Aanmeldprocedure 2022-2023

Begin februari kunt u uw kind digitaal aanmelden via het aanmeldingsformulier dat dan via onze website is te downloaden. Meld uw kind pas aan als het definitieve advies bekend is in verband met de plaatsing in de juiste leerweg.

Vragen?
Contactgegevens voor eventuele vragen:
Intakecommissie Zone.college Twello
admtwello@zone.college
088-2620800