Training voorman / assistent werkleider

Heb jij (of krijg jij) de functie van voorman of assistent werkleider? Met deze training van Zone.college word je in 8 dagdelen geschoold tot professional met leidinggevende capaciteiten. Na het afronden van de training ontvang je een getuigschrift.

Informatie

Voor wie

De training is bedoeld voor medewerkers bij bedrijven, gemeenten en mensontwikkelbedrijven. De training voorman is geschikt voor werknemers die werken of gaan werken als voorman. Veel werknemers worden vanuit hun vakinhoudelijke ervaring ‘gepromoveerd’ tot voorman. Deze ervaring zegt alleen niet altijd iets over de begeleidende vaardigheden. De training is bedoeld voor werknemers MBO niveau 2.

Programma

Wij bieden een training die door ons is opgezet in samenwerking met bedrijven en organisaties en die dus naadloos aansluit bij de behoeften van het bedrijf en daarmee aandacht heeft voor de competenties van de medewerkers. De training wordt tussentijds en aan het eind geëvalueerd met de opdrachtgevers en waar nodig vervolgens aangepast. Deze werkwijze creëert maatwerk en daarmee een toekomstbestendige en waardevolle training.

Uitgangspunten
Tijdens deze training worden de (aanstaande) voormannen en -vrouwen als echte professionals op dit gebied opgeleid. De deelnemers zijn na de training in staat om:

  • Op een juiste manier te luisteren, vragen te stellen en mensen aan te spreken.
  • Te instrueren en te begeleiden.
  • Met conflicten om te gaan.

Inhoud
(1 bijeenkomst is 1 dagdeel)
Bijeenkomst 1 en 2: Leiding geven en motiveren

Breinleren; het leren en ontwikkelen met de breinprincipes
Test situationeel leiding geven en opdrachten
Wat is situationeel leiderschap?
Voorbeeldfunctie
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken
Leiding geven op de werkvloer
Hoe werkt motivatie? (Maslow en Herzberg)
Zelfvertrouwen en doelen stellen (onzekerheid en faalangst)
Hoe geef ik op een motiverende manier leiding?

Bijeenkomst 3: Coachen, een stijl van leiding geven (basis)
Wat is coachen?
Waarom coachen?
Coachen en leiderschap
Coachingsgesprekken
Ontwikkeling en motivatie
STAR-interviewtechnieken
Rollenspellen en praktijkopdracht STAR
Valkuilen voor coaches

Bijeenkomst 4: Communicatie en samenwerken
Wat is communicatie?
Verbale en non-verbale communicatie en oefenen
Voorkomen van communicatiestoringen
Analysemodel samenwerking
Voorwaarden voor een goede samenwerking
Menstypes (MBTI-test) en teamwork
Praktijkoefeningen m.b.v. acteur: o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen en feedback

Bijeenkomst 5 en 6: Herkennen en begeleiden van psychische beperkingen
Hoe zie ik of de medewerker een psychische beperking heeft en hoe ga ik ermee om?|
Algemene inleiding over de verschillende soorten beperkingen
Stemmingsstoornissen
Proactieve handvatten, signaleringsplan en crisiskaart
Welke soorten psychische beperkingen zijn er, hoe herken ik ze en hoe ga ik ermee om?
Verslavingen en middelengebruik
Persoonlijkheidsstoornissen
ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen
Onderwerpen op verzoek

Bijeenkomst 7: Conflict- en agressiehantering
Hoe ga ik om met conflicten en agressie?
Wat is een conflict, soorten en uitingsvormen
Professioneel handelen (Emotie- Verstandschema
Conflicten hanteren: regels en oefenen
Bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers
Conflictstijlentest
Wat is agressie, soorten, vormen
A-, B-, C- en D-model
Oorzaken en vroegsignalen van agressie
Proactieve handvatten t.a.v. agressie

Bijeenkomst 8: Coachen, een stijl van leiding geven (vervolg)
Wat is coachen?
Waarom coachen?
Coachen en leiderschap
Coachingsgesprekken
Ontwikkeling en motivatie
STAR-interviewtechnieken
Rollenspellen en praktijkopdracht STAR
Valkuilen voor coaches

Begeleiding, nazorg en coaching
Gedurende de training is er voldoende aandacht voor de individuele deelnemer en wordt er gezorgd voor een veilige trainingsomgeving. Aansluitend aan de training kan groepsintervisie en/of individuele coaching worden verzorgd. Dit is niet begrepen in de training.

De training wordt verzorgd door diverse ervaren trainers met ruime ervaring met de doelgroep.

Data en locatie

Cursusdata najaar 2024:
21 oktober
4 november
11 november
28 november

Tijd: 9.00 – 16.00 uur.
Locatie: wordt centraal gelegen gekozen, onder voorbehoud: Almelo, Zwolle, of Lochem.

Investering

€ 995,- excl. 21% btw p.p.

We verzorgen de cursus óók bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

  • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
  • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
  • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
  • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
  • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.