Waarover praten we bij de studentenraad?

De studentenraad is een medezeggenschapsorgaan voor en door studenten. De raad vertegenwoordigt alle studenten van de school en adviseert de school over beslissingen die genomen moeten worden. In de studentenraad van Zone.college praten we over allerlei verschillende onderwerpen. Om wat voor onderwerpen gaat het dan bijvoorbeeld?

 

Gala/feest

Als studentenraad willen we graag een gala organiseren, om het contact tussen studenten van verschillende opleidingen te bevorderen. Onze focus lag eerst op de periode rondom de kerst, maar door de coronamaatregelen lukte dat niet. We gaan kijken of we het gala op een later tijdstip alsnog kunnen organiseren.

 

Ledenwerving

Drie van de vier leden gaan dit schooljaar afstuderen en zullen de studentenraad verlaten. Om de continuïteit van de studentenraad te waarborgen, moeten we nieuwe leden werven.

 

Spreekuur

Het is de bedoeling dat er een spreekuur komt op de locatie Zwolle. Er zal dan een lid van de studentenraad aanwezig zijn om verschillende vragen van studenten te beantwoorden. Bijvoorbeeld vragen over cijfers, lessen, examens en examinering.

 

Regenboogvlag

We hebben bij Zone.college allerlei vlaggen, maar nog geen regenboogvlag. Daar willen we verandering in brengen.

 

Contact tussen studenten van verschillende leerjaren

Wij denken dat contact met ouderejaars de eerstejaars studenten op weg kan helpen door ervaringen, informatie en tips te delen. We zijn al bezig om dit te regelen.

 

Fit zijn op school

We denken bijvoorbeeld na over een gezondere kantine.

 

De studentenraad vergadert één keer per maand. Op de agenda staan onderwerpen die ons als studenten bezighouden. Maar we doen meer dan alleen vergaderen. Zo organiseren we ook evenementen en panels waar studenten hun mening kunnen laten horen. En we houden contact met externe organisaties. Op dit moment doen twee leden van de centrale studentenraad mee aan een project bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. We werken hier samen met ongeveer dertig andere studenten van verschillende mbo-instellingen uit heel Nederland.

 

Word jij er net zo enthousiast van als wij?

Mooi! Wij zijn namelijk op zoek naar gemotiveerde studenten. Meld je aan of stel je vraag via centralestudentenraad@zone.college. Wij zien je reactie graag tegemoet!