Aquacultuur project op Bali

Van januari tot midden april 2021 doen studenten Sportvisserij & waterbeheer van Zone.college mee aan een internationaal PUM project op Bali in Indonesië. Op afstand geven zij advies aan medewerkers van het Hotel Bhuwana Ubud over de nieuwste kweek- en teelttechnieken voor de productieverhoging van hun eigen groente en vis. PUM is een organisatie die vakmensen koppelt aan ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten, om op vrijwillige basis te adviseren over de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf.

Bjorn Snippe, Jeroen van Wamel en Remon Booij, derdejaars studenten van de opleiding Sportvisserij & waterbeheer aan het Zone.college in Zwolle, werken aan het internationale project, waarbij onderdelen als duurzaamheid, internationalisering en de nieuwste kweektechnieken een belangrijke rol spelen. De studenten hebben via het keuzedeel aquacultuur al een gedegen basiskennis en praktijkervaring opgedaan met het kweken van vis. Deze kennis kunnen ze in het project goed gebruiken.

Aquacultuurproject
Wekelijks overleggen de studenten (online en in het Engels) met de medewerkers van het hotel en adviseren hen over het verbeteren van het kweeksysteem, de voerberekeningen en de waterkwaliteit. Het advies kan meteen in de praktijk worden toe gepast. “Soms blijkt je idee in de praktijk niet goed te werken, omdat er bijvoorbeeld bepaalde middelen niet zijn. Gelukkig hebben we tot nu toe goede alternatieven kunnen bedenken door de combinatie van de vindingrijkheid van de mensen daar en onze eigen praktijkervaring”, aldus Bjorn.

Kringloop Systeem
Het hotel kweekt en teelt haar eigen groente en vis voor de consumptie van haar hotelgasten. Ze beschikken sinds kort over watertanks voor het kweken van Tilapia. Door het advies van de studenten willen ze de watersystemen verbeteren en het dagelijks management van de systemen onderhouden. Dit heeft een productieverhoging als gevolg. Ze streven naar een ecologisch sluitend systeem, waarbij de mest van vissen wordt gebruikt voor de groei van groente. Het hotel is ook van plan om de opgedane kennis rondom het kweken van vis en telen van groente in een ecologisch verantwoord systeem te delen met de lokale bevolking. Een belangrijk doel, omdat de toeristensector is ingestort en een aanvulling in de voedselvoorziening welkom is.

Zone.college en aquacultuur
Zone.college biedt praktijk-rijk en vooruitstrevend groen beroepsonderwijs (vmbo, mbo en volwassenen) waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is en waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt. Aquacultuur is hierin een belangrijk pijler. Binnenkort starten er ook internationale cursussen over dit onderwerp. Zone.college is trots dat we in samenwerking met PUM mogen deelnemen aan het aquacultuurproject op Bali. Het project loopt nog tot midden april.

Voor meer informatie over PUM kijk op www.pum.nl
Voor meer informatie over het Hotel Bhuwana Ubud kijk op www.bhuwanaubudhotel.com

Update

Deel 2 De Filtersystemen

Het water van de vissen in het kweeksysteem in Indonesië wordt steeds opnieuw gebruikt. Door het water door een filtersysteem te laten lopen worden de meststoffen van de vis uit het water gehaald. Eerst worden de grove mestdelen eruit gehaald, daarna worden de opgeloste meststoffen door bacteriën uit het water gehaald door middel van een biofilter. Die bacteriën eten de mest en zetten deze om in stoffen die niet schadelijk zijn voor de vissen en meteen ook voedingsstoffen zijn voor planten.

Voor een goede werking van het het filter  moet deze secuur worden onderhouden.  Bjorn, Remon en Jeroen maken instructie filmpjes van de filters voor de medewerkers van het hotel Bhuwan waarbij ze uit leggen hoe de filters schoongemaakt moeten worden. De studenten hebben ook berekend hoeveel voer er gegeven moet worden aan de vissen om dan de juiste hoeveelheid meststoffen voor de planten de vissen te kunnen produceren.