Zone.college Almelo in beeld

  • Groen onderwijs
  • Duurzame Eco-School
  • Praktijkcentrum met technieklokalen, dierverblijven, kook- en bloemlokaal
  • Gemoedelijke sfeer, je kent elkaar
  • Veilige en overzichtelijke school
  • Persoonlijke begeleiding
  • De groene sector heeft de toekomst!

Over ons

Groen onderwijs

Zone.college is een school met innovatief Groen en duurzaam onderwijs. Het is een plek waar je groeit, over je grenzen heen stapt en waar je je thuis voelt. Door een combinatie van theorie en vooral praktijk binnen en buiten de school, halen wij je beste binnenste buiten. In ons schoolplan beschrijven we onze ambities en plannen uitgebreid. Lees het plan via deze pagina.

Ondernemerschap, 21e-eeuwse vaardigheden en duurzaamheid
Je werkt bij ons binnen en buiten de school met digitale middelen, techniek en computers. Je bezoekt bedrijven en gaat leert met stages ook veel in de praktijk. Zo bereid je je voor op jouw toekomst. En nu we het toch over toekomst hebben: duurzaamheid is in onze school een belangrijk thema. We zijn een Eco-School. Dat betekent dat leerlingen op onze school samen met docenten werken aan een duurzame en  gezonde leer- en werkomgeving.

Maatwerk
Met een fijne sfeer en persoonlijke begeleiding motiveren we leerlingen om hun beste binnenste buiten te halen. Wat precies het beste is, is voor iedere leerling anders. In ons onderwijs houden we daarom rekening met verschillen en kijken we naar individuele leerdoelen. We bieden maatwerk en doen dit onder meer met een flexibel rooster. Leerlingen kiezen zelf waar ze meer over willen weten of waar ze beter in willen worden. Altijd met persoonlijke coaching door mentor en docenten.
Bekijk hier de video waarin we kort uitleggen hoe het flexibel rooster werkt.

Veilige school

Onze school staat erom bekend dat het een plek is waar iedereen elkaar kent en je jezelf kunt zijn. Je voelt je veilig op Zone.college. Onze school is een plek waar iedereen elkaar respecteert. Dat we goed scoren op sfeer en veiligheid komt misschien ook doordat wij als groene school zorg voor onze omgeving belangrijk vinden. Dat zie je terug in de manier van met elkaar omgaan.

We doen ons uiterste best om een veilige school te zijn en te blijven. Onder andere door duidelijke schoolregels, een anti-pestbeleid en regels over omgaan met sociale media. Ouder(s)/verzorger(s) geven in de halfjaarlijkse voortgangsgesprekken aan dat ze tevreden zijn over onze school.

Persoonlijke begeleiding

Hoe beter we je kennen, hoe beter we je kunnen begeleiden. Daarom vinden wij betrokkenheid belangrijk. Als er iets leuks is gebeurd, delen we dat. Ook in minder goede tijden zijn we er voor elkaar. We organiseren een introductieweek om elkaar te leren kennen en je krijgt zoveel mogelijk les van een kernteam van vaste docenten. Daarnaast heb je je eigen mentor die jou persoonlijk begeleidt. Je ziet je mentor/coach vaker in de week, zowel tijdens de mentor/coachingsmomenten als bij de gewone les(sen).

We zien school als een periode van jouw vorming en ontwikkeling als mens. In de gesprekken met jouw mentor gaat het daarom niet alleen over je studievoortgang, maar ook over hoe je het vindt op school en jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast denkt je mentor/coach mee over je studie- en beroepskeuze.

Heb je extra hulp nodig, bijvoorbeeld omdat je niet lekker in je vel zit, dyslexie of dyscalculie hebt of je cijfers tegenvallen? Dan regelen we dat met het Expertisepunt. Met kennis en kunde van binnen en zo nodig van buiten de school.

Heb je extra ondersteuning nodig? Geef bij de aanmelding aan welke extra ondersteuning dat is en hoe dit bij je vorige school was geregeld. We maken samen met jou en je ouders een individueel ondersteuningsplan. Gedurende je opleidingstraject evalueren we jouw ondersteuning: werkt het, helpt het je voldoende, zijn er aanpassingen nodig of kunnen we juist afbouwen?

Zorgplicht
Alle scholen hebben een zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio Almelo zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO regio Almelo staat meer informatie.

Ouderbetrokkenheid

Met het digitale leerlingvolgsysteem Magister en een handige elektronische leeromgeving (ELO) van Magister.learn kun je heel makkelijk je rooster, je cijfers en je huiswerk bekijken. Zo zie je precies waar, wanneer en van wie je les hebt en wat je huiswerk is.

