Aanmelden vmbo.zone Doetinchem

Wanneer jouw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, kun je heel goed kiezen voor het Zone.college Doetinchem. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een Groene omgeving. Zone.college heeft een nauwe samenwerking met de basisscholen. Zit je zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs? Dan kan hij/zij gewoon overstappen naar ons vmbo Groen.

Aanmelden vmbo Groen en Het Groene Lyceum
Het aantal aanmeldingen bij ons vmbo Groen en Het Groene Lyceum is de laatste jaren enorm toegenomen. Het enthousiasme over onze school waarderen wij enorm. Veiligheid, onderwijskwaliteit en goede huisvesting willen we kunnen blijven waarborgen. Om die redenen zien wij ons genoodzaakt om bij de aanmeldingen voor schoolseizoen 2022-2023 te werken met een maximaal aantal aan te nemen leerlingen. De aanmeldprocedure, het maximaal aantal leerlingen en hoe wij omgaan met aanmeldingen boven dit aantal zullen wij nog bekend maken. We kunnen al wel vast aangeven dat we niet gaan werken met volgorde van aanmelden.

Aanmelden voor vmbo Groen of Het Groene Lyceum kan via onderstaand formulier. Lever dit formulier na invulling en ondertekening a.u.b. zo snel mogelijk in op de basisschool van uw kind.

Aanmeldformulier

Kinderen die willen overstappen naar ons vmbo Groen vanuit de brugklas of het tweede jaar kunnen hiervoor het Instroomformulier invullen.
Stuur dit formulier na het invullen en ondertekenen op naar Zone.college Doetinchem, zie voor meer informatie het formulier.

Aanmeldformulier instromer

 

Aanmelden Vakmanschapsroute
Wil je je aanmelden voor de Vakmanschapsroute? En wil je starten in het vmbo-deel? Neem dan contact op met de locatie via telefoon (088) 2620400 of mail doetinchem@zone.college.

Meld je je alleen aan voor het mbo-deel van de opleiding, omdat je je BB-diploma hebt (of gaat halen)? Klik dan op de aanmeldknop van jouw gewenste vakrichting.