Privacy statement Zone.college

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien dat op grond van de wet is toegestaan. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor leerlingen, studenten en medewerkers zijn de privacyverklaringen te vinden op ons intranet.

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland verwerkt persoonsgegevens volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verwerking van de persoonsgegevens staat onder toezicht van onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) (e-mail: fg@zone.college). Onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 1. Contactformulier:
  Wanneer u besluit om een contactformulier in te vullen omdat u bijvoorbeeld reageert op een vacature, meedoet aan een prijsvraag/winactie of gewoon uw mening met ons wilt delen, dan bent u verplicht om voor de juiste afhandeling een aantal (persoons)gegevens aan ons kenbaar te maken.
 2. Wij gaan dan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze (persoons)gegevens, die nooit zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke/digitale toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden.
 3. Prijsvraag/winactie:
  Wanneer u meedoet aan een prijsvraag/winactie is het noodzakelijk voor een juiste afwikkeling dat u tijdelijk de navolgende (persoons)gegevens aan ons ter beschikking stelt: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd.
 4. Wanneer de looptijd van de prijsvraag/winactie is verstreken en de winnaar(s) is(zijn) getrokken, zullen de (persoons)gegevens van alle deelnemers direct worden vernietigd.
 5. Mening/vraag:
  Heeft u een vraag of wilt u graag uw mening met ons delen? Voor een correcte beantwoording van uw vraag of het geven van een gepaste reactie is het noodzakelijk dat u een aantal (persoons)gegevens tijdelijk ter beschikking stelt. Het gaat om de volgende (persoons)gegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Na volledige beantwoording en afhandeling zullen deze (persoons)gegevens direct worden vernietigd.
 6. Social media:
  Wij zullen nooit informatie die in strijd is met de AVG zonder uitdrukkelijke schriftelijk/digitale toestemming van betrokkenen via social media delen. Privéberichten die wij via een afgeschermd deel van social media ontvangen, zullen ook als zodanig worden beantwoord en afgehandeld. Zodra dit volledig is gebeurd, wordt de conversatie door ons verwijderd.
 7. Aanpassen privacyverklaring:
  Wij behouden ons het recht om onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website kenbaar worden gemaakt.