Integrale projectbeheersing in de groene sector

Zijn je medewerkers verantwoordelijk voor het voorbereiden en/of uitvoeren van groenprojecten en willen ze aan de slag met integraal projectmanagement (IPM)? Deze cursus is een goede voorbereiding. Men leert wat IPM inhoudt en welke rollen en methodieken er zijn.  De volledige cursus bestaat uit 7 dagdelen. Het is mogelijk om delen te volgen.

Informatie

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor  werkvoorbereiders, uitvoerders, opzichters, calculatoren, ontwerpers, beheerders binnen bos- en natuurbeheer, bij groenvoorzieningsbedrijven of gemeentes.

Professionals die bij de uitvoering van projecten een rol hebben op het gebied van projectmanagement en die interesse hebben voor integraal projectmanagement (IPM). Enige werkervaring in de groene sector is gewenst.

Voor de ervaren projectmanagers is het mogelijk om een ‘light-versie’ te volgen, waarbij er wat minder aandacht gaat naar risicomanagement.

 

 

Programma

In 2006 ontwikkelde Rijkswaterstaat het Integraal Projectmanagement Model, ook wel het IPM-model genoemd. Omdat de projecten steeds complexer werden was er behoefte aan een nieuwe manier van projectmanagement. In deze cursus leer je alles over integraal projectmanagement in de groene sector.

De opleiding kent twee onderdelen: Voorfase en Uitvoeringsfase.

1  Voorfase
De Voorfase bestaat uit 4 dagdelen (4x 4 uur).

1.1  Het speelveld
Contractuele stukken, soorten overeenkomsten en organisatievormen worden behandeld, waarna de deelnemers een praktijkcase krijgen met als opdracht de verschillende partijen contractueel te duiden.

1.2 Inkooptraject
Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt de nodige kennis gedeeld over inkooptrajecten. De deelnemers krijgen de opdracht om diverse inkoopentiteiten te beoordelen en kritische vragen te stellen.

1.3  Wijze van samenwerken
Theoriegedeelte over teams en raamovereenkomsten, waarna reflectie op praktijkvoorbeelden.

1.4  SE Light
Analyseren van eisen, structureren en verifiëren.

2  Uitvoeringsfase
De uitvoeringsfase bestaat uit 3 dagdelen (3x 4 uur).

2.1  De aanneemsom 
Onderwerpen die worden behandeld: economische systemen: vaste prijs versus regie en richtprijs; indexaties /  meer en minderwerk versus bijbetaling / stelposten /  offerte kosten /   kosten Arbo, coördinatie / kostenverhogende omstandigheden. Deelnemers krijgen een praktijkcase waarbij reflectie wordt gevraagd vanuit rechtspraak.

2..2 Wie schrijft die blijft
Onderwerpen die worden behandeld: vastleggen en rapporteren van issues, administratie, waarschuwingsverplichtingen, kwaliteitsborging: schrijven van afwijkingen. Deelnemers krijgen een case over waarschuwingsverplichting.

2.3  Praktijkcases
Deelnemers presenteren praktijkcases en oplossingen die gezamenlijk worden besproken. De groep geeft feedback op (vermeende) rechtmatigheid.

Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

  • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
  • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
  • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
  • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
  • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.