Stagepact mbo - wat betekent dat voor bedrijven?

Begin 2023 is het zogenaamde Stagepact mbo vastgesteld. Het Stagepact is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van studenten, mbo-scholen, docenten, werkgevers, gemeenten en de ministeries van OCW en SZW. In het pact spreken zij af om samen hun best te doen voor een stage of leerbaan voor elke mbo-student. Ze zetten zich in voor uitstekende begeleiding en een passende vergoeding bij een stage, en ze maken afspraken over het tegengaan van stagediscriminatie. Maar wat betekent het Stagepact mbo voor stagebedrijven mbo? Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

  • Stage belangrijk onderdeel
    De stage (ook wel BeroepsPraktijkVorming (BPV)) is een belangrijk onderdeel van een mbo-opleiding. Tijdens de stage maken studenten kennis met werkzaamheden binnen het bedrijf. Maar ze leren ook de lessen en opdrachten van de school in de praktijk uit te voeren. We willen graag dat de stage goed verloopt. Hoe we dat regelen staat onder meer in de BPV Informatiegids, dat elk stagebedrijf mbo jaarlijks (digitaal) ontvangt.
  • Geen extra onkosten
    Stage lopen mag studenten geen geld kosten. Moeten ze extra kosten maken voor een stage, bijvoorbeeld omdat ze moeten reizen of omdat ze een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) moeten meenemen? Dan moet het stagebedrijf daarvoor betalen. De minister heeft hierover afspraken gemaakt met het bedrijfsleven.
  • Een veilige plek
    Net als medewerkers moeten stagiaires zich ook veilig voelen op het stage- of leerbedrijf. Wie ze ook zijn, waar ze vandaan komen en wat ze geloven. Ze mogen niet gediscrimineerd of gepest worden. Dit is absoluut verboden. Scholen maken plannen tegen stagediscriminatie. Zone.college doet mee. Studenten kunnen meepraten via de studentenraad mbo. Stagebedrijven kunnen via de SBB trainingen volgen en begeleiding aanvragen om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Meer weten?
Lees de veel gestelde vragen hieronder of neem contact op met de BPV-begeleider van jouw stagiaire(s).

Veelgestelde vragen

Heeft een student recht op stagevergoeding?

Nee. Stagebedrijven zijn niet verplicht om studenten, die een BOL-opleiding volgen, een stagevergoeding te betalen. De minister wil wel graag dat bedrijven dit gaan regelen en dat opnemen in de CAO’s. Maar is nog lang niet overal gebeurd. De gesprekken hierover zullen de komende periode nog worden gevoerd binnen de diverse bedrijfsbranches. Staat een stagevergoeding al in jouw CAO? Dan worden deze afspraken natuurlijk gevolgd. Studenten die een BBL-opleiding volgen, krijgen een arbeidscontract en ontvangen loon.

Als een student een OV-kaart heeft, moet ik nog een reiskostenvergoeding betalen?

Als een stagiaire met het openbaar vervoer  op het stageadres kan komen en een OV-kaart heeft, dan krijgt de student geen reiskostenvergoeding.

Mijn stagiaire voelt zich onveilig. Wat kan hij/zij doen?

Als een stagiaire zich onveilig voelt op een stagebedrijf moet dat altijd bespreekbaar zij. De stagiaire kan ook altijd in gesprek met de BPV-begeleider. Het is erg belangrijk om onveilige situaties te melden en om erover te praten. Het gaat dan niet alleen om situaties waarin sprake is van sociaal ongewenst of intimiderend gedrag, maar ook om fysieke onveiligheid.

Hoe kan ik meepraten over het veiligheidsplan en de plannen tegen stagediscriminatie bij Zone.college?

In het nieuwe schooljaar gaan we samen met de studentenraad mbo aan de slag met plannen rondom sociale veiligheid en anti-stagediscriminatie. Via intranet en gesprekken in de klas houden we studenten op de hoogte. Als stagebedrijf meedenken? Via de SBB kunnen bedrijven trainingen volgen en begeleiding aanvragen om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Weet mijn stagiaire ook wat de nieuwe afspraken zijn?

Ja. We hebben alle mbo-studenten een persoonlijke digitale mailing gestuurd en op intranet informatie geplaatst. Ook tijdens de lessen op school krijgen ze informatie.

Staan alle regels en afspraken over stage ook ergens op een rij?

Zeker. In de BPV informatiegids mbo en in de algemene voorwaarden staan alle rechten en plichten van het stagebedrijf en een mbo-student op een rij. Je vindt deze documenten op onze website, onder ‘Ons mbo’ – Belangrijke documenten.

Waar kan ik meer informatie vinden over het Stagepact mbo?

Op de website van de overheid staat meer informatie over het Stagepact mbo.