Leerlingen Het Groene Lyceum ontwikkelen een natuurpad

Leren door denken en doen: dat staat centraal in Het Groene Lyceum van Zone.college. Dus niet alleen leren uit boeken, maar ook aan de slag in projecten en samen zorgen voor een mooi eindproduct. Dit projectonderwijs start al in het eerste leerjaar. En een mooi voorbeeld komt uit Twello: eerstejaars leerlingen Het Groene Lyceum ontwikkelden hier afgelopen schooljaar een natuurpad in de omgeving van de school. Docenten Jens Klein en Herma Jongbloed doen enthousiast verslag.

‘In het project ‘Natuurpad’ zetten leerlingen een wandelroute uit en bedenken ze leuke opdrachten die tijdens de wandeling kunnen worden uitgevoerd’, vertelt Jens Klein, docent in Het Groene Lyceum. ‘De opdrachten gaan over onder meer bloemen, planten, dieren en omgeving en hebben als doel om meer over het natuurgebied te weten te komen. Alle opdrachten zitten in een speciale kist, die ook door de leerlingen zelf is ontwikkeld en gemaakt.’

Testen
‘Leerlingen laten de wandelroute eerst testen door klasgenoten, die dan ook feedback geven. Vervolgens lopen leerlingen van andere klassen het natuurpad en gaan ze aan de slag met de opdrachten. Als afsluiting van het project lopen alle eerstejaarsleerlingen van Het Groene Lyceum het blote-voeten-pad. Een mooie, actieve afsluiting van een leuk project!’

Vaardigheden leren
‘Bij de projectdagen lijkt het soms dat de nadruk ligt op het eindproduct, maar tijdens het proces leren de leerlingen het meest’, geeft Herma Jongbloed, docente in Het Groene Lyceum, aan. ‘Tijdens het organiseren van het natuurpad leren de leerlingen om samen te werken. Ze overleggen bij het nemen en uitvoeren van taken en ze leren om samen beslissingen te maken. Daarnaast werken ze aan hun organisatorische vaardigheden; het opzetten van een activiteit voor een andere klas vraagt wel wat. Ten slotte moeten de leerlingen kritisch naar hun eigen werk kijken, want het natuurpad moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Met andere woorden: het proces is minstens zo belangrijk als het eindproduct.’

Het leren in projecten (projectonderwijs) gebeurde in Twello dit schooljaar elke dinsdagochtend bij de Wilpse Dijkschool, een extra leslocatie van Zone.college Twello. Op deze locatie hebben de leerlingen de ruimte en de vrijheid om alles uit de projectdag te halen. Er zijn theorielokalen, een kook- en technieklokaal. Met de Wilpse Dijkschool als uitvalsbasis wordt er ook onderzoek in de omgeving gedaan. In schooljaar 2022-2023 staan er natuurlijk weer mooie projecten op het lesprogramma van Het Groene Lyceum. Leren door denken en doen wordt zo mooi in de praktijk gebracht.