Succesvolle afronding aquaponics project Hotel Bhuwana Ubud

PUM heeft in samenwerking met studenten van het Zone.college coaching op afstand verzorgd voor de realisatie van een circulair aquacultuursysteem

Eind mei ontvingen de medewerkers van PUM klant hotel Bhuwana Ubud op Bali, Indonesië, de laatste instructies van de studenten van het Zone.college voor het beheren van hun aquaponics systeem. Aquaponics is een combinatie van het kweken van vis (aquacultuur) en de productie van groentenHet hotel kweekt zijn eigen vis en teelt zijn eigen groenten voor directe consumptie voor hotelgasten. Het hotel beschikt over tanks voor het kweken van Tilapia. Op basis van het advies van de studenten hebben ze het viskweeksysteem verbeterd. Daarnaast kreeg het hotel advies voor het dagelijks management: het meten en op peil houden van de waterkwaliteit, het voeren van de vissen en het algehele onderhoud. Dit had een productieverhoging tot gevolg. Het hotel streeft naar een ecologisch sluitend systeem, waarbij de mest van vissen wordt gebruikt voor de groei van de groenten. Het hotel is ook van plan om de opgedane kennis rondom het kweken van vis en het telen van groenten in een ecologisch verantwoord systeem te delen met de lokale bevolking. Een belangrijk doel, omdat de toeristensector is ingestort vanwege de COVID 19-pandemie en een aanvulling in de voedselvoorziening meer dan welkom is.

Start samenwerking
Docent aquacultuur van Zone.college en PUM expert Thijs Rutters is de initiator van dit project. Hij doet veel internationale projecten op het gebied van aquacultuur: ‘Ik ben expert bij PUM geworden, maar wel met jet verzoek of ook de studenten van onze school bij adviesmissies en projecten kunnen worden betrokken. Zo krijgen PUM klanten up-to-date advies van studenten onder mijn begeleiding als expert, en bereiken zij hun leerdoelen. Fysiek op missie gaan was en is lastig voor studenten, vanwege Corona alsook hun rooster, maar dit project is succesvol verlopen door middel van online begeleiding op afstand: remote coaching. Remote coaching biedt mooie, nieuwe kansen. Studenten leren gericht, concreet advies te geven, en ze kunnen voor lange termijn aan een PUM klant en ondernemer worden verbonden.’

Remote coaching
Bjorn Snippe, Jeroen van Wamel en Remon Booij, derdejaars studenten van de opleiding Sportvisserij & waterbeheer aan het Zone.college in Zwolle, werkten aan het internationale project, waarbij onderdelen als duurzaamheid, internationalisering en de nieuwste kweektechnieken een belangrijke rol spelen. De studenten hadden via het keuzedeel aquacultuur tijdens hun studie al een gedegen basiskennis en praktijkervaring opgedaan met het kweken van vis. Deze kennis konden ze in het project goed inzetten. De studenten hadden wekelijks op maandag online overleg met de hotelmedewerkers. Ook hadden Thijs Rutters en de studenten elke vrijdag online overleg voor het bespreken van de voortgang, en om te bepalen of de adviezen goed in de praktijk werden gebracht. Tijdens dit onderlinge overleg konden de studenten beoordelen wat er nog nodig was voor de remote coaching sessie van de maandag erop, en of de kwaliteit van hun adviezen nog moest worden aangescherptTijdens de remote coaching sessies met de hotelmedewerkers gaven de studenten advies over de nieuwste kweek- en teelttechnieken met als doel de productieverhoging van zowel de groenten als de vis. Naast de schriftelijke verslaglegging, werden er ook diverse instructievideo’s opgenomen over het vangen en graderen van grote en kleine vissen.

General Manager van Hotel Bhuwana Ubud, Ni Putu Candrawati:We were running the aquaponics system, but the results were not good enough. After the advice from the three students under guidance of PUM expert Thijs Rutters, we were able to fix the system. The students achieved to improve the existing system with minimal resources. Now we can breed more fish, with the result that there is more nutrition for the plants. Also, through PUM, we received a water quality test set, so we can monitor the quality of the water. This was an essential starting point, and during the remote coaching sessions, the students instructed us how to do this in practice. During the past months, we all learned a lot of new techniques and we thank the students for their efforts.

Samenwerkingspartner PUM
PUM Netherlands senior experts PUM werkt samen met ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten met als doel het realiseren van inclusieve, duurzame economische groei. Er zijn ongeveer 1600 experts op vrijwillige basis verbonden aan PUM die hun praktische vak- en sectorkennis delen met het midden- en kleinbedrijf (MKB) in 40 verschillende sectoren en 34 landen wereldwijd.

