Minilessen

Actief kennismaken met het groene voortgezet onderwijs; dat is de doelstelling van de minilessen van de Zone.college Zwolle. Van 21 tot en met 25 januari 2019 kunnen leerlingen uit groep 8 (met hun klas of individueel) een dagdeel meedraaien in het groene voorgezet onderwijs. Aan de hand van theorie- en praktijkopdrachten maken de leerlingen kennis met een aantal vakken en proeven ze alvast een beetje de sfeer van het veelzijdige groene vo.

Tijdens de minilessen werken leerlingen in kleine groepjes aan diverse opdrachten. Deze variëren van het stekken van planten en het beoordelen van dierverblijven tot het doen van natuurkundige proefjes. De leerlingen maken niet alleen kennis met de vakken, maar ook met het vmbo Groen en Het Groene Lyceum. Deze laatste onderwijsvorm wisselt theorie en praktijk met elkaar af en biedt leerlingen met een havo/vwo-advies de mogelijkheid om in 6 jaar door te stromen naar het hbo.

Succesvolle manier van kennismaken
De minilessen zijn al jaren een succes. Hans Adema, coördinator minilessen: ‘Kort maar krachtig: dat zijn de minilessen van Zone.college Zwolle. In blokjes van 15 minuten krijgen de leerlingen een goed idee wat het groene vo inhoudt. Naast de praktijklessen bloem & creatie, plantenteelt en recreatie & leefomgeving, maken de leerlingen ook kennis met de vakken als wiskunde, natuur- en scheikunde, drama en voeding. Eén van de hoogtepunten is altijd de praktijkles dier & verzorging, waarbij de leerlingen onder meer kennismaken met de reptielen en gezelschapsdieren.’

Adema vervolgt: ‘De minilessen worden begeleid door huidige eerstejaars leerlingen. Natuurlijk is er voor iedereen ruim gelegenheid om vragen te stellen over het onderwijs op Zone.college. Het kan hierbij gaan om het vmbo Groen, maar ook om Het Groene Lyceum.’

Aanmelden
De aanmeldtermijn voor de minilessen 2019 is verstreken. Je kunt je niet meer aanmelden.

Open dag groene vo
Ook tijdens de open dag op 31 januari kunnen kinderen kennismaken met het groene vo-onderwijs. In een sfeervol ingerichte school staan docenten en huidige leerlingen bezoekers graag te woord. Ook zijn er leuke demonstraties en workshops die een goed beeld geven van de mogelijkheden van het vmbo Groen en Het Groene Lyceum. De open dag is van 15.00 – 21.00 uur.