Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen kunnen omscholing of bijscholing nog aantrekkelijker maken. Onze opleidingsadviseurs kunnen meer vertellen over de financiële tegemoetkomingen van kosten voor onderwijs en praktijkbegeleiding.

Financiële ondersteuning

Voor bedrijven

Subsidieregeling praktijkleren
Als jouw bedrijf een praktijkleerplaats aanbiedt aan een BBL-student, dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de praktijkbegeleiding.
Meer informatie: rvo.nl

 

Extra subsidie BBL-leerwerkplek sector landbouw
Erkende leerbedrijven in de sector landbouw kunnen tot en met 2024 in aanmerking komen voor extra subsidie als zij een BBL-leerwerkplek aanbieden.
Meer informatie: rvo.nl

 

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb
Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.
Meer informatie: uitvoeringvanbeleidszw.nl / rijksoverheid.nl

 

Belastingaftrek
Als je als werkgever de opleidingskosten van jouw werknemers voor je rekening neemt, dan kom je in aanmerking voor een fiscaal voordeel.
Meer informatie: belastingdienst.nl

 

O&O fondsen
Ben je aangesloten bij een branchevereniging? Dan zijn de scholingsfondsen of O&O fondsen misschien wat voor jou. Als je de CAO volgt en werknemers wilt laten opleiden, dan kun je gebruikmaken van een vergoeding uit het fonds.
Meer informatie: opleidingenberoep.nl

 

Ontwikkelfonds Regio Zwolle – Agro & Food
Is je bedrijf gevestigd in de Regio Zwolle? Dan kun je subsidie aanvragen om te investeren in uw (toekomstige) werknemers. Een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Bedoeld voor het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) werknemers.
Meer informatie: upgradejezelfregiozwolle.nl

 

Collandsubsidie
Voor scholing in de agrarische en groene sector zijn afspraken gemaakt over subsidies en regelingen door Colland Arbeidsmarkt. Volgen je medewerkers een VHG branche-opleiding of Talentboom branche-opleiding , dan kom je in aanmerking voor deze subsidie.
Meer informatie: colland.nl

 

Startversneller
Ben je startende ondernemer in de provincie Overijssel of Gelderland? Dan kun je mogelijk gebruik maken van €1.000 opleidingssubsidie via De Startversneller. Meer informatie: destartversneller.nl

 

Regeling ‘Jongeren in het MKB’
Om jongeren een goede start op de arbeidsmarkt te geven kunnen mkb-bedrijven sinds januari 2021 gebruik maken van de regeling Jongeren in het MKB. Deze regeling is van Provincie Overijssel.
Meer informatie: overijssel.nl

 

Subsidieregeling arbeidsmarkt 2021
Overijsselse ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. Aanvragen kunnen tot 1 december 2021 worden ingediend.
Meer informatie: overijssel.nl

 

Tel mee met Taal
Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Als werkgever kun je subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers.
Meer info: telmeemettaal.nl

 

MKB!dee
Ben je ondernemer met een goed plan of idee voor scholing van je werknemers? En is het plan of idee lastig uit te voeren door gebrek aan tijd/middelen? Dan kan de regeling MKB!dee iets voor je zijn.  De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Een aanvraag indienen kan in de periode van 6 juli tot 7 september 2021.
Meer info: rvo.nl

 

NL Leert door
Door de coronacrisis is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling NL Leert Door helpt de overheid met het wendbaar maken van mensen. De subsidie is voor werkenden en werkzoekenden. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de regeling.
Meer informatie: rijksoverheid.nl

Voor particulieren

Leerwerkloket
In Oost-Nederland zijn vier leerwerkloketten waar je terecht kunt voor gratis advies over leren en werken.

Kijk voor meer informatie op lerenenwerken.nl

 

Belastingvoordeel via aftrek studiekosten
Als je een opleiding zelf betaalt kun je tot 50% van je opleidingskosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Het exacte bedrag is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Deze regeling geldt alleen nog voor opleidingen die starten in 2021. In 2022 komt er een nieuwe regeling. Het STAP-budget zal de huidige fiscale studieaftrek regeling gaan vervangen.

 

Subsidie voor VHG Branche-opleiding
Zone.college verzorgt voor de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. Binnen de hovenierssector een gerenommeerde opleiding die in de avonduren wordt gegeven. Omdat er behoefte is aan goed geschoold personeel hebben sociale partners besloten de instroom in de brancheopleiding te stimuleren met een speciale subsidieregeling voor deze opleiding.
Meer informatie: colland.nl of vhg.nl

 

Twents Fonds voor Vakmanschap
Voor wie zich binnen het eigen vakgebied wil ontwikkelen of juist wil veranderen van beroep. Bij het Twents Fonds voor Vakmanschap kun je in aanmerking komen voor een cheque tot maximaal € 5.000,- om je scholing te bekostigen.
De scholingscheque is voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4.
Meer informatie: twentsfondsvoorvakmanschap.nl

 

Ontwikkelfonds Regio Zwolle – Agro & Food
Woon je in de regio Zwolle? Dan kun je voor om- en bijscholen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een van de voorwaarden is dat de opleiding dient aan te sluiten bij de behoeften van de huidige arbeidsmarkt.
Meer informatie: upgradejezelfregiozwolle.nl

 

LevenLangLeren Krediet
Het levenlanglerenkrediet is bedoeld voor mensen die geen recht meer hebben op studiefinanciering en tussen de 18 jaar en 56 jaar zijn. Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar.
Meer informatie: rijksoverheid.nl

 

NL Leert door
Door de coronacrisis is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling NL Leert Door helpt de overheid met het wendbaar maken van mensen. De subsidie is voor werkenden en werkzoekenden. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de regeling.
Meer informatie: rijksoverheid.nl