, ontwikkeling van een vreemde taal en persoonlijke groei. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je professionele toekomst.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Start, inschrijving en toelating

Na een vakopleiding kun je zelfstandig praktische werkzaamheden uitvoeren. Tevens zorg je voor de werkverdeling, de werkvoorbereiding en het werkbeheer. De opleiding op dit niveau kun je het beste succesvol afronden met het vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg op zak.

Wettelijke toelating:

 • Diploma voor  mbo niveau 2 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met het Studentenservicepunt via (088) 26 20 900 of mail

mboadministratie@zone.college (Almelo, Deventer en Doetinchem),
admhardenberg@zone.college (Hardenberg) of
admzwolle@zone.college (Zwolle).

Kosten

Voor je opleiding betaal je:

 • Lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
 • Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
 • Kosten voor extra activiteiten en materiaal

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per schooljaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Boeken en (digitaal) lesmateriaal
De opleiding kent ook kosten voor boeken en (digitaal) lesmateriaal. Op de website van Studers vind je jouw boekenlijst, waarop je kunt zien welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt. Soms heb je aanvullend lesmateriaal nodig. De opleiding bestelt dit lesmateriaal. De betaling loopt dan via Zone.college.

Extra activiteiten en materiaal
Houd naast de kosten voor boeken rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie, schoolkamp of festiviteit. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma en je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen.

Soms heb je ook kosten voor (werk)kleding en/of andere materialen. De opleiding informeert je over deze aanvullende kosten.

Meer vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Lees dan hier de schoolkostenbrief van 2020-2021. Natuurlijk kun je ook het schoolkostenbeleid van Zone.college doorlezen.

Beroepen

Met de opleiding groen, grond en infra (loonwerk) niveau 3 kun je aan de slag als:

 • Loonwerker
 • Medewerker weg en waterbouw
 • Grondverzetmedewerker