Communicatie en gespreksvoering met anderstaligen

Interculturele communicatie

Werk jij met mensen die een andere taal spreken dan het Nederlands? Dan is communicatie essentieel, en dat vraagt om specifieke communicatieve vaardigheden. In deze 1-daagse training van Zone.college maak je kennis met communicatietheorie en word je getraind in vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie en gespreksvoering.

Informatie

Voor wie

Voor iedereen die met personen werkt met verschillende culturele achtergronden. In het werken met anderstaligen, is communicatie, gesprekvoering en begrip voor elkaar essentieel.

Programma

Inleiding
Nu steeds meer gekozen wordt voor een individuele benadering van anderstaligen, worden communicatieve vaardigheden ook steeds belangrijker. Om je werkzaamheden professioneel uit te kunnen oefenen, is het een voorwaarde dat je in staat bent om inhoud te geven aan interculturele communicatie in woord en daad. In de training maak je kennis met een communicatietheorie, maar word je vooral praktisch getraind in vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie en gespreksvoering.

In de training staan, naast de aangereikte theorie, de volgende uitgangspunten centraal:

  • Respect voor de ander.
  • Voorkomen van gezichtsverlies.
  • Zorgen dat je jezelf blijft en tegelijkertijd afstemt op de ander.

Verder gelden de algemene communicatieprincipes ook voor interculturele communicatie. Dit wordt uitgediept aan de hand van het TOPOI model. Deze theorie is ontwikkeld door Hoffman / Arts en geeft een handvat om te kijken naar interculturele gespreksvoering. TOPOI staat voor Taal, Ordening, Perspectieven, Organisatie en Inzet / Invloed.

Leerdoelen
Aan het eind van de training:

  • Ken je de theoretische kennis over communicatie en heb je inzichten hierin gekregen.
  • Ken je de achtergronden van communicatie tussen mensen van verschillende culturen en kun je daar effectief mee omgaan.
  • Kun je anderstaligen motiveren en stimuleren.
  • Kun je anderstaligen beïnvloeden om activering, participatie en leefbaarheid mogelijk te maken.
  • Kun je zodanig effectief communiceren, dat op een efficiënte wijze een maximum aan relevante informatie wordt verkregen.

Werkvormen
Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen, hierbij wordt eventueel gebruik gemaakt van een co-trainer / trainingsacteur. Om de toepasbaarheid van het geleerde in uw dagelijkse praktijk te vergroten, wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit de werkpraktijk van de deelnemers.

Programma
Kennismaking: hierbij wordt aandacht besteed aan een ieders motivatie om met anderstaligen te (gaan) werken; is er een verbinding tussen de motivatie voor het werk en het thema van de training?

Toelichting op de doelstellingen en de inhoud van het programma. Hierna onderzoekt een ieder zijn / haar persoonlijke leerdoelen.

Korte inleiding over TOPOI, een overzicht van de theorie in zijn geheel.

Theorie en oefenen in gespreksvoering – I
Het onderdeel TAAL wordt nader bekeken. Taal is een middel om met elkaar te kunnen communiceren, maar taal is meer dan dat. In de eigen taal kunnen mensen beter met elkaar communiceren dan in een aangeleerde taal. Dit heeft enerzijds te maken met de beheersing van de taal maar ook met de gevoelswaarden die bij een bepaald woord horen. Dit geldt ook voor personen met hetzelfde dialect, in de eigen taal / dialect kun je pas echt vertellen wat je voelt.

Theorie en oefenen in gespreksvoering – II
De middelste letter van TOPOI is de P van Perspectieven, of de P van Personen. Hoe gaan de personen met elkaar om? Je communiceert niet met culturen maar met mensen. Watzlawick maakt onderscheid tussen inhoud en betrekkingsniveau; anders gezegd inhoud en relatie. De laatste is verder uitgewerkt in de P van perspectieven. Hoe kijken we naar onszelf en hoe kijken we naar de ander?

Theorie en oefenen in gespreksvoering – III
Het laatste onderdeel van TOPOI gaat over Inzet en Invloed. In communicatie word je beïnvloed en heb je invloed. Zelfs al zeg je niets je communiceert toch, de manier waarop je je beweegt, geur, het geeft de ander informatie over jou. De moeilijkheid is dat niet te voorzien is welke invloed en welke betekenissen de ander hieraan zal geven. Bij dit onderdeel zal het vooral gaan over het onderscheid tussen Intentie, Gedrag en Effect.

Eigen leerdoelen; heb je voldoende kunnen werken aan de eigen leerdoelen, wat wil je nog verder ontwikkelen? Hoe zorg je ervoor dat je het geleerde in de praktijk verder kunt ontwikkelen?

Data en Locaties

Deze training kan worden verzorgd op diverse (bedrijfs)locaties.

Investering

€  225,- excl. 21% btw.

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.