Samen met lokale ondernemers bouwt PUM veerkrachtige bedrijven op die effectief en duurzaam kunnen samenwerken in de gehele handelsketen. Op die manier werkt PUM aan het versterken van economieën en het verbeteren van levens. Om groei te realiseren en te versnellen, werkt PUM structureel samen met Nederlandse en lokale bedrijven, non-profitorganisaties, overheden, educatieve instellingen en organisaties die bedrijven ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op:  www.pum.nl

Archief

Deel 1 Aquacultuurproject Hotel Bhuwana Ubud Bali

Van januari tot midden april 2021 doen studenten Sportvisserij & waterbeheer van Zone.college mee aan een internationaal PUM project op Bali in Indonesië. Op afstand geven zij advies aan medewerkers van het Hotel Bhuwana Ubud over de nieuwste kweek- en teelttechnieken voor de productieverhoging van hun eigen groente en vis. PUM is een organisatie die vakmensen koppelt aan ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten, om op vrijwillige basis te adviseren over de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf.

Bjorn Snippe, Jeroen van Wamel en Remon Booij, derdejaars studenten van de opleiding Sportvisserij & waterbeheer aan het Zone.college in Zwolle, werken aan het internationale project, waarbij onderdelen als duurzaamheid, internationalisering en de nieuwste kweektechnieken een belangrijke rol spelen. De studenten hebben via het keuzedeel aquacultuur al een gedegen basiskennis en praktijkervaring opgedaan met het kweken van vis. Deze kennis kunnen ze in het project goed gebruiken.

Aquacultuurproject
Wekelijks overleggen de studenten (online en in het Engels) met de medewerkers van het hotel en adviseren hen over het verbeteren van het kweeksysteem, de voerberekeningen en de waterkwaliteit. Het advies kan meteen in de praktijk worden toe gepast. “Soms blijkt je idee in de praktijk niet goed te werken, omdat er bijvoorbeeld bepaalde middelen niet zijn. Gelukkig hebben we tot nu toe goede alternatieven kunnen bedenken door de combinatie van de vindingrijkheid van de mensen daar en onze eigen praktijkervaring”, aldus Bjorn.

Kringloop Systeem
Het hotel kweekt en teelt haar eigen groente en vis voor de consumptie van haar hotelgasten. Ze beschikken sinds kort over watertanks voor het kweken van Tilapia. Door het advies van de studenten willen ze de watersystemen verbeteren en het dagelijks management van de systemen onderhouden. Dit heeft een productieverhoging als gevolg. Ze streven naar een ecologisch sluitend systeem, waarbij de mest van vissen wordt gebruikt voor de groei van groente. Het hotel is ook van plan om de opgedane kennis rondom het kweken van vis en telen van groente in een ecologisch verantwoord systeem te delen met de lokale bevolking. Een belangrijk doel, omdat de toeristensector is ingestort en een aanvulling in de voedselvoorziening welkom is.

Zone.college en aquacultuur
Zone.college biedt praktijk-rijk en vooruitstrevend groen beroepsonderwijs (vmbo, mbo en volwassenen) waarbij het bedrijfsleven nauw betrokken is en waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt. Aquacultuur is hierin een belangrijk pijler. Binnenkort starten er ook internationale cursussen over dit onderwerp. Zone.college is trots dat we in samenwerking met PUM mogen deelnemen aan het aquacultuurproject op Bali. Het project loopt nog tot midden april.

Voor meer informatie over PUM kijk op www.pum.nl
Voor meer informatie over het Hotel Bhuwana Ubud kijk op www.bhuwanaubudhotel.com

Deel 2 De Filtersystemen

Het water van de vissen in het kweeksysteem in Indonesië wordt steeds opnieuw gebruikt. Door het water door een filtersysteem te laten lopen worden de meststoffen van de vis uit het water gehaald. Eerst worden de grove mestdelen eruit gehaald, daarna worden de opgeloste meststoffen door bacteriën uit het water gehaald door middel van een biofilter. Die bacteriën eten de mest en zetten deze om in stoffen die niet schadelijk zijn voor de vissen en meteen ook voedingsstoffen zijn voor planten.

Voor een goede werking van het het filter  moet deze secuur worden onderhouden.  Bjorn, Remon en Jeroen maken instructie filmpjes van de filters voor de medewerkers van het hotel Bhuwan waarbij ze uit leggen hoe de filters schoongemaakt moeten worden. De studenten hebben ook berekend hoeveel voer er gegeven moet worden aan de vissen om dan de juiste hoeveelheid meststoffen voor de planten de vissen te kunnen produceren.