Aanmelden vmbo.zone Hardenberg

Zone.college in Hardenberg en het Vechtdal College bieden gezamenlijk vmbo Groen.

De aanmelding voor de brugklas gaat via de basisschool, die in het bezit is van het aanmeldingsformulier leerjaar 1.
Het aanmeldingsformulier moet ingevuld bij onze leerlingenadministratie ingeleverd worden.

Postadres:
Vechtdal College
t.a.v.: de leerlingenadministratie
Burg. Schuitestraat 3
7772 BS Hardenberg

Contactpersonen basisonderwijs en aanmelding leerjaar 1
Dhr. J. de Ruiter, telefoonnummer: 0523 – 28 14 28