Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen kunnen omscholing of bijscholing nog aantrekkelijker maken. Onze opleidingsadviseurs kunnen meer vertellen over de financiële tegemoetkomingen van kosten voor onderwijs en praktijkbegeleiding.

Financiële ondersteuning

Voor bedrijven

Subsidieregeling praktijkleren
Als jouw bedrijf een praktijkleerplaats aanbiedt aan een BBL-student, dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de praktijkbegeleiding.
Meer informatie: rvo.nl

 

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg
Erkende leerbedrijven krijgen met deze subsidie een tegemoetkoming voor de kosten voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. De subsidie is voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.
Meer informatie: rvo.nl

 

Extra subsidie BBL-leerwerkplek sector landbouw
Erkende leerbedrijven in de sector landbouw kunnen tot en met 2024 in aanmerking komen voor extra subsidie als zij een BBL-leerwerkplek aanbieden.
Meer informatie: rvo.nl

 

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb
Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.
Meer informatie: uitvoeringvanbeleidszw.nl / rijksoverheid.nl

 

Belastingaftrek
Als je als werkgever de opleidingskosten van jouw werknemers voor je rekening neemt, dan kom je in aanmerking voor een fiscaal voordeel.
Meer informatie: belastingdienst.nl

 

O&O fondsen
Ben je aangesloten bij een branchevereniging? Dan zijn de scholingsfondsen of O&O fondsen misschien wat voor jou. Als je de CAO volgt en werknemers wilt laten opleiden, dan kun je gebruikmaken van een vergoeding uit het fonds.
Meer informatie: opleidingenberoep.nl

 

Ontwikkelfonds Regio Zwolle – Agro & Food
Is je bedrijf gevestigd in de Regio Zwolle? Dan kun je subsidie aanvragen om te investeren in uw (toekomstige) werknemers. Een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Bedoeld voor het ontwikkelen, leren en opleiden van (potentiële) werknemers.
Meer informatie: upgradejezelfregiozwolle.nl

 

Collandsubsidie
Voor scholing in de agrarische en groene sector zijn afspraken gemaakt over subsidies en regelingen door Colland Arbeidsmarkt. Volgen je medewerkers een VHG branche-opleiding of Talentboom branche-opleiding , dan kom je in aanmerking voor deze subsidie.
Meer informatie: colland.nl

 

Startversneller
Ben je startende ondernemer in de provincie Overijssel of Gelderland? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een voucher van €1.000 voor business coaching of het volgen van een vakgerichte opleiding. Meer informatie: destartversneller.nl

 

Tel mee met Taal
Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Als werkgever kun je subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers.
Meer info: telmeemettaal.nl


NL Leert door

Door de coronacrisis is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling NL Leert Door helpt de overheid met het wendbaar maken van mensen. De subsidie is voor werkenden en werkzoekenden. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de regeling.
Meer informatie: rijksoverheid.nl

Voor particulieren

Leerwerkloket
In Oost-Nederland zijn vier leerwerkloketten waar je terecht kunt voor gratis advies over leren en werken.

Kijk voor meer informatie op lerenenwerken.nl

 

STAP-budget
Tot 1 januari 2022 was het mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Het STAP-budget vervangt deze fiscale studieaftrek regeling.  STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.  Klik hier voor de mogelijkheden bij Zone.college.
Meer informatie over het STAP-budget: uwv.nl

Subsidie voor VHG Branche-opleiding
Zone.college verzorgt voor de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. Binnen de hovenierssector een gerenommeerde opleiding die in de avonduren wordt gegeven. Omdat er behoefte is aan goed geschoold personeel hebben sociale partners besloten de instroom in de brancheopleiding te stimuleren met een speciale subsidieregeling voor deze opleiding.
Meer informatie: colland.nl of vhg.nl

 

Twents Fonds voor Vakmanschap
Voor wie zich binnen het eigen vakgebied wil ontwikkelen of juist wil veranderen van beroep. Bij het Twents Fonds voor Vakmanschap kun je in aanmerking komen voor een cheque tot maximaal € 2.500,- om je scholing te bekostigen.
De scholingscheque is voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4.
Meer informatie: twentsfondsvoorvakmanschap.nl

 

Ontwikkelfonds Regio Zwolle – Agro & Food
Woon je in de regio Zwolle? Dan kun je voor om- en bijscholen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een van de voorwaarden is dat de opleiding dient aan te sluiten bij de behoeften van de huidige arbeidsmarkt.
Meer informatie: upgradejezelfregiozwolle.nl

 

Opijver het Achterhoeks talentenfonds
Opijver staat voor het Achterhoeks talentenfonds. Hier vraag je een scholingsvoucher aan waarmee je je kunt scholen in een beroep met toekomstperspectief. De scholingsvoucher is er voor werkzoekenden, werkenden, baanveranderaars en ZZP’ers uit de Achterhoek.
Meer informatie: opijver.nl

 

Ontwikkelfonds Cleantech 
Het Ontwikkelfonds Cleantech Regio stelt scholingsvouchers beschikbaar voor de beroepsbevolking in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Iedereen tussen 18 en 67 jaar kan een voucher voor om-, na- of bijscholing aanvragen, vooral voor werk in sectoren waar volop vacatures zijn.
Meer informatie: stedenvierkant.lerenwerken.nl

 

LevenLangLeren Krediet
Het levenlanglerenkrediet is bedoeld voor mensen die geen recht meer hebben op studiefinanciering en tussen de 18 jaar en 56 jaar zijn. Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar.
Meer informatie: rijksoverheid.nl

 

NL Leert door
Door de coronacrisis is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling NL Leert Door helpt de overheid met het wendbaar maken van mensen. De subsidie is voor werkenden en werkzoekenden. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de regeling.
Meer informatie: rijksoverheid.nl