Opleidingstrajecten voor zij-instromers

Leven lang ontwikkelen. Daar zorgen we samen voor.  Zone.college werkt nauw samen met bedrijven, instellingen en organisaties aan opleidingstrajecten, die passen bij de marktbehoeften.
Zo bieden we ook korte leer-werktrajecten voor een snelle inzetbaarheid van personeel.

Bekijk de pagina voor carrière-switchers