Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen kunnen omscholing of bijscholing nog aantrekkelijker maken. Onze opleidingsadviseurs kunnen meer vertellen over de financiële tegemoetkomingen van kosten voor onderwijs en praktijkbegeleiding.

Financiële ondersteuning

Voor bedrijven

Subsidieregeling praktijkleren
Als jouw bedrijf een praktijkleerplaats aanbiedt aan een BBL-student, dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de praktijkbegeleiding.
Meer informatie: rvo.nl

 

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg
Erkende leerbedrijven krijgen met deze subsidie een tegemoetkoming voor de kosten voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. De subsidie is voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.
Meer informatie: rvo.nl

 

Extra subsidie BBL-leerwerkplek sectoren landbouw, horeca en recreatie
Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen tot en met 2024 in aanmerking komen voor extra subsidie als zij een BBL-leerwerkplek aanbieden.
Meer informatie: rvo.nl

 

SLIM-regeling voor het mkb en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector
De SLIM-regeling is een subsidieregeling gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De subsidie kan worden aangevraagd door individuele ondernemingen en door samenwerkingsverbanden.
Meer informatie: uitvoeringvanbeleidszw.nl


Belastingaftrek

Als je als werkgever de opleidingskosten van jouw werknemers voor je rekening neemt, dan kom je in aanmerking voor een fiscaal voordeel.
Meer informatie: belastingdienst.nl


Ontwikkelfonds Regio Zwolle – Agro & Food

Is je bedrijf gevestigd in de Regio Zwolle? Dan kun je subsidie aanvragen om te investeren in de ontwikkeling van (toekomstige) werknemers. Een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Meer informatie: upgradejezelfregiozwolle.nl


O&O fondsen
Ben je aangesloten bij een branchevereniging? Dan zijn de scholingsfondsen of O&O fondsen misschien wat voor jou. Als je de CAO volgt en werknemers wilt laten opleiden, dan kun je gebruikmaken van een vergoeding uit het fonds. Het O&O fonds voor de agrarische en groene sector is Colland Arbeidsmarkt. Het O&O fonds voor de levensmiddelenindustrie is Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL).


Collandsubsidie

Voor scholing in de agrarische en groene sector zijn afspraken gemaakt over subsidies en regelingen door Colland Arbeidsmarkt. Volgen je medewerkers een VHG branche-opleiding of Talentboom branche-opleiding , dan kom je in aanmerking voor deze subsidie.
Meer informatie: colland.nl

 

Food In Transitie 2030 (FIT2030)
FIT2030 is een programma van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL), waarmee bedrijven in de food sector toekomstbestendig worden gemaakt. Dit programma kent diverse opleidingen, waarvoor subsidie beschikbaar is. Wij zijn opleidingspartner van SOL.
Meer informatie: foodintransitie2030.nl


Startversneller

Ben je startende ondernemer in de provincie Overijssel of Gelderland? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een voucher van €1.000 voor business coaching of het volgen van een vakgerichte opleiding. Meer informatie: destartversneller.nl


Tel mee met Taal

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Als werkgever kun je subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers.
Meer info: telmeemettaal.nl

 

 

 

 

 

 

Voor particulieren

Leerwerkloket
In Oost-Nederland zijn vier leerwerkloketten waar je terecht kunt voor gratis advies over leren en werken.

Kijk voor meer informatie op leerwerkloket.nl

 

Van STAP-budget naar SLIM-regeling
He is niet meer mogelijk om STAP-budget aan te vragen. Het kabinet heeft besloten dat het STAP-budget verdwijnt. De SLIM-regeling wordt uitgebreid en kan in 2024 ook gebruikt worden voor individuele scholing.

 

Twents Fonds voor Vakmanschap
Voor wie zich binnen het eigen vakgebied wil ontwikkelen of juist wil veranderen van beroep. Bij het Twents Fonds voor Vakmanschap kun je in aanmerking komen voor een cheque tot maximaal € 2.500,- om je scholing te bekostigen.
De scholingscheque is voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4.

Naast de scholingscheque is 50% bijdrage voor de scholingskosten verplicht. Die kan worden bekostigd door je werkgever, uitkeringsinstantie of jezelf.

Meer informatie: twentsfondsvoorvakmanschap.nl

 

Groei Vooruit Regio Zwolle
Woon jij in een van de 20 gemeentes van regio Zwolle? Dan kun je gebruik maken van de hulp van Groei Vooruit. Groei Vooruit biedt gratis loopbaancoaching en je kunt via Groei Vooruit financiële tegemoetkoming aanvragen voor om- en bijscholen. Een van de voorwaarden is dat de opleiding dient aan te sluiten bij de behoeften van de huidige arbeidsmarkt.
Meer informatie: groeivooruit.nl

 

Opijver het Achterhoeks talentenfonds
Opijver staat voor het Achterhoeks talentenfonds. Hier vraag je een scholingsvoucher aan waarmee je je kunt scholen in een beroep met toekomstperspectief. De scholingsvoucher is er voor werkzoekenden, werkenden, baanveranderaars en ZZP’ers uit de Achterhoek.
Meer informatie: opijver.nl

 

LevenLangLeren Krediet
Het levenlanglerenkrediet is bedoeld voor mensen die geen recht meer hebben op studiefinanciering en tussen de 18 jaar en 56 jaar zijn. Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar. Het Levenslangleren Krediet is een studielening.
Meer informatie: rijksoverheid.nl