Training Voorman

Heb jij (of krijg jij) bij een regulier bedrijf de functie van voorman? Met deze training van Zone.college word je in 8 dagdelen geschoold tot professional met leidinggevende capaciteiten. Na het afronden van de training ontvang je een getuigschrift.

Informatie

Voor wie

Voor bedrijven, gemeenten en mensontwikkelbedrijven. De training voorman is geschikt voor werknemers die werken of gaan werken als voorman. Veel werknemers worden vanuit hun vakinhoudelijke ervaring ‘gepromoveerd’ tot voorman. Deze ervaring zegt alleen niet altijd iets over de begeleidende vaardigheden. De training is bedoeld voor werknemers MBO niveau 2.

Programma

Wij bieden een training die door ons is opgezet in samenwerking met bedrijven en organisaties en die dus naadloos aansluit bij de behoeften van het bedrijf en daarmee aandacht heeft voor de competenties van de medewerkers. De training wordt tussentijds en aan het eind geëvalueerd met de opdrachtgevers en waar nodig vervolgens aangepast. Deze werkwijze creëert maatwerk en daarmee een toekomstbestendige en waardevolle training.

Uitgangspunten
Tijdens deze training worden de (aanstaande) voormannen en -vrouwen als echte professionals op dit gebied opgeleid. De deelnemers zijn na de training in staat om:

  • Op een juiste manier te luisteren, vragen te stellen en mensen aan te spreken.
  • Te instrueren en te begeleiden.
  • Met conflicten om te gaan.

Inhoud
(1 bijeenkomst is 1 dagdeel)
Bijeenkomst 1 en 2: Leiding geven en motiveren

Kolb-leerstijlentest
Test situationeel leiding geven en opdrachten
Wat is situationeel leiderschap?
Voorbeeldfunctie
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken
Leiding geven op de werkvloer
Hoe werkt motivatie? (Maslow en Herzberg)
Zelfvertrouwen en doelen stellen (onzekerheid en faalangst)
Hoe geef ik op een motiverende manier leiding?

Bijeenkomst 3: Coachen, een stijl van leiding geven (basis)
Wat is coachen?
Waarom coachen?
Coachen en leiderschap
Coachingsgesprekken
Ontwikkeling en motivatie
STAR-interviewtechnieken
Rollenspellen en praktijkopdracht STAR
Valkuilen voor coaches

Bijeenkomst 4: Communicatie en samenwerken
Wat is communicatie?
Verbale en non-verbale communicatie en oefenen
Voorkomen van communicatiestoringen
Analysemodel samenwerking
Voorwaarden voor een goede samenwerking
Menstypes (MBTI-test) en teamwork
Praktijkoefeningen m.b.v. acteur: o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen en feedback

Bijeenkomst 5 en 6: Herkennen en begeleiden van psychische beperkingen
Hoe zie ik of de medewerker een psychische beperking heeft en hoe ga ik ermee om?|
Algemene inleiding over de verschillende soorten beperkingen
Stemmingsstoornissen
Proactieve handvatten, signaleringsplan en crisiskaart
Welke soorten psychische beperkingen zijn er, hoe herken ik ze en hoe ga ik ermee om?
Verslavingen en middelengebruik
Persoonlijkheidsstoornissen
ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen
Onderwerpen op verzoek

Bijeenkomst 7: Conflict- en agressiehantering
Hoe ga ik om met conflicten en agressie?
Wat is een conflict, soorten en uitingsvormen
Professioneel handelen (Emotie- Verstandschema
Conflicten hanteren: regels en oefenen
Bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers
Conflictstijlentest
Wat is agressie, soorten, vormen
A-, B-, C- en D-model
Oorzaken en vroegsignalen van agressie
Proactieve handvatten t.a.v. agressie

Bijeenkomst 8: Coachen, een stijl van leiding geven (vervolg)
Wat is coachen?
Waarom coachen?
Coachen en leiderschap
Coachingsgesprekken
Ontwikkeling en motivatie
STAR-interviewtechnieken
Rollenspellen en praktijkopdracht STAR
Valkuilen voor coaches

Begeleiding, nazorg en coaching
Gedurende de training is er voldoende aandacht voor de individuele deelnemer en wordt er gezorgd voor een veilige trainingsomgeving. Aansluitend aan de training kan groepsintervisie en/of individuele coaching worden verzorgd. Dit is niet begrepen in de training.

De training wordt verzorgd door diverse ervaren trainers met lange affiniteit met de doelgroep.

Data en Locaties

Open inschrijvingcursus:

Data: 9, 23 en 30 november en 21 december 2023
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Locatie: omgeving Deventer/Zwolle

Deze training kan ook worden verzorgd op diverse (bedrijfs)locaties als incompanytraining voor uw medewerkers.

 

 

Investering

€ 950,- excl. 21% btw.

We informeren je graag over de actuele subsidies en regelingen.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.