Zone.college werkt samen met de VO-scholen in  Almelo. Er zijn afspraken gemaakt over de aanmeldingsprocedure voor leerlingen vanuit het basisonderwijs uit de omgeving AlmeloDe leerlingen worden via de basisschool door de ouders aangemeld voor onze school. Je kunt als ouder de onderstaande link gebruiken om alvast een formulier van ouders in te vullen en in te leveren bij de basisschool van uw kind  

https://www.aanmeldenvoalmelo.nl/ik-ben-ouder-verzorger/Het-Zone-College 

Leerlingen die belangstelling hebben om in hogere leerjaren in te stromen kunnen een formulier aanvragen bij onze administratieadmalmelo@zone.college