Niveau 4

GROEN, GROND EN INFRA (LOONWERK)

Jaren heb je gewerkt bij een loonwerkbedrijf en vorig jaar ben je je eigen onderneming gestart. Je eigen loonwerkbedrijf. Het gaat goed. Vorige week heb je een aantal orders binnen gekregen en vandaag pas je de planning daar op aan. Het is anders dan voor een baas werken, nu ben jij de baas. Je houdt je nu bijvoorbeeld bezig met het personeelsbeleid, innovatie en begrotingen. Je voelt je verantwoordelijk voor je bedrijf en je werknemers. Zo nu en dan zit je nog op de tractor en zaai je de grond in. Het werken met grote machine vind je nog steeds prachtig.

De opleiding

Wat leer ik?

Tijdens de driejarige opleiding Vakexpert agrarisch loonwerk leer je op school en in de praktijk de dagelijkse werkzaamheden waarmee je te maken krijgt. Je oefent vaardigheden in onze eigen praktijkruimte of op een externe locatie. Je moet hier denken aan: machinevaardigheid (aan- en afkoppelen van machines, behendigheidsoefeningen) ploegen, zaaien, basis motoren, trekker testen, aandrijftechniek en constructiewerk. De theorie hiervoor krijg je dan op school. Dit doen we in periodes van 8 weken.

Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie), trainingen (praktijk) en loop je stage. Je krijgt vakken als:

 • Landbouwtechniek
 • Specifieke teeltkennis en teeltmanagement
 • Omgaan met machines
 • Bodem en bemesting
 • Bedrijfseconomie
 • Management
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Coaching
Klaar voor de toekomst!

De sector staat volop in de belangstelling. Zowel in de media als in de politiek en bij belangenorganisaties. Kringlooplandbouw, goed bodembeheer, vermindering van uitstoot en verontreiniging, veiligheid, het zijn belangrijke thema’s in onze maatschappij.

Als toekomstig vakexpert in groen, grond en infra heeft jouw klant te maken met veranderend koopgedrag van consumenten, met nieuwe normen vanuit de klimaatdoelen en met wijzigingen in wet- en regelgeving. In je opleiding besteden we veel aandacht aan al deze ontwikkelingen en wat die betekenen voor jouw werk. Kortom: we leiden je op tot loonwerker van de toekomst.

Nieuwsgierig wat er dan in de opleiding allemaal aan de orde komt? Lees dan hier verder.

Stage

Tijdens de opleiding loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en

leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding loop je minimaal 30% van de tijd stage. In een BBL-opleiding spreken we niet van stage; tijdens deze opleiding doe je de praktijkervaring namelijk op tijdens je werk. Wij adviseren een baan voor minimaal 21 uur per week in de sector van je opleiding. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Bijvoorbeeld loonwerkbedrijven en toeleveranciers. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Verder studeren?

Met een diploma Vakexpert agrarisch loonwerk heb je toegang tot mbo opleidingen niveau 4 en het hbo.

Studiegidsen, opleidingsplan en examenplan

We hebben de belangrijkste documenten verzameld op de onderstaande pagina’s:

Over de grenzen

Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen zaken in het buitenland en overal in de wereld, zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven groeien door internationaal zaken te doen en werknemers moeten dus steeds meer (internationale) kennis en ervaring hebben.

Zone.college bereidt je voor op deze internationale arbeidsmarkt. In alle opleidingen en specialisaties staan internationale activiteiten op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen.

Een periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen en andere gewoontes, ontwikkeling van een vreemde taal en persoonlijke groei. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je professionele toekomst.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Start, inschrijving en toelating

Met dit diploma kun je leiding geven en draag je verantwoordelijkheid voor praktisch werk, planning en beheer. Je beheerst dat praktische werk zelf natuurlijk tot in de puntjes. Met een diploma op niveau 4 kun je doorstuderen aan het hbo. De opleiding op dit niveau kun je het beste succesvol afronden met het vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg op zak.

Wettelijke toelating:

 • Diploma voor  mbo niveau 2/3 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo

Start en inschrijving
Wil je volgend jaar deze opleiding gaan volgen? Dan raden we je aan om je vóór 1 april in te schrijven. De opleiding start, bij voldoende aanmeldingen, in augustus/september van het aankomende jaar. Inschrijven kan via de knop ‘aanmelden’ op deze pagina.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met het Studentenservicepunt via (088) 26 20 900 of mail

mboadministratie@zone.college (Almelo, Deventer en Doetinchem),
admhardenberg@zone.college (Hardenberg) of
admzwolle@zone.college (Zwolle).

Kosten

Voor je opleiding betaal je:

 • Lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
 • Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
 • Kosten voor extra activiteiten en materiaal

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per schooljaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Boeken en (digitaal) lesmateriaal
De opleiding kent ook kosten voor boeken en (digitaal) lesmateriaal. Op de website van Studers vind je jouw boekenlijst, waarop je kunt zien welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt. Soms heb je aanvullend lesmateriaal nodig. De opleiding bestelt dit lesmateriaal. De betaling loopt dan via Zone.college.

Extra activiteiten en materiaal
Houd naast de kosten voor boeken rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie, schoolkamp of festiviteit. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma en je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen.

Soms heb je ook kosten voor (werk)kleding en/of andere materialen. De opleiding informeert je over deze aanvullende kosten.

Meer vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Lees dan hier de schoolkostenbrief van 2020-2021. Natuurlijk kun je ook het schoolkostenbeleid van Zone.college doorlezen.

Beroepen

Met de opleiding groen, grond en infra (loonwerk) niveau 4 kun je aan de slag als:

 • Zelfstandig ondernemer loonbedrijf
 • Planner
 • Buitendienst medewerker loonbedrijf