Dit was een phishing test!!

Wat is er gebeurd?

Je hebt op een link in een phishing e-mail geklikt. Dit was een test, maar had ook door criminelen gestuurd kunnen worden om Zone.college aan te vallen. In de e-mail zijn kenmerken gebruikt die ook terugkomen in echte phishing e-mails van criminelen. Kijk hieronder voor verdere uitleg.

Ssssst…

Normaal gesproken wordt er van je verwacht om een incident zo snel mogelijk te melden, maar nu vragen we het je om dit stil te houden. Hierdoor worden de resultaten van de test niet beïnvloed en hebben de anderen ook een kans om van de phishing test te leren.

Tips voor het herkennen van een phishing e-mail

  • Let goed op wie de e-mail verzonden heeft. Klopt de afzender?
  • Let op de inhoud. Staan er typefouten in?
  • Verwacht je de e-mail?
  • Wordt er om een vreemde actie gevraagd?
  • Ziet de e-mail en de inlogpagina eruit zoals altijd?
  • Controleer de link of knop in de e-mail door je muis erop te houden zonder te klikken. Zo kun je zien naar welke website je wordt doorverwezen.
  • Twijfel je, vraag het dan aan een collega of raadpleeg de ICT-afdeling.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De ingezonden gegevens worden na afloop van de test verwijderd. Zone.college krijgt geen inzage in de individuele gegevens.