"De meerwaarde van mensontwikkeling benutten"

Optimaliseren van werk- en productieprocessen

Werken je medewerkers bij een gemeente of mensontwikkelbedrijf als voorman, (assistent)werkleider, uitvoerder of praktijkbegeleider? En moeten zij vanuit hunfunctie medewerkers begeleiden in hun werk? Dit zeer praktijkgerichte trainingsprogramma van Zone.college brengt men essentiële kennis en vaardigheden bij om op een constructieve manier werk- en productieprocessen te optimaliseren.

Informatie

Voor wie

Deze training is geschikt voor voormannen m/v, (assistent)werkleiders, uitvoerders, praktijkbegeleiders en anderen die medewerkers (gaan) begeleiden in hun werk. Dit kan zijn bij een gemeente, sociale werkvoorziening, PSO/MVO-bedrijf, werkleerbedrijf, kringloopbedrijf of aanverwante organisatie. Deze training, Mbo-niveau III/IV+, wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers in de groep.

Programma

Wij bieden een zeer praktijkgerichte training aan, die ook goed aansluit op de Leergang Begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die door ons is opgezet in samenwerking met diverse opdrachtgevers.

Leerdoelen
• De deelnemer kan balans houden in productiviteit in combinatie met de meerwaarde van mensontwikkeling.
• De deelnemer kan het werk efficiënt en effectief organiseren en heeft kennis genomen van methodieken die hieraan bijdragen.
• De deelnemer kent het belang van doelen stellen en weet deze in de praktijk toe te passen.
• De deelnemer kan het type medewerker benoemen en kan op basis hiervan een goede groepssamenstelling maken.
• De deelnemer kan op juiste wijze communiceren zonder dat er verstoringen optreden.

Aanpak
We starten de training met een persoonlijke intake waar individuele leervragen besproken worden en waar uitleg van het programma wordt gegeven. Aan de hand daarvan wordt het definitieve programma opgesteld.

Om draagvlak te creëren bij leidinggevenden en een effectieve leerervaring op te doen wordt tijdens de training
een praktijkopdracht aan de deelnemer uitgereikt die uitgevoerd wordt op de werkvloer. Er kan gekozen worden uit meerdere praktijkopdrachten waarbij de deelnemer in zijn/haar bedrijf of organisatie gaat kijken naar bijvoorbeeld hoe Kaïzen, 5S of Het Kritieke pad wordt toegepast en welk verbetervoorstel gedaan kan worden. Tijdens de trainingsbijeenkomsten leert de deelnemer praktische tools, wordt er geoefend en kan men feedback vragen.

In het volgende trainingsprogramma staan de thema’s genoemd die aan bod komen. De onderwerpen hebben een raakvlakken met elkaar en vormen in zijn geheel de rode draad tijdens de training.

Trainingsprogramma “Optimaliseren van werk- en productieprocessen”

Optimaliseren van werk- en productieprocessen
Dagdeel 1: Het vraagstuk van productie versus ontwikkeling
• Welke dilemma’s kom ik tegen met mensontwikkeling in de context van productie?
• Hoe organiseer je een goede integratie en samenhang van mensontwikkeling in relatie tot de dagelijks te behalen deadlines en productievraag ofwel het behalen van rendement.
• Hoe zorg je ervoor dat dit geen twee gescheiden werelden zijn maar continu geïntegreerd wordt in de dagelijkse werkwijze.
• Praktische bedrijfskunde, de vier voorwaarden: bestaansrecht, leefbaarheid, inrichting en functieverdeling, management en directie.
• Uitreiken van de praktijkopdracht.

Dagdeel 2: Processen effectief en efficiënt organiseren
• Bedrijfsbelang en eigen belang.
• Het Eisenhower principe.
• Weg met de stress.
• Externe oorzaken en interne oorzaken.
• De basisbegrippen kennen van continu verbeteren en deze toepassen middels de Kaïzen methode.
Kaïzen gaat uit van geleidelijk en zonder ophouden, gedurende de dagelijkse werkzaamheden, werken aan
een proces om het beter en efficiënter te doen.
• Introductie 5S: Organiseren van de werkplek. De stappen bij de 5S methode, voordelen van
5S werkplekorganisatie en mogelijke doelen voor invoeren van 5S en het herkennen van verliezen op de werkplek.
• Het kritiek pad: Snel leveren, wat heeft wel en geen invloed op de levertijd.

Timemanagement
Dagdeel 3: Het belang kennen van het stellen van doelen en de drie voorwaarden kennen waar een goede doelstelling aan moet voldoen.
• Hoe werkt timemanagement en hoe pas ik deze toe in mijn werk?
• Het bijhouden en het inzichtelijk krijgen van werkzaamheden en taken (tijdslogboek).
• Niet belangrijke en urgente werkzaamheden krijgen voorrang op belangrijke en niet
• Urgente werkzaamheden. Hoe stel ik prioriteiten? En hoe plan ik in?
• Hoe en op welke manier kan ik efficiënt werken? (STAR)
• Kennis hebben van de theorie van het bioritme.
• Tijdvreters (her)kennen en weten hoe daarmee om te gaan.
• Het begrip ‘assertiviteit’ kennen en weten hoe dit in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Samenwerken en communicatieve vaardigheden
Dagdeel 4: Succesvol samenwerken. Hoe werkt mijn team zo met elkaar samen dat we een optimaal resultaat bereiken?
•Zijn de doelstellingen helder
•Welke types heb je in je team; MBTI verder uitgediept
•Waarom werkt het ene team wel en het andere niet?
•Analysemodel voor teamwork

Dagdeel 5: Communicatieve vaardigheden
Hoe communiceer ik helder met de doelgroep zonder ruis op de lijn?
•Wat is communicatie?
•Verbale en non-verbale communicatie en oefenen
•Voorkomen van communicatiestoringen
•STAR-interviewtechnieken
•Veel praktijkoefeningen: o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback
•Versterkende en verzwakkende woorden
•Aansluiten en afstemmen

Dagdeel 6: Afsluitende bijeenkomst
Afsluiting, evaluatie, intervisie en presentaties/verbetervoorstel praktijkopdrachten.

Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

  • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
  • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
  • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
  • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
  • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.