De Ouder Advies Commissie is een belangrijke klankbordgroep voor onze school. Zo denken ze mee over plannen en geven ze feedback aan de schoolleiding. Irna en Dianne vertellen kort wat zij doen. Maar eerst: wat is de Ouder Advies Commissie?

Irna: ‘De Ouder Advies Commissie (OAC) heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op de locatie. Daarnaast worden we geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen’.

‘De afgelopen periode heeft de OAC mee mogen denken over het thuisonderwijs: hoe wordt het thuisonderwijs ervaren door de ouders, wat zijn de signalen die we thuis zien, wat zijn de afwegingen van Zone.college bij de verschillende stappen in de coronatijd, hoe gaan ze om met examenklassen, praktijklessen etc.’

Dianne vult aan: ‘Ook hebben we meegedacht in communicatie naar ouders, wanneer er nieuws te melden was. We zien hierin dat we daarbij een goede samenwerking hebben met het MT vmbo; we mogen positief kritisch zijn en onze input is van grote waarde.’

‘Andere onderwerpen die wij onder andere bespreken zijn: ouderbijdrage, het vakantierooster, het missie en visie traject, de zorgstructuur in de school, het rookbeleid, het gebruik van camera‚Äôs binnen de school en de zichtbaarheid van de OAC.’

‘Dit laatste onderdeel is voor ons belangrijk’, vertelt Irna. ‘We willen graag dat u weet dat we als afgevaardigden van de ouders onze stem laten horen. We zijn voor het Zone.college meer dan alleen een klankbordgroep, we doen ertoe. Ook al zijn het soms kleine stapjes die we maken, voor het onderwijs aan onze kinderen is dit vaak een heleboel.’

Meer weten over de OAC? Mail dan oaczwolle@zone.college