Veelgestelde vragen Vakmanschapsroute

De afgelopen periode hebben we verschillende vragen binnen gekregen over (praktische) zaken binnen de Vakmanschapsroute. De meest gestelde vragen hebben we op een rij gezet.

Is het diploma wat ik behaal aan het einde van de opleiding van hetzelfde niveau als het diploma wat afgegeven wordt na een niveau 2 opleiding?
Ja, dat is van hetzelfde niveau.

Klopt het dat er geen examens voor het vmbo worden afgenomen en geen vmbo-diploma wordt behaald?
Ja, dat klopt. Vakmanschapsroute (VMR) is een maatwerktraject, waarin niet standaard een vmbo-examen wordt afgenomen. Overigens is het wel mogelijk dat je voor deelvakken het vmbo-examen aflegt of lessen volgt die niet verplicht zijn. Dit is afhankelijk van jouw loopbaanwens.

Klopt het dat er geen certificaten voor het vmbo worden afgegeven?
Nee. Voor behaalde onderdelen ontvang je een certificaat.

Kan ik na het behalen van mijn diploma nog doorleren?
Na het behalen van je VMR diploma (mbo niveau 2) kun je op mbo niveau 3 instromen of aan het werk gaan.

Ik heb een BB/KB advies. Kan ik naar VMR? 
Ja, dat kan. VMR is een doorlopende leerroute van de basisberoepsgerichte leerweg en niveau 2. Tijdens de intake wordt bepaald of deze route voor jou geschikt is.

Hoe zijn de begeleidingsmogelijkheden bij dyslexie? 
Alle leerlingen met dyslexie krijgen standaard extra tijd en kunnen werken met verklanking tijdens toetsen. We werken met het programma Claroread en/of Readspeaker. Zijn er meer zaken nodig, dan kijken we daar samen met jou naar.

Ik zou graag de school willen komen bekijken. Kan dat? 
Dat kan, maar dan moet je wel een afspraak maken. Wij adviseren sowieso om sfeer te komen proeven, omdat dit heel belangrijk is als het gaat om een keuze voor een school.

Wordt er gebruik gemaakt van digitale leermiddelen en/of boeken?
Je gebruikt beide en werkt met zowel een eigen device als met boeken en/of schriftelijk materiaal.

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas? 
Het aantal leerlingen verschilt per vak. Tijdens de lessen van de algemene vakken ligt het aantal leerlingen gemiddeld rond de 18. Tijdens de praktische vakken wordt er veel individueel of in duo’s gewerkt.

Heb je als ouder(s)/verzorger(s) ook inzicht in de cijfers die je kind haalt? 
Ja, de resultaten die bepalend zijn voor de diplomering zijn in te zien in Magister. De ontwikkeling wordt geregistreerd in Cumlaude. Jouw kind is eigenaar van zijn/haar leerproces en is daarom ons eerste aanspreekpunt.

Kent VMR een leerlingenstop? 
Nee, voor VMR kennen we geen leerlingenstop. Met iedere leerling en ouder(s)/verzorger(s) vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek bespreken wij of VMR de meest geschikte route is voor jou.

Wat kan een coach voor mij betekenen?
De coach is je eerste aanspreekpunt en kan je daarnaast helpen met bijvoorbeeld plannen. Je ziet je coach wekelijks tijdens reguliere lessen. Daarnaast bespreek je bijvoorbeeld tijdens de individuele coaching jouw loopbaanwens en -vorderingen. Soms heb je een extra steuntje in de rug nodig om het onderwijs te kunnen volgen. Dit kun je ook met je coach bespreken.

Stel ik moet of wil stoppen met VMR, welke overstapregelingen zijn er dan? 
Als blijkt dat je VMR niet af kan ronden, gaan we in gesprek over een passende overstapregeling. Er zijn 3 mogelijke regelingen: terugkeer naar de vmbo basisberoepsgerichte leerweg, uitstroom via een Entree-opleiding of een warme overdracht naar een passende mbo-opleiding niveau 2. Afhankelijk van jouw situatie/behoefte (cognitieve capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling, arbeidscompetentiepalet, opgebouwde netwerk en loopbaancompetenties) bespreken wij met jou en jouw ouder(s)/verzorger(s) en de betrokken onderwijsinstelling wat de best passende regeling is.

Wanneer heb ik recht op studiefinanciering en een reisproduct?
Het hangt van je leeftijd en de officiële inschrijving af of je recht hebt op studiefinanciering en/of een reisproduct. Het 1ste en 2de leerjaar van de Vakmanschapsroute sta je officieel ingeschreven in het vmbo. Daarna wordt de inschrijving overgezet naar het mbo. Via deze link kun je nakijken waar jij recht op hebt.

De VMR opleiding biedt haar vakgerichte onderwijs op bedrijven en door bedrijven aan. Om hoeveel dagen in de week gaat dit?
Het hangt af van het leerjaar. We houden in het rooster rekening met 1 dag Meester- Gezel en 1 dag BPV (stage). Omdat de VMR een maatwerktraject is, kan dit per leerling/student verschillen.

Mag ik zelf mijn stagebedrijf/BPV-bedrijf zoeken?
Ja, je mag zelf een stagebedrijf/BPV bedrijf zoeken. Als het nodig is ondersteunen we als school hierbij. Hierbij geldt wel dat de coach bepaalt of het bedrijf geschikt is/voldoet. Het Meester-Gezel bedrijf wordt door school aan jou gekoppeld.

Mag ik zelf mijn Meester-Gezel bedrijf zoeken?
Nee. In principe selecteert jouw coach het Meester-Gezelbedrijf. Je mag wel een Meester-Gezelbedrijf aandragen. Jouw coach beoordeelt vervolgens of dit bedrijf aan de voorwaarden voldoet/aansluit bij jouw loopbaanwens en persoonlijke situatie.

Wat is het verschil tussen stage/BPV en Meester-Gezeldag?
Tijdens de stage/BPV maak je kennis met alle facetten van het stage-/BPV bedrijf. Je draait dus mee met alle werkzaamheden met onder andere als doel een goed beeld van het beroep te krijgen. Tijdens de Meester- Gezeldag werk je heel concreet aan leerdoelen van het vakgerichte onderwijs. Dit wordt verzorgd door de vakexpert (zogenaamde Meester) op het bedrijf onder verantwoordelijkheid van de coach van Zone.college.

Wordt er een Meester-Gezelbedrijf in de buurt van mijn huis gezocht of kan het zijn dat ik daar ver voor moet reizen?
Zone.college werkt met diverse bedrijven samen. Als deze bedrijven niet binnen een acceptabele fietsafstand gevestigd zijn, gaan we op zoek naar een ander bedrijf.

Hoe ziet een lesrooster eruit?
Hieronder staat een voorbeeld van een lesrooster. Uiteraard kunnen de roosters per locatie en per schooljaar verschillen.  Maar het geeft je wel een beeld van jouw lesweek.