Privacy statement Zone.college

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien dat op grond van de wet is toegestaan. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor leerlingen, studenten en medewerkers zijn de privacyverklaringen te vinden op ons intranet.

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland verwerkt persoonsgegevens volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verwerking van de persoonsgegevens staat onder toezicht van onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) (e-mail: fg@zone.college). Onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).