De mensen hier bij Zone.college zijn echt top!

Schoolkeuze: ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Ook al is het een flink stuk fietsen, toch viel de keus van Tessa op de vestiging van Zone.college in Twello. Deze school sprak ook haar moeder erg aan. En dat doet het 2,5 jaar later nog steeds.

 

Op de basisschool bezochten Tessa en haar ouders de open dagen van diverse middelbare scholen. Daarbij werd duidelijk dat Tessa’s voorkeur uitging naar Zone.college in Twello. Moeder Diane: ‘Ze voelde zich aangetrokken tot groen. Daarbij komt dat de school in een mooie, weidse omgeving staat en het schoolgebouw haar ook erg aansprak. Die drie kwartier fietsen had ze ervoor over.’ Ook het feit dat haar klasgenoten allemaal voor een andere school kozen, hield haar niet tegen. Diane: ‘Dat het voor haar goed voelt, vind ik heel belangrijk. Dan gaat het ook lukken.’

Begeleiding
Omdat haar dochter dyslexie heeft, oriënteerde Diane zich vooraf goed op de mogelijkheden. ‘Ik merkte dat de organisatie is ingericht op individuele begeleiding. Dat gaf mij vertrouwen. Na het eerste jaar kan ik zeggen dat ook de mentoren een belangrijke rol spelen in de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het wennen aan een nieuwe school en al dat fietsen maakten het eerste jaar voor Tessa best pittig. Gelukkig had ze een topmentor, die haar echt heel goed heeft begeleid. Hierdoor ging ze met veel meer zelfvertrouwen het tweede leerjaar in.’

Echtheid
‘Er heerst op deze school een transparante no-nonsense-sfeer, what you see is what you get. Die openheid en echtheid spreekt mij als ouder erg aan. Het zijn immers de mensen die er werken, die de school maken. En die mensen zijn hier top!’ Diane kan het weten, want ze zit al vanaf het begin in de ouderadviescommissie. ‘Wat ik goed vind, is dat de school écht openstaat voor wat leerlingen en ouders te zeggen hebben en daarover het gesprek aangaat, ook bij lastige onderwerpen. Wat mij ook aanspreekt, is de aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals diversiteit. En dat leerlingen na het tweede jaar voor de Vakmanschapsroute kunnen kiezen. Daarmee kunnen ze zich richten op het vak dat ze willen gaan uitoefenen, zonder ervoor naar een andere school te moeten. Mooi vind ik dat.’