Op basis van "Positieve Gezondheid"

Duurzame inzetbaarheid in het sociale domein

Ben je werkzaam bij een SW-bedrijf en wil je jezelf en/of je medewerkers graag professionaliseren? In deze cursus van Zone.college leert men bewust te worden van betrokkenheid en zinvolle invulling met daarbij aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Informatie

Voor wie

Het leren implementeren, trainen en coachen rondom ‘Duurzame inzetbaarheid in de SW’ is voor alle medewerkers bij SW-bedrijven. De trainingen zijn toepasbaar binnen beschut werken of bij aangesloten bedrijven waar SW-medewerkers gedetacheerd zijn.

Programma

De sociale werkvoorzieningen zijn sterk in beweging. Er zijn veel ontwikkelingen met een grote impact op de werknemers en leidinggevenden in de SW. De doelgroep verandert, de SW-bedrijven zelf veranderen en ontwikkelen zich in heel verschillende richtingen. SW-bedrijven vinden het belangrijk om aandacht te geven aan duurzame inzetbaarheid van de werknemers.

Het doel van onze aanpak is om te komen tot professionalisering van werknemers, werkleiders en management om bewust te worden van betrokkenheid en zinvolle invulling. Daarbij is naast productieleiding meer aandacht nodig voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. SW-organisaties zijn dus gericht op een zo regulier en duurzaam mogelijke arbeidsparticipatie van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid is in de kern voor SW-bedrijven dus niet vreemd, als geen ander weten zij hoe mens en werk op elkaar af te stemmen, stimuleren ze ontwikkeling en denken ze in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Toch kennen SW-bedrijven specifieke (inzetbaarheid)uitdagingen.

In willekeurige volgorde een aantal uitdagingen:
• Geen nieuwe instroom meer in de ‘oude’ WSW.
• Vergrijzingsproblematiek ook in andere doelgroepen.
• Het verzuim is de SW- branche is hoog.
• Binnen SW-organisaties werken relatief veel medewerkers met een lage sociaal economische status.
• Spanningsvraagstuk tussen productie versus ontwikkeling.
• Invoering van de Participatiewet.
• Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker.

Traject MT
Management- en denkmodellen
Gewerkt wordt volgens de aanpak ‘richten, inrichten en verrichten’
Vanuit de huidige positie over het begrip duurzaamheid gaat het SW-bedrijf een route uitstippellen. Bij deze route geldt de lean-gedachte als grondhouding: maximale focus op het doel en minimale verspilling.

Programma MT
Doel van de trainingen: Directie en management inzicht geven in en begeleiden bij de route om haar doelstelling te realiseren over duurzame inzetbaarheid. Wat zijn de succesfactoren en waar zitten de bottlenecks? Wat vraagt dat van het management zelf en de rest van de organisatie?

Training 1: Richten (1 dagdeel)
Situatie: Positionering in de juiste fase en inzicht in de eigen organisatie m.b.v. positieve gezondheidsscan en de dialoogkaart.
Situatie: Wondervraag.
Lean-filosofie: Wat is het wel en wat vooral niet.

Training 2: Inrichten (1 dagdeel)
Opstellen van prestatie- en procesindicatoren.
Bepalen succesfactoren en bottlenecks bij duurzaam inzetbaarheid.
Ontwikkeling voor management, leiding en medewerkers.
Aanbod- en vraag gestuurd organiseren.
Managementinformatie.
Communicatieplan duurzaamheid.

Training 3: Verrichten (1 dagdeel)
Teamontwikkeling op het gebied van duurzaamheid van het management team.
Teamfasen en gewenste leiderschapsstijl versus voorkeur leiderschapsstijl.
Teamdoelen op het gebied van duurzaam inzetbaarheid.
Teamwaarden op het gebied van duurzaam inzetbaarheid.
Teammeerwaarde op het gebied van duurzaam inzetbaarheid.

Kick-of Traject Duurzame inzetbaarheid SW-medewerkers (per unit)
Positieve gezondheid

Na de start van de MT-trainingen vindt per unit een inspirerende kick-off bijeenkomst plaats incl. enkele workshops. Hierbij zijn de werknemers, unitleider(s) en werkleiders van de betreffende unit aanwezig eventueel aangevuld door HRM of MT. De basis van de bijeenkomst bestaat met name uit de input vanuit de trainingen van het MT. De kick-of gaat inhoudelijk met het thema aan de gang. Centraal hierbij staat de dialoogkaart en de positieve gezondheidsscan. Er is medewerking van een acteur tijdens de bijeenkomst.

