Forest Projects

Forest Projects is een leerbedrijf binnen de opleiding Bos- & natuurbeheer. Dit leerbedrijf bestaat bijna volledig uit studenten van de opleiding zelf. De derdejaars niveau 4 studenten gaan op zoek naar opdrachtgevers en onderhouden het contact. Zij regelen klussen en zijn verantwoordelijk voor de logistiek en planning. De derdejaars niveau 3 studenten zijn voormannen in het veld en sturen de tweedejaars aan. De tweedejaars studenten helpen mee met de uitvoering van de klussen. Hierbij leren de studenten wat er allemaal komt kijken bij het regelen en voorbereiden van klussen en de uitvoering hiervan.

Praktische informatie

Opdrachten

Onze opdrachten zijn erg verschillend. We voeren veel opdrachten uit binnen bosbeheer, bijvoorbeeld bomen snoeien langs de weg. Daarnaast voeren we opdrachten uit voor Staatsbosbeheer, bij natuurmonumenten, particuliere landgoederen en uitzonderlijke klussen zoals bij een particulier in de tuin.

Niet elke opdracht kunnen wij zomaar aannemen, omdat we te maken hebben met wet- en regelgeving.

Wij werken van november tot mei 1 dag in de week met uitzondering van de schoolvakanties.

Contact

Heeft u interesse in een samenwerking met Forest Projects of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met forestprojects@zone.college.

 

 

Ons team

Manager

De manager is verantwoordelijk voor de orde in het bedrijf. Elke ochtend wordt de opstart gedaan en probeert de manager ervoor te zorgen dat iedereen op tijd weg is naar de klussen. Hiernaast verdeelt de manager het werk op het kantoor. Tevens houdt hij/zij bij hoe het personeel functioneert door gesprekken aan te gaan met de voormannen. Ook heeft de manager veel contact met de belanghebbenden en de klanten door het bezoeken van de locaties. Dit is mogelijk doordat hij/zij groepen naar locaties breng en ze ’s middags weer ophaalt.

Secretaris/Planning

De medewerker secretaris/planning is verantwoordelijk voor het maken van de planning. Al wordt de planning wel door iedereen ingevuld en besproken, want iedereen heeft er namelijk wel iets over te zeggen en vinden. Zo kunnen wij ook de planning gezamenlijk bespreken en misverstanden of onduidelijkheden voorkomen. De secretaris/planning is verantwoordelijk voor het bijhouden van de planning en zorgt dat deze up-to-date is. Ook zorgt zij ervoor dat er tijdens de wekelijkse vergadering notulen worden bijgehouden en later worden uitgewerkt. Zodat wij als kantoorteam altijd kunnen zien waar wij mee bezig zijn of mee bezig zijn geweest. Ten slotte overlegt de secretaris/planning ook met de werkvoorbereiders en de voormannen.

Personeelszaken

De medewerker personeelszaken is het aanspreekpunt voor de betrokken klassen. Het is onder andere zijn/haar taak om ervoor te zorgen dat de werksfeer prettig is. Wanneer er tussen personen problemen zijn, worden ze door hem/haar aangesproken in een soort functioneringsgesprek. Hierbij bespreek de medewerker personeelszaken met beide partijen de zaak en probeer ik dit op te lossen. Verder houdt hij/zij de absentie bij zodat het duidelijk is wie er geweest zijn en als er mensen zijn die niet komen, aangesproken kunnen worden.

Communicatie/Materialen

De medewerker communicatie/materialen is verantwoordelijk voor de communicatie naar de “buitenwereld”, hij/zij schrijft eventuele persberichten en stukjes voor op Facebook of de schoolsite. Ook is de medewerker communicatie/planning verantwoordelijk voor de materialen die gebruikt worden bij de klussen.

Financiën

De beheerder van de financiën zorgt dat de facturen worden gemaakt en worden verstuurd. Ook maak hij/zij voorcalculaties van klussen om klanten een beeld van de kosten te geven. De beheerder van de financiën zorg ervoor dat klanten op tijd betalen en herinnerd ze eraan wanneer dit niet gebeurt. Hij/zij zorgt ervoor dat mensen op de hoogte zijn van onze prijzen en onze leveringsvoorwaarden. 

Een kijkje bij Forest Projects