Praktische informatie

Geïnteresseerde ouders en leerlingen willen graag weten hoe een schooljaar verloopt en welke regels er zijn, daarom geven we jullie graag toegang tot onze Schoolgids van dit schooljaar. Het document geeft het beste weer wat er speelt op onze locatie. We hebben de meest gezochte informatie voor je verzameld op deze pagina. Wilt u meer informatie download dan de schoolgids, het Schoolplan.

Veelgestelde vragen

Aanmelden

Wanneer uw kind naar het voorgezet onderwijs gaat, kunt u heel goed kiezen voor Zone.college Zwolle. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een Groene omgeving. Iedereen die volgens het advies van de basisschool een vmbo-diploma kan halen, kan bij ons een opleiding volgen. Ook als uw zoon of dochter al in de brugklas of in het tweede van het voortgezet onderwijs zit, kan hij/zij overstappen naar ons vmbo Groen.

Aanmelden is eenvoudig

Aanmelden voor een vmbo-opleiding van Zone.college Zwolle (ook Het Groene Lyceum) loopt via de basisschool. U maakt gebruikt van het aanmeldingsformulier dat onder meer is toegevoegd aan de Zwolse Scholengids. De gegevens worden door u als ouder/verzorger en de basisschool ingevuld. Het ingevulde aanmeldingsformulier stuurt u samen met eventueel het onderwijskundige rapport op (voor 15 maart 2020) naar:

Zone.college Zwolle
t.a.v. de administratie
Postbus 552
8000 AN Zwolle

Het aanmeldingsformulier kunt u ook aanvragen bij de administratie van Zone.college Zwolle. Telefoon (038) 467 11 20 of e-mail zwolle@zone.college. De brochure van het Het Groene Lyceum kunt u ook hier bekijken. De brochure van vmbo Groen bekijkt u hier.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind een leuke schooltijd heeft en dat deze periode wordt afgesloten met het behalen van een diploma. Bij de toelating kijken wij daarom goed naar alle aangeleverde informatie. Bij eventuele vragen nemen wij contact op met de ouders/verzorgers of de basisschool. Er volgt in ieder geval een kennismakingsgesprek wanneer dat is aangegeven op het aanmeldingsformulier. Wanneer uit alle informatie blijkt dat uw kind een vmbo-diploma kan halen, kan hij/zij bij ons een opleiding volgen. Uiteraard gaan wij in onze beoordeling uit van de wettelijke criteria.

Na twee kennismakingsdagen begint uw zoon of dochter aan het nieuwe schooljaar aan de opleiding.

Binnen 6 weken, na 15 maart 2020, krijgt u bericht of uw zoon of dochter is aangenomen. Als meer onderzoek noodzakelijk is kan de termijn worden uitgebreid naar 10 weken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wij gaan ervan uit dat wij elke leerling die zich aanmeldt kunnen plaatsen. Indien wij verrast worden door een hoger aantal aanmeldingen dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben, gaan wij een loting toepassen.

Maximaal aantal leerlingen

Wij kunnen maximaal het volgende aantal leerlingen plaatsen. Bij overschrijding van dit aantal gaat er geloot worden:

  • 2 dakpanklassen Basis Beroepsgerichte Leerweg/Kader Beroepsgerichte Leerweg met maximaal 15 leerlingen;
  • 1 dakpanklas Kader Beroepsgerichte Leerweg/Gemengde Leerweg met maximaal 20 leerlingen;
  • 1 dakpanklas Basis Beroepsgerichte Leerweg/Kader Beroepsgerichte Leerweg met maximaal 25 leerlingen;
  • 2 dakpanklassen Kader Beroepsgerichte Leerweg/Gemengde Leerweg met maximaal 25 leerlingen;
  • 1 klas met maximaal 25 leerlingen voor Het Groene Lyceum.

Bij de loting hanteren wij voorkeursregels:
1. U heeft een zoon of dochter bij ons op school zitten.
2. Zone.college hanteert de volgende plaatsingspercentages: 50% van de leerlingen is woonachtig in de gemeente Zwolle en 50% daarbuiten.
3. De leerling is gemotiveerd voor ons groene onderwijs.

De loting vindt plaats onder toezicht van een onafhankelijke commissie. Mocht er sprake zijn van loting dan ontvangt u z.s.m. na ontvangst van het aanmeldingsformulier bericht over de uitkomst.

