vmbo Groen in Hardenberg

Zone.college in Hardenberg en het Vechtdal College bieden gezamenlijk vmbo Groen. Als je voor vmbo Groen kiest, krijg je in het eerste en tweede leerjaar vmbo groene sectororiëntatie en vanaf het derde leerjaar volg je het beroepsgerichte programma ‘Groen’. Je krijgt dan theorie- en praktijkvakken en volgt een stage in de groene sector. Je vmbo-opleiding start je aan het Vechtdal College.

Op onze school aan de Parkweg 1-2 of op één van de praktijklocaties, zoals wijkboerderij Baalder en hoveniersbedrijf Meesters, kun je in de praktijk ervaren wat groen onderwijs inhoudt. We werken ook nauw samen met melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouderijen en maneges. Zo kun je alvast kennis maken met de mogelijkheden van het Groene mbo.

vmbo Groen

Aanmelden

De aanmelding voor de brugklas gaat via de basisschool, die in het bezit is van het aanmeldingsformulier leerjaar 1. Het aanmeldingsformulier moet ingevuld bij onze leerlingenadministratie ingeleverd worden.

Postadres:
Vechtdal College
t.a.v.: de leerlingenadministratie
Burg. Schuitestraat 3
7772 BS Hardenberg

Contactpersonen basisonderwijs en aanmelding leerjaar 1
Dhr. J. de Ruiter, telefoonnummer: 0523 – 28 14 28