Jonge boeren in de toekomst

Op donderdag 29 november brachten zo’n zestig studenten van de opleiding Veehouderij, Niveau 4, een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel voor de leerlijn ‘Innovatie in de sector’. Het bezoek is georganiseerd in samenwerking met het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK).

Bij aankomst splitste de groep in tweeën, waarbij de studenten uit Almelo en Hardenberg een bezoek brachten aan Europarlementariër Jan Huitema, en de studenten uit Doetinchem aan Europarlementariër Annie Schreijer Pierik. Zij gingen samen gesprekken aan over regelgeving rondom uitstoot, mestquota en de ondersteuning van Nederlandse boeren door Brussel. Tijdens het bezoek konden de studenten een kijkje nemen in de indrukwekkende vergaderzaal waar de Europarlementsleden debatteren, en ze gingen het gesprek aan over hoe de Europese democratie werkt en op welke manier jonge boeren en tuinders te maken hebben met besluitvorming in Brussel.

Debbie Dwars is een van de studenten die een bezoek bracht aan Brussel. Ze kijkt terug op een interessante en leerzame dag.

 

‘Jonge boeren in de toekomst’

 

Zone.college Doetinchem afdeling Veehouderij klas 3, Niveau 4, heeft in samenwerking met GAJK (Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt) een reis naar het Europees Parlement in Brussel georganiseerd om meer te horen en te leren wat Annie Schrijer-Pierik in het Europees Parlement doet en wat de besluitvorming in Brussel voor ons als jonge boeren betekent.

 

’s Ochtends om 05.45 uur vertrok de bus uit Doetinchem richting Brussel. De reis verliep goed (en gezellig) en we werden hartelijk ontvangen bij het Europees Parlement. Bij ontvangst hebben wij eerst met z’n allen in een cafeetje in Brussel wat gedronken en hier hebben wij kennis gemaakt met Stijn en Kees. Dit zijn de stagiaire en de journalist van Annie Schrijer-Pierik. Zij hebben ons de planning uitgelegd en begeleidden onze groep ook tijdens het bezoek.

 

Hierna zijn we, na de strenge controle om naar binnen te kunnen, begeleid naar een zaaltje waar Stijn vertelde dat het Europees Parlement in Brussel veel voor Nederland betekent. Stijn vertelde ons dat andere Europese landen helemaal niet zoveel regeltjes binnen de landbouw hebben, maar dat Nederland dit zichzelf aandoet. Daarnaast kijken andere landen juist op tegen de Nederlandse landbouw, omdat Nederlandse boeren ontzettend goed in managing zijn. Andere landen willen juist veel van Nederland leren. Wij leven in een land waarvan wijzelf denken dat het hier zo streng moet zijn en er zoveel negatieve berichtgeving is in de media over de landbouw.

 

Annie Schrijer-Pierik zit in het Europees Parlement voor de Landbouw en Plattelandsontwikkeling, maar daarnaast ook voor o.a. de Visserij en Voedselveiligheid. Namens het CDA is Annie Schrijer-Pierik Europarlementslid in het Europees Parlement. Het CDA valt onder de EVP, wat de grootste partij is in Brussel met de meeste zetels (bijna 1/3 deel). Dit betekent dus dat Annie Schrijer-Pierik veel voor elkaar kan krijgen in het Europees Parlement. Het Europees Parlement beslist over de voorstellen van de Europese commissie. Deze voorstellen zijn formeel zelf ingediend door parlementsleden.

 

Hierna kregen we de kennismaking met Annie Schrijer-Pierik. En wat een geweldige dame is Annie! Mooi om te zien en luisteren waar Annie voor gaat en dat ze echt concreet achter de boeren staat en hiervoor in het parlement zit. Annie gaf aan dat wij, jonge boeren in Nederland, heel veel voor elkaar kunnen krijgen, maar niet met het huidige kabinet. Ze pleitte voor ons om te gaan stemmen op iemand die er voor de boeren is, al is het “maar” iemand van de gemeenteraad.

Zo vertelde Annie Schrijer-Pierik ons dat er vanuit Brussel erg veel mogelijk is voor Nederland. Zo is er veel geld beschikbaar voor de landbouw, als de Nederlandse regering met een duidelijk plan komt en met concrete doelen. Maar helaas is er te weinig gedaan om dit geld binnen te krijgen. Daardoor heeft Nederland afgelopen jaar maar 11% van het beschikbare geld voor de Nederlandse landbouw binnengehaald. Dit kwam voor ons als een verrassing en we waren geschokt. Het geld dat andere landen kregen voor o.a. de extreme droogte van afgelopen jaar, had Nederland ook kunnen krijgen. Maar er wordt te weinig gedaan vanuit de Nederlandse regering om dit geld beschikbaar te krijgen. Dit zal ook een doel zijn voor belangenorganisaties om meer van de Nederlandse regering te gaan verlangen.

 

Een van onze vragen was hoe het toch kan dat de Nederlandse landbouw zoveel regeltjes heeft. Annie Schrijer-Pierik gaf aan dat Nederland het enige land is met zoveel regeltjes rondom de landbouw binnen de EU. Zo moet de nitraatuitspoeling in Nederland door elke boer gemeten worden, terwijl een land zoals Frankrijk maar over een aantal stukken grond over het land verspreidt de nitraatuitspoeling meet. De uitspoeling van nitraat moet gemeten worden, maar de manier waarop mogen de landen zelf bepalen.

 

Dat het grote gedeelte van de Nederlandse regering van de landbouw in Nederland af wil, is bekend. Annie Schrijer-Pierik bestrijdt dit. Zij gaf aan dat juist de landbouw heel belangrijk is, omdat je niet afhankelijk wilt zijn van je voedselvoorziening door andere landen. Voedsel is een primaire behoefte, en als de mogelijkheid er is moet je hierin als land juist zelfvoorzienend zijn. Ook moet de Europese Unie hierin eigenlijk zelfvoorzienend zijn, maar een groot deel van het voedsel wereldwijd wordt geïmporteerd door de EU.

 

Het is jammer dat de landbouw af en toe zo negatief in de media gezet wordt. Annie gaf aan dat wij als jonge boeren hierboven moeten staan en samen een vuist moeten vormen. Laat jezelf horen, kom op voor het mooiste beroep dat er is. Want boeren doe je vol met passie en liefde voor je vee!

Debbie Dwars, student Veehouderij klas 3, Niveau 4 in Doetinchem