“Ik probeer het uit te leggen in boerentaal”

Zone.college biedt een bijzondere vorm van lesgeven waarin theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten: praktijk-rijk leren. Het idee is dat studenten en docenten zoveel mogelijk ‘naar buiten’ gaan om te ervaren hoe het er bij echte bedrijven aan toe gaat. De principes van praktijk-rijk leren worden ook toegepast in de mbo-opleidingen Veehouderij van Zone.college. Zo is Melkveebedrijf Klein Geltink in Vorden een van de bedrijven waar studenten de praktijk leren kennen.

Samen met vrouw en zoon
“Wij hebben hier 130 melkkoeien en ongeveer 75 stuks jongvee”, vertelt André Klein Geltink. “Het melken doen we in een 2 x 12 rapid exit-melkstal en de dieren worden automatisch gevoerd met een Lely Vector voerrobot. Ik doe het bedrijf samen met mijn vrouw en mijn oudste zoon. Mijn vrouw houdt zich vooral bezig met de kalfjes, de rest van het werk doe ik, samen met mijn zoon en momenteel twee stagiairs die hier een dag in de week zijn.”

Eigen invulling aan praktijk-rijk leren
André werkt al een aantal jaren mee aan het praktijk-rijk leren. “Het afgelopen jaar hebben we hier diverse keren een klas van de opleiding Veehouderij niveau 2 over de vloer gehad. De leerlingen hebben dan ’s morgens op school een theoriegedeelte en komen ’s middags bij ons om te ervaren hoe dat er in de praktijk uitziet. In mijn lessen geef ik daar op mijn eigen manier invulling aan. Ik volg niet voor honderd procent het werkboek van de leerlingen, maar probeer de leerlingen dingen bij te brengen op zo’n manier dat het blijft hangen. Ik probeer het uit te leggen in boerentaal. We zijn ook heel praktisch bezig, bijvoorbeeld met koeien beoordelen op exterieur of controleren op uiergezondheid.”

De praktijk maakt enthousiast
André denkt dat de praktijk voor deze leerlingen de beste leerschool is. “Zeker als ze nog wat jonger zijn. Natuurlijk moeten ze een theoretische ondergrond hebben, dat snappen ze zelf ook wel. Maar echt enthousiast worden ze pas als ze het met eigen ogen zien. Ik vind het zelf ook leuk om zulke groepen te begeleiden. Ik denk dat het me ook wel goed afgaat om op een gemoedelijke toon de juiste boodschap over te brengen. Het is mooi om op deze manier een bijdrage te leveren aan de toekomst van de sector. En het kost me maar een paar uur per week, dat is te overzien.”