Ook je ouder(s)/verzorger(s) kunnen inloggen en volgen hoe het op school met jou gaat. We houden hen niet alleen via Magister op de hoogte, maar ook via mails met ouderinformatie en tijdens halfjaarlijkse voortgangsgesprekken. Willen ze tussentijds een gesprek met je coach of mentor aanvragen, dan kan dat natuurlijk. Zo kunnen we je samen helpen, want leren doe je bij ons niet alleen.

Samen voor kwaliteit

We willen goed onderwijs geven en zorgen dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) tevreden zijn over de lessen, begeleiding en faciliteiten. Om onze kwaliteit te bewaken en bij te sturen, houden we regelmatig tevredenheidsonderzoeken. Ook gaan we in gesprek met de ouderadviescommissie en leerlingenraad.

Ouder Advies Commissie
De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en één ouder zijn vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor al onze vestigingen. Lees hier meer.

Veel te doen

Onze school heeft een actief programma: je gaat op excursie, bezoekt bedrijven en instellingen en bekijkt tentoonstellingen. Daarnaast organiseren we ook sportdagen, klassenuitjes, schoolfeesten en werkweken.

Wereldervaring
We vinden het belangrijk dat je zelf kunt ervaren hoe het leven in een andere cultuur is. Als je het leuk vindt, kun je meedoen aan internationale uitwisselingsprogramma’s. Je verblijft in een gastgezin en praat alleen Engels. Je voert projecten en opdrachten uit samen met buitenlandse leerlingen. Volgens onze leerlingen is dit een wereldervaring!

Kiezen voor een groene opleiding. Een slimme zet!

Nu kiezen voor een groene opleiding is een slimme zet! De groene sector heeft veel toekomst. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is er veel behoefte aan (vak)mensen met kennis van onder andere Natuur, Leefomgeving & Klimaat, Voeding, Energie, Water & Veiligheid en Productie, Wereldhandel & Logistiek. Maar met een diploma kun je ook kiezen voor een vervolgopleiding buiten de groene sector. Geen probleem.

Organisatie

De dagelijkse leiding en organisatie van het onderwijs ligt bij verschillende personen.

Locatie directeur
naam: de heer A. Hoeben
e-mail: ahoeben@zone.college

Team onderbouw
naam: mevrouw H. Vossebeld
e-mail:hvossebeld@zone.college 

Team vmbo bovenbouw en praktijk
naam: de heer W. Broekhuis
e-mail: wbroekhuis@zone.college

Team vmbo HGL en Onderwijs & kwaliteit
naam: mevrouw K. Knol
e-mail: kknol@zone.college

Team vmbo Ondersteuning, Tom klas en Expertiseteam
naam: mevrouw G. Schutter
e-mail: gschutter@zone.college

Volg ons op

Instagram

Op 21 november is de zuiverende kas van Zone.college Doetinchem geopend. De kas zorgt ervoor dat water dat gebruikt wordt voor het toiletgebruik, circulair gebruikt kan worden. De realisatie van de kas is dankzij een regionale samenwerking met Nijhuis Saur Industries, Waterschap Rijn en IJssel, BuHa, Gemeente Doetinchem, 8RHK-ambassaduers en provincie Gelderland tot stand gekomen.

De kas is een mooie aanwinst voor het onderwijs, met oog op duurzaamheid. Zo gaat in januari 2024 het nieuwe keuzevak Water, Techniek en Duurzaamheid van start. Zone.college heeft nu de technologie in huis om leerlingen te laten zien en ervaren hoe water gezuiverd kan worden. #duurzaamheid #waterzuivering
...

17 0

Kennismaken met ons onderwijs? Meld je aan en neem samen met je kind deel aan één van onze online voorlichtingsavonden. Kijk voor meer informatie op de linkinbio ...

13 0

Na 4 jaar is het eindelijk weer zover: onze opleiding Dierenartsassistent paraveterinair neemt deel aan Skills!! Op 28 november gaat de halve finale van start bij Zone.college in Zwolle. Geselecteerde studenten van al onze locaties zullen verschillende vaardigheden laten zien, waarbij communicatie uiteraard een cruciaal onderdeel is. De winnaar van deze fase mag het opnemen tegen studenten van andere scholen tijdens de finale van Skills Powered By vakwedstrijden, die plaatsvindt op 11 maart 2024 bij Zone.college in Doetinchem.

We wensen alle studenten alvast veel succes tijdens de komende wedstrijden. En houden jullie uiteraard op de hoogte van hun verrichtingen. #Skillsheroes # #ditismbo
...

28 0