Denk na over uw toekomst tijdens Melkers van Morgen

Melkers van Morgen is terug van weggeweest. Op 20 juni 2019 wordt de kennisdeel-dag voor melkveehouders weer georganiseerd op de Marke in Hengelo. Zwier van de Vegte: “Melkers van Morgen daagt ondernemers uit om na te denken over hun toekomstige bedrijfsvoering.” Melkers van Morgen zit bovenop de actualiteit en vertaalt innovaties en nieuwe inzichten direct door naar praktische waarde voor het boerenbedrijf. Zone.college is ook aanwezig op deze innoverende dag. Wij nodigen u van harte uit voor Melkers van Morgen.

Melkers van Morgen  wordt dit jaar georganiseerd door VKA, in samenwerking met andere partijen. Zwier van de Vegte: “Melkers van Morgen is met name een mooi platform voor kennisdelen over de teelt van gewassen. Als ondernemer moet je keuzes maken in je bedrijfsvoering over gewassen, maaien, bemesting, enzovoort. Samen met andere bezoekers en experts ga je deze dag in discussie over deze thema’s en zijn voorbeelden te zien op de hiervoor aangelegde demovelden.”

Nadenken over de toekomst

In totaal komen op 20 juni 2019 acht thema’s in workshops aan de orde, bodem, gras, mais, vanggewas, akkerbouwmatig ruw- en krachtvoer, GLB biodiversiteit, precisielandbouw (sensoren) en precisielandbouw (NIR). Kruidenrijk grasland is een belangrijk thema, op de demovelden van de Marke zijn van verschillende mengsels en rassen te zien.

Spuitlicentie

Tijdens Melkers van Morgen kunt u uw gewasbeschermingslicentie (module Teelt) te verlengen.

Programma, locatie en aanmelden

U kunt kiezen uit twee rondes; de ochtendronde start om 09.30 uur, inloop vanaf 9.00 uur. De middagronde start om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur met een heerlijke lunch.

Locatie: proefbedrijf De Marke, Roessinkweg 2, Hengelo, Gelderland.

Aanmelden 

Kom ook naar Melkers van Morgen op 20 juni 2019 . Meld u aan via www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen.