Opleidings- en examenplannen

Green design

Medewerker bloem, groen en styling:

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling:

Vakexpert bloem, groen en styling:

Dierenartsassistent paraveterinair

Dierenartsassistent paraveterinair:

Dierverzorging

Medewerker dierverzorging:

Vakbekwaam medewerker dierverzorging:

Bedrijfsleider dierverzorging:

Entreeopleidingen

Assistent plant, dier of groene leefomgeving:

Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie:

Assistent verkoop, retail:

Groen, grond en infra (loonwerk)

Medewerker agrarisch loonwerk:

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk:

Vakexpert agrarisch loonwerk

Groene detailhandel

Verkoper:

Verkoopspecialist groene detailhandel:

Manager retail:

Hoefsmid
Paardenhouderij

Vakbekwaam medewerker paardensport en paardenhouderij:

Bedrijfsleider paardensport en paardenhouderij:

Paardensport

Instructeur paardensport en paardenhouderij:

Teelt & Technologie

Medewerker teelt:

Vakbekwaam medewerker teelt:

Vakexpert teelt en groene technologie:

Tuin en landschap

Medewerker hovenier:

Vakbekwaam hovenier:

Medewerker groen en cultuurtechniek:

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek:

Vakbekwaam medewerker natuur water en recreatie:

Opzichter uitvoerder groene ruimte:

Veehouderij

Medewerker (melk)veehouderij:

Vakbekwaam medewerker (melk)veehouderij:

Vakexpert (melk)veehouderij:

Voeding

Medewerker voeding en technologie:

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie:

Vakexpert voeding en technologie:

Vakexpert voeding en voorlichting: