Het Groene onderwijs van de toekomst

#flowerknowledge

Ontwikkelingen Bloem & styling

 

Het is alweer 2019! Niet alleen de tijd gaat snel: de veranderingen in de markt volgen elkaar ook in rap tempo op. Om bij te blijven en passend Groen onderwijs aan te bieden, moeten én willen we in verandering blijven. 

In Q4 van 2018 is er vanuit de afdeling Bloem & styling een projectgroep gestart om na te gaan hoe het onderwijs eruit moet komen te zien. We deden onderzoek en organiseerden inspiratiesessies om samen de richting van ons onderwijs te bepalen. Hieruit zijn aanbevelingen naar voren gekomen: acties en besluiten richting de (nabije) toekomst en het vervolgtraject.

Terugblik Inspiratiesessies

In oktober en november 2018 organiseerden we 4 inspiratiesessies. Experts en inspirators gaven hun visie op belangrijke ontwikkelingen in ons werkveld en namen ons mee in de veranderingen waar zij succesvol op inspelen. Bij elke sessie stond dezelfde vraag centraal: ‘Wat moet Zone.college doen om het talent van de toekomst ook succesvol aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen?’ Hieronder blikken we kort terug op elke sessie.  

#1 – Jong ondernemerschap in het Groen
Nederland kent vele start-ups. Toch komen deze ondernemers nauwelijks uit het Groene onderwijs. Hoe kan dat? En hoe kan Zone.college meer ondernemers uit laten stromen? Want ondernemerschap is én blijft een belangrijk thema in ons vakgebied. The Flower Family, Living Light en Bloesembar namen ons mee in hun verhalen en visies.  

Inspiratiesessie

#2 – Marketing & nieuwe handel
Hoe zet je een bedrijf of product in de markt? Hoe mooi je idee ook is: als de markt er niet op zit te wachten óf niet van het bestaan van je idee af weet, is de kans van slagen gering. Deze les geldt ook voor studenten: zij moeten bij alles wat ze maken tijdens de opleiding bedenken hoe ze het in de markt kunnen zetten. Voor Zone.college geldt hetzelfde: past ons Groene onderwijs bij de vraag uit de markt? Creating heroes en Sprinklr waren deze sessie te gast. 

Inspiratiesessie

#3 – Vakmanschap in de toekomst
Nog geen 10% van alle bloemen- en plantenverkoop in Nederland vindt online plaats. Blijft dat in de toekomst ook zo? Zeker niet. Verwacht wordt dat over 10 jaar 30% van alle handel via online kanalen bij de consument komt. We gingen het gesprek aan met de sprekers van Bloomon en Mama Botanica. Iedereen was het er deze avond over eens: online gaat in het vernieuwde onderwijs een grote rol spelen! 

Inspiratiesessie

#4 – Bloemen en planten: meer dan mooi
Dat mooie boeketten mensen gelukkig maken, dat weten we! Intussen wordt er steeds meer bekend over de waarde die bloemen – en vooral ook planten – toevoegen aan ons welzijn. