Aanmelden vmbo.zone Enschede

Wanneer jouw kind naar het voorgezet onderwijs gaat, kun je heel goed kiezen voor het Zone.college Enschede. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een groene omgeving. Iedereen die volgens het onderwijskundig rapport een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Ook als je zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede van het voortgezet onderwijs zit, kan hij/zij overstappen naar ons vmbo Groen.

Aanmelden bij vmbo Groen en Het Groene Lyceum
De aanmelddagen zijn geweest en deze waren op 10 en 11 maart. De aanmeldformulieren zijn 12 maart verzameld. Via de mail hebben we jou en de  basisschool geïnformeerd over de ontvangst hiervan. Zo weet de leerkracht van groep 8 en de ouder/verzorger dat hun dochter of zoon (verzorgende) is aangemeld. Het aanmeldformulier is niet meer te downloaden op deze pagina.

Binnen 6 weken na de aanmelding krijg je per mail bericht of uw zoon of dochter (verzorgende) is aangenomen. Als meer onderzoek noodzakelijk is kan de termijn worden uitgebreid naar 10 weken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

We gaan ervan uit dat we elke leerling die zich aanmeldt kunnen plaatsen. Indien wij verrast worden door een hoger aantal aanmeldingen dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben, gaan wij een loting toepassen. Voor meer toelichting over dit onderwerp lees de onderstaande rubriek ‘Aanmelden vmbo Groen of Het Groene Lyceum’ of download de ‘Aanmeldprocedure’.

Zodra de middelbare scholen weer volledig open gaan nodigen we de groep 8 leerlingen uit voor een kennismaking op hun nieuwe school. We gaan er vanuit dat we dit nog vóór de zomervakantie kunnen realiseren en dan willen we ook groots uitpakken.

Bedankt voor jullie begrip en hopelijk tot snel!

Aanmelden vmbo Groen of Het Groene Lyceum

De aanmeldprocedure hebben we moeten aanpassen i.v.m. met de Corona maatregelen. Het gaat nu als volgt.

De collega’s van de Enschedese basisscholen zorgen dat uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 het aanmeldingsformulier van uw zoon/dochter bij onze school binnen is.

Woont u buiten de regio Enschede dan kunt u contact opnemen met de heer A. Kruiskamp telefoonnummer 088-2620600. Neemt u voor vrijdag 12 maart 2021 contact op.

Zone.college neemt de aanmelding in behandeling zodra wij een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier hebben ontvangen. U ontvangt hiervan een bevestiging per mail.

Binnen 6 weken na de aanmelding krijgt u per mail bericht of uw zoon of dochter is aangenomen. Als meer onderzoek noodzakelijk is kan de termijn worden uitgebreid naar 10 weken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

We gaan ervan uit dat we elke leerling die zich aanmeldt kunnen plaatsen. Indien wij verrast worden door een hoger aantal aanmeldingen dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben, gaan wij een loting toepassen.

Wij kunnen maximaal het volgende aantal leerlingen plaatsen; bij overschrijding van dit aantal gaat er geloot worden:

  • 3 klassen met maximaal 16 leerlingen voor de Basis Beroepsgerichte Leerweg en 2 klassen met maximaal 25 leerlingen voor de Kader Beroepsgerichte Leerweg en
  • 1 klas met maximaal 28 leerlingen voor de Gemengde Leerweg en
  • 1 klas met maximaal 25 leerlingen voor Het Groene Lyceum
  • 3 dakpanklassen (BK en KG) met maximaal 20 tot 25 leerlingen

Bij de loting hanteren wij voorkeursregels;

  1. U heeft een zoon of dochter bij ons op school zitten
  2.  Zone.college hanteert de volgende plaatsingspercentages: 75% van de leerlingen is woonachtig in de gemeente Enschede en 25% daarbuiten
  3. De leerling is gemotiveerd voor ons groene onderwijs

De loting vindt plaats onder toezicht van een onafhankelijke commissie.

Mocht er sprake zijn van loting dan ontvangt u z.s.m. na ontvangst van het aanmeldingsformulier per mail bericht over de uitkomst. Bij uitloting wordt er telefonisch contact met u opgenomen, mocht het nodig zijn dan helpen we u bij het vinden van een passende school.

Daarnaast kunnen wij uw zoon/dochter, bij uitloting, plaatsen op een wachtlijst. Na een eventuele terugtrekking van een aanmelding zullen we opnieuw gaan loten, onder de leerlingen op de wachtlijst, voor de vrijgekomen beschikbare plaatsen. Dit zal uiterlijk een maand na de 1e loting plaatsvinden.

Aanmelden Vakmanschapsroute

Wil je je aanmelden voor de Vakmanschapsroute? En wil je starten in het vmbo-deel? Neem dan contact op met de locatie via telefoon (088) 2620600 of mail enschede@zone.college.

Meld je je alleen aan voor het mbo-deel van de opleiding, omdat je je BB-diploma hebt (of gaat halen)? Klik dan op de aanmeldknop van jouw gewenste vakrichting.