Binnen onze school is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo houden we van uw kind een leerling dossier bij en bieden we, waar nodig, extra begeleiding en ondersteuning. Doel van onze zorg is om leerlingen te begeleiden bij het succesvol afronden van een gekozen opleiding of het kiezen van een passende vervolgopleiding.

Het Interne OndersteuningsTeam (oftewel het IOT) organiseert en coördineert de ondersteuning van leerlingen met een hulpvraag. Dat kan bijvoorbeeld hulp bij dyslexie zijn, maar ook het organiseren van ondersteuning thuis vanuit het Sociaal Wijkteam (SWT) of het doen van een Veilig Thuismelding. Aanmelding van een leerling gebeurt door middel van een signaalkaart en meestal door de mentor.

In het IOT zitten:

Zij worden bijgestaan door twee externen; Jorma van den Hoeven (Jeugd Hulpverlener vanuit het SWT) en Marije Liefers (orthopedagoog). Heeft u vragen over de extra begeleiding van uw kind? Mail dan naar koelma@zone.college. Het IOT neemt dan zo snel mogelijk contact op.