100 jaar Groen onderwijs in Hardenberg

Zone.college Hardenberg had dit jaar een feestje vanwege 100 jaar Groen onderwijs in Hardenberg. Met een gezellige bijeenkomst voor (oud-)studenten, (oud-)medewerkers en bedrijfsleven werd 14 mei 2022 teruggeblikt en vooruitgekeken. Ook de documentaire ‘Daar komen de kachelpijpen’ werd gelanceerd. Deze video, die tot stand kwam met medewerking van verschillende (0ud-)collega’s, geeft een beeld van 100 jaar Groen onderwijs in Hardenberg en werd enthousiast ontvangen. 

Met het eeuwfeest heeft Zone.college iedereen kennis laten maken met de ontwikkelingen binnen het groene onderwijs van de afgelopen eeuw. Maar er wordt ook vooruit gekeken. De ontwikkelingen in het groene onderwijs staan namelijk niet stil. Zo is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid, kringlooplandbouw en biodiversiteit. Eimert Fikse, directeur mbo: ‘In alle veranderingen door de tijd heen is de rode draad: de waarde van het groene onderwijs voor de regio. Ons onderwijs sluit daarom nauw aan bij de perspectieven van de gemeente en provincie.’

Levend lab
‘Zone.college Hardenberg is een kleine school. Dat dwingt ons om innovatief te zijn. Zo maken we al jaren lesprogramma’s samen met bedrijven en bieden we zoveel mogelijk onderwijs op bedrijfslocaties aan. Ook innovatief is dat onze studenten van de opleidingen Groen, grond & infra en Veehouderij een deel van hun lessen samen volgen en dat we een gecombineerde opleiding Dierverzorging/Veehouderij aanbieden.’

En het eeuwfeest?  ‘Gezellig bijpraten, leuke dingen zien en beleven; daar draaide het om. We hebben laten zien dat de groene sector springlevend is. En de documentaire brengt dit mooi in beeld.’