Klachten en bezwaar

Onze organisatie is erop gericht om de leerling, student en deelnemer zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daar staan wij voor en dat mag ook van ons verwacht worden. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is of suggesties heeft over hoe het beter zou kunnen. Dat horen wij natuurlijk graag.

  • Ben je ergens niet tevreden over of heb je ideeën ter verbetering? Neem dan contact op met de teamleider, directeur, coach of sectormanager.
  • Wil je een klacht melden? Meld je klacht via het Klachtenformulier.
    Na het openen van bovenstaande hyperlink wordt gevraagd inloggegevens in te vullen – welke dat zijn staan ook op het scherm vermeld. Deze inloggegevens zijn alleen nodig om het klachtenformulier te openen. Je privacy loopt hiermee geen gevaar. Wij zorgen uiteraard ervoor dat de informatie, die je via het formulier aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. 
  • Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten, treiteren of discriminatie, dan kun je een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via de vertrouwenslijn van Bezemer & Schubad: 088-1440200. Daar zal je een externe vertrouwenspersoon worden toegewezen die je kan helpen.
  • Leerlingen/studenten kunnen bij klachten over grensoverschrijdend gedrag ook altijd terecht bij de interne vertrouwenspersonen op hun school.

De klachtenregelingen:

  • Klachtenregeling voor leerlingen en studenten voor klachten van zakelijke aard.
  • Klachtenregeling voor leerlingen en studenten voor klachten over ongewenst gedrag.

Voor vragen betreffende de klachtenregelingen kun je contact opnemen met Klachtenbeheer via klachtenbeheer@zone.college of 088-26 20 700.