Praktijkopdrachten, stages en leerplekken

Heb jij een werkplek voor een leerling of een student? Of heb je een praktijkopdracht en kun je wel wat support van studenten gebruiken, die een frisse blik hebben? Of zou je een keer een gastcollege op onze school of op eigen locatie willen verzorgen? We komen graag met jou in contact.

 

Mbo
Binnen het mbo kunnen studenten kiezen voor de leerwegen BOL en BBL. Een voltijd student (BOL) loopt een BPV-stage. BPV staat voor BeroepsPraktijkVorming. De stageperiodes en de soort werkzaamheden verschillen per opleiding en opleidingsniveau. In de BPV- informatiegids staan de afspraken voor het volgen van de stages. De deeltijd student (BBL) komt in dienst en gaat 1 of 2 dagen per week naar school.

Voor het bieden van een werkplek aan een BOL- of een BBL-student heb je een erkenning als mbo-leerbedrijf nodig. Via de site van Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kun je kosteloos een erkenning aanvragen/verlengen. Wil je meer informatie over de praktijkonderdelen bij mbo-opleidingen of over de subsidieregelingen? We informeren je graag over de mogelijkheden.
Download contactformulier

Stagepact mbo
Genoeg stageplekken creëren, geen extra onkosten voor studenten en een veilige stageplek zonder discriminatie. In het Stagepact mbo dat begin dit jaar is vastgesteld worden de plannen gepresenteerd om voor alle studenten een goede stage of leerbaan met uitstekende begeleiding en randvoorwaarden te bieden. Wat dat betekent voor stagebedrijven? We zetten het op een rij. Lees meer…


Vmbo

We laten leerlingen graag zo vroeg mogelijk kennis maken met de praktijk door onder andere excursies en beroepsoriëntatiedagen te organiseren. In het derde en vierde jaar gaan de leerlingen op een loopbaanoriënterende stage. In de stagegids staan de afspraken voor het volgen van de stages. Wil je meer informatie ontvangen over leren in de praktijk in het vmbo? Neem dan contact op met een medewerker van één van onze vmbo-locaties, ga naar de contactpagina.
Bekijk de bepalingen van de stageovereenkomst

 

Vakmanschapsroute
De Vakmanschapsroute (VMR) is een praktische leerroute naar een mbo-diploma niveau 2 en wordt zoveel mogelijk in en door de groene praktijk aangeboden. Leren in een reële beroepssituatie daar gaat het om. En dat doen we met bedrijven uit de regio en binnen het unieke concept van ‘Meester-Gezel’. Dit concept houdt in dat leerlingen leren door doen en leren door te kijken naar voorbeelden, naar helden, naar meesters.

De Praktijkopleider heeft binnen de Vakmanschapsroute de rol van ‘Meester’, de leerling is ‘de Gezel’ en de praktijklocatie is de ‘Meesterleerplek’, de belangrijkste leerlocatie binnen de VMR. Hier worden (beroeps)vaardigheden geoefend, aangeleerd en bijgeschaafd en voeren leerlingen voor het bedrijf diverse werkzaamheden uit.

De Vakmanschapsroute wordt aangeboden op onze locaties in Enschede, Doetinchem en Twello en is bedoeld voor vmbo-leerlingen van het Zone.college die een beroepsgerichte leerweg volgen. Na leerjaar 2 van het vmbo kiezen zij heel bewust voor de Vakmanschapsroute.

In de regio Enschede, Doetinchem en Twello zoeken we nog verschillende Meesterleerplekken. Meer weten? Download hier de folder of vul het contactformulier in.

 

Het Groene Lyceum
Het Groene Lyceum is een leerweg die bestaat uit een vmbo- én een mbo-programma en kent loopbaanoriënterende stages in het vmbo-gedeelte en BPV-stages in het mbo-gedeelte van de opleiding.

Voor het bieden van een BPV-plek in het mbo, moet je een erkend leerbedrijf zijn. Die erkenning wordt afgegeven door Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Via de site van SBB kun je kosteloos een erkenning aanvragen/verlengen. Na aanmelding neemt een bedrijfsadviseur contact met je op.

Wil je meer informatie ontvangen over leren in de praktijk in Het Groene Lyceum? Neem dan contact op met een medewerker van één van onze locaties, ga naar de contactpagina.