Eco-schools Almelo

Als groene school in Almelo zien we de implementatie van duurzaamheid uiteraard als één van onze speerpunten. Daarom werken we met het zevenstappenplan van Eco-schools aan een duurzame leer- en werkomgeving. Leerlingen nemen hierin het voortouw!

De leerlingen van Het Groene Lyceum werken samen met docenten aan de thema’s Voedsel, Water, Energie, Afval, Gezondheid en Veiligheid. Waar mogelijk worden de duurzame onderwerpen opgenomen in het onderwijs programma. De leerlingen hebben een project geadopteerd en voeren verschillende acties uit.

Zo zijn de leerlingen begonnen met een duurzaamheidsscan (o-meting), waarin de stand van zaken rondom tien thema’s onder de loep is genomen. De leerlingen hebben onder andere onderzocht hoe de school omgaat met alle soorten afval, de vele aspecten van veiligheid, hygiëne en energieverbruik. Hun opdracht: formuleer haalbare aanbevelingen voor een duurzame manier van werken op Zone.college.

Het project Eco-school sluit goed aan bij het groene karakter en het onderwijs van het Zone.college. De school laat met Eco-schools concreet zien hoe ze duurzaam wil en kan zijn. Omdat leerlingen het voortouw nemen, hebben ze ook actief een rol bij hun leeromgeving. De locaties Borculo, Doetinchem, Twello en Zwolle hebben zelfs de Groene Vlag van Eco-schools uitgereikt gekregen. De locaties mogen het officiële internationale keurmerk voeren.

Wereldwijd doen er meer dan 51.000 scholen in 68 landen mee aan Eco-Schools. Van deze scholen hebben er iets meer dan 16.000 het niveau van de Groene Vlag bereikt. In Nederland doen er 91 scholen mee aan Eco-schools. Kijk voor meer informatie op www.eco-schools.nl