Meekijken met Magister

Magister is een registratiesysteem dat zowel voor docenten, leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) inzichtelijk is. In Magister worden zaken als dagroosters, huiswerk, toetsen, cijfers en absentie ingevoerd. Door dit communicatiemiddel hebben ouder(s)/verzorger(s) op elk gewenst tijdstip inzage in de studieresultaten van hun kind.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een inlogcode waarmee de cijferregistratie van zoon/dochter/pupil kan worden geraadpleegd. Hiermee hebben ouder(s)/verzorger(s) ten alle tijden inzicht in de behaalde resultaten. Naast de cijfers kunnen ouder(s)/verzorger(s) inzien hoe het met de absentie is gesteld. Huiswerk, toetsen en dergelijke worden genoteerd in Magister. Inloggen in Magister kan via onze inlog pagina waar alle informatie staat over inloggen in Magister, het intranet en het betalen van de schoolkosten via WIS Collect.

Schoolkosten & WIS Collect

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaal je geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. Zone.college vraagt jaarlijks wel een vrijwillige ouderbijdrage voor onder meer excursies, verbruik materiaal praktijkvakken en andere schoolactiviteiten. Meer uitleg over deze bijdrage vind je in de schoolgids, deze kun je bovenaan deze pagina downloaden.

Betaling via WIS Collect
Met WIS Collect biedt Zone.college ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om veilig online via iDEAL de schoolkosten of ouderbijdragen te betalen.

Voordelen van WIS Collect:
• Facturen ontvang je per e-mail;
• Gemakkelijk betalen met iDEAL;
• Een actueel overzicht van alle schoolkosten op een rij;
• Bij een betaling in termijnen ontvang je voor de vervaldatum een herinneringsmail.

Hoe werkt het
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen facturen per e-mail, op het bij ons bekende e-mailadres in Magister. Indien er meerdere mailadressen bekend zijn dan ontvangen beide mailadressen het betalingsverzoek. Het is niet mogelijk om dubbel te betalen. Alleen ouders/verzorgers waarvan bij ons geen e-mailadres bekend is ontvangen de facturen per post.

In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link die je verwijst naar je persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving staan de facturen die betrekking hebben op je kind en je ziet een overzicht van alle openstaande en betaalde facturen. Mocht je meerdere kinderen op school hebben, dan zie je de facturen van al je kinderen.

Openstaande facturen kun je binnen WIS Collect direct via iDEAL betalen. Je bepaalt zelf wat, wanneer en hoe er betaald wordt. Zo kan er in één keer betaald worden, maar ook in termijnen bij een bedrag boven de 100 euro. Vrijwillige kosten kun je selecteren door deze aan te vinken.

Na betaling ontvang je een kopie van de factuur per mail voor je eigen administratie. De factuur is ook altijd te vinden in je persoonlijke WIS Collect omgeving, waardoor het altijd achteraf duidelijk is waarvoor betaald is.

Als je er voor kiest om in termijnen te betalen dan wordt voorafgaand aan de vervaldatum van iedere termijn een herinneringsmail gestuurd. In de mail staat een link naar WIS Collect zodat je gemakkelijk de termijn kan betalen.

Hulp bij problemen
Neem contact op met de debiteurenadministratie via debiteuren@zone.college of bel naar 088 2620700 als één van de onderstaande situaties van toepassing is:

• Je maakt geen gebruik van internetbankieren;
• Je bent betalingsverlegen;
• In geval een derde de facturen gaat betalen;
• Je een aanvraag wilt doen om via een betalingsregeling te betalen;
• Als er vragen zijn over WIS Collect.

Laptops

Tijdens de opleiding maken leerlingen gebruik van een laptop. De kosten voor de aanschaf van de laptop zijn voor eigen rekening. Op de pagina Laptops geven we opties aan voor de  aanschaf van de eigen laptop.

Vakanties vmbo en nationale feestdagen

Kijk voor een actueel overzicht van de vakanties en feestdagen op de pagina vakanties.

Ziek of absent melden

Absentie
Wanneer jouw kind door ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen, bel dan tussen 7.30 en 9.00 uur de receptie via (038) 467 11 20.

Verlof-verzuimkaart
Zone.college Zwolle werkt met een verlof- en verzuimkaart, waarmee leerlingen of ouders (ziekte)verzuim kunnen aanvragen of verantwoorden. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie. Bij verzuim moet deze kaart, op de eerste dag dat je kind weer naar school komt, ingevuld en door de ouders ondertekend worden ingeleverd bij de receptie. Wanneer de afwezigheid van te voren bekend is, moet deze kaart ingevuld en ondertekend voor het verzuim worden ingeleverd bij de receptie. Bij kort verlof (anders dan tandarts, dokter, orthodontist, fysiotherapeut) dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij de coördinator leerlingenzaken. Voor alle verlofaanvragen geldt dat wij de aanvraag toetsen aan de wettelijke regels.

Ouder Advies Commissie en Ouder Advies Raad

De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak bij onderwijskundige ontwikkelingen op onze locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die met de school samenhangen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en één ouder zijn vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor al onze vestigingen. Bekijk hier de folder over de OAC. Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een mail naar: aoczwolle@zone.college.nl