Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring

Praktijkleren met de mbo-praktijkverklaring is vooral bedoeld voor werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een mbo-diploma vooralsnog niet haalbaar is.

We bieden de mogelijkheid om een deel van een groene mbo-opleiding te volgen voor het behalen van een erkende praktijkverklaring. De medewerker leert de vakvaardigheden in de praktijk onder begeleiding van een praktijkopleider bij een erkend leerbedrijf en hoeft geen lessen op school te volgen of examen te doen.

Het traject begint met een intakegesprek. Een docent van Zone.college komt langs op de werkplek en maakt samen met de begeleider en werknemer een programma op maat.

Als werkgever kun je in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren.

Download het leaflet over praktijkleren

Het SBB heeft onder andere een factsheet gemaakt over de meerwaarde van praktijkleren voor werkenden en werkzoekenden en een video over het volgen van delen van een mbo-diploma.