Bovenstaande dialoogkaart van SBCM en het concept van positieve gezondheid van Machteld Huber (dit nieuwe gezondheidsconcept biedt een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation) zal richting geven over motivatie, gezondheid, kwalificatie en privé situatie in het proces. In deze modellen wordt gezondheid niet gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

De praktische workshops van elk circa 45 minuten kennen een opbouw zodat een ieder goed mee kan doen m.b.t het thema. We verzorgen dit in carrouselvorm met 10 tot 12 personen per workshop. Enkele voorbeelden zijn:

• Autonomie in dagelijks functioneren.
Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers langdurig inzetbaar zijn als er sprake is van zelf regelen van werkvolgorde. In hoeverre is dat mogelijk binnen het bedrijf, en welke stappen moeten dan worden genomen?
Werkvorm: out-of-the-box denken.

• Gezondheid en werk gaan die samen?
Waar loop je als oudere werknemer tegenaan, lichaamsfuncties? Wat kan je hieraan zelf doen of wat heb je nodig van de werkgever?
Werkvorm: Doen

• Mentaal welbevinden, later als ik “groot” ben
Hoe blijf je gemotiveerd op de werkvloer? Langer werken moeten we allemaal.
Hoe krijg je differentiatie op de werkvloer?
Werkvorm: Eigen Initiatief Model (EIM)

• Sociaal maatschappelijk participeren?
Onze maatschappij wordt steeds digitaler. Om bij te blijven is ontwikkeling
noodzakelijk. Hoe kan de werkgever hierin ondersteunen?
Werkvorm: levend ganzenbord.

• Krachtig zelfstandig, kwaliteit van het leven en zingeving
Het is bekend dat werken goed gaat mits er privé geen of weinig problemen zijn. Hoe kun je zorgen dat het thuis goed blijft gaan? Hoe zet jij je vaardigheden en netwerk in? Wat levert dat op?
Werkvorm: eigen kracht model.

Terugkoppeling van elke werkgroep met het gouden idee of voorstel.
Deze worden gebundeld aangeboden aan het MT om van daaruit nader onderzoek te doen of te laten uitwerken.

Advies: afsluiten met een gezonde duurzame lunch.

Hierbij geven wij suggesties voor een vervolg op dit thema met als leidraad de dialoogkaart en de positieve gezondheidsscan voor duurzame inzetbaarheid.

De werknemers worden getraind en gecoacht hoe de scan kan worden gelezen en hoe je hem kunt interpreteren. In de trainingen komen de gezondheidsdimensies om het
‘gezondheidswelzijn’ te meten aan bod:
• Lichaamsfuncties: medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie.
• Mentale functies en -beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie,
veerkracht.
• Spiritueel/existentiële dimensie: zingeving, doelen/idealen nastreven,
toekomstperspectief, acceptatie.
• Kwaliteit van leven: kwaliteit van leven, welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans.
• Sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden,
betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke
betrokkenheid, betekenisvol werk.
• Dagelijks functioneren: basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL),
werkvermogen.

Trainingen Werkleiders
Communicatie / Samenwerken (1 dagdeel)
Communicatie: Hoe communiceer ik helder met mijn medewerker zonder ruis op de lijn.
• Wat is communicatie?
• Verbale en non-verbale communicatie en oefenen.
• Hoe communiceren we over positieve gezondheids-scan
• Voorkomen van communicatiestoringen.
• STAR interview technieken gekoppeld aan de dialoogkaart.
• Praktijkoefeningen: o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback.
• Versterkende en verzwakkende woorden.
• Aansluiten.

Samenwerken (1 dagdeel)
Hoe werkt mijn team zo met elkaar samen dat we een optimaal resultaat bereiken.
• Samenwerken in het belang van duurzaam inzetbaarheid.
• Zijn de doelstellingen helder.
• Waar is wie goed in in je team.
• Waarom werkt het ene team wel en het andere niet.
• Begeleidingsstijlen.
• Ploegoverleg.

Coaching (1 dagdeel)
Coaching: Hoe stel ik de juiste vragen aan mijn medewerkers.
• Wat is coachen?
• Waarom coachen?
• Coachen en leiderschap.
• Coaching gesprekken over de dialogkaart.
• Ontwikkeling en motivatie.
• Rollenspellen.
• Valkuilen voor coaches.

Situationeel leiding geven (1 dagdeel)
• Wat is situationeel leiderschap gekoppeld aan dialoogkaart.
• Voorbeeldfunctie beschreven vanuit duurzaamheid.
• Wat vinden medewerkers belangrijk?
• Hoe kijken ze tegen jou als leidinggevende aan?
• Hoe reageer je primair op het gedrag van je (nieuwe) medewerker?

Trainingen SW- en Participatiewetdoelgroep
Training en coaching (4 sessies van elk 2 uren)
• Gebruik model positieve gezondheids-scan.
• Gebruik model dialoogkaart.
• Grenzen aangeven.
• Eigen Initiatief Model, Eigen regie.
• Preventie.
• Veerkracht.
• Ziekteverzuim.
• Psychiatrische educatie.

Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

  • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
  • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
  • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
  • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
  • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.