Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen kunnen omscholing of bijscholing nog aantrekkelijker maken. Onze opleidingsadviseurs kunnen meer vertellen over de financiële tegemoetkomingen van kosten voor onderwijs en praktijkbegeleiding.

Financiële ondersteuning voor bedrijven

Subsidieregeling praktijkleren
Als jouw bedrijf een praktijkleerplaats aanbiedt aan een BBL-student, dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de praktijkbegeleiding.
Meer informatie: rvo.nl

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb
Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.
Meer informatie: uitvoeringvanbeleidszw.nl

Extra subsidie BBL-leerwerkplek sector landbouw
Erkende leerbedrijven in de sector landbouw kunnen de komende 5 jaar in aanmerking komen voor extra subsidie als zij een BBL-leerwerkplek aanbieden.
Meer informatie: rvo.nl

Belastingaftrek
Als je als werkgever de opleidingskosten van jouw werknemers voor je rekening neemt, dan kom je in aanmerking voor een fiscaal voordeel.
Meer informatie: belastingdienst.nl

Subsidie Regionaal
Investeringsfonds mbo
Om de samenwerking tussen mbo en het bedrijfsleven te stimuleren, kunnen werkgevers subsidie aanvragen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo.
Meer informatie: investeringsfondsmbo.nl

Ontwikkelfonds Regio Zwolle – Agro & Food
Is je bedrijf gevestigd in de Regio Zwolle? Dan kun je subsidie aanvragen om te investeren in uw (toekomstige) werknemers. Een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Bedoeld voor het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) werknemers.
Meer informatie: upgradejezelfregiozwolle.nl

O&O fondsen
Ben je aangesloten bij een branchevereniging? Dan zijn de scholingsfondsen of O&O fondsen misschien wat voor jou. Als je de CAO volgt en werknemers wilt laten opleiden, dan kun je gebruikmaken van een vergoeding uit het fonds.
Meer informatie: opleidingenberoep.nl

Sectorplannen
Je medewerkers scholen of begeleiden bij ontslag? Of extra leerplekken aanbieden? Vraag de subsidie Sectorplannen aan.
Meer informatie: sectorplannen.nl

Collandsubsidie
Voor scholing in de agrarische en groene sector zijn afspraken gemaakt over subsidies en regelingen door Colland Arbeidsmarkt. Volgen je medewerkers een VHG branche-opleiding, dan kom je in aanmerking voor deze subsidie.
Meer informatie: colland.nl

Financiële ondersteuning voor particulieren

Subsidie voor VHG Branche-opleiding
Zone.college verzorgt voor de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. Binnen de hovenierssector een gerenommeerde opleiding die in de avonduren wordt gegeven. Omdat er behoefte is aan goed
geschoold personeel hebben sociale partners besloten de instroom in de brancheopleiding te stimuleren met een speciale subsidieregeling voor deze opleiding.
Meer informatie: colland.nl of vhg.nl

Twents Fonds voor Vakmanschap
Voor wie zich binnen het eigen vakgebied wil ontwikkelen of juist wil veranderen van beroep. Bij het Twents Fonds voor Vakmanschap kun je in aanmerking komen voor een cheque tot maximaal € 5.000,- om je scholing te bekostigen.
De scholingscheque is voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4.
Meer informatie: twentsfondsvoorvakmanschap.nl

Ontwikkelfonds Regio Zwolle – Agro & Food
Woon je in de regio Zwolle? Dan kun je voor om- en bijscholen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een van de voorwaarden is dat de opleiding dient aan te sluiten bij de behoeften van de huidige arbeidsmarkt.
Meer informatie: upgradejezelfregiozwolle.nl

Leerwerkloket
In Oost-Nederland zijn Leerwerkloketten waar je terecht kunt voor gratis advies over leren en werken.|

  • Leerwerkloket regio Zwolle
  • Leerwerkloket Achterhoek
  • Leerwerkloket Twente

Kijk voor meer informatie op lerenenwerken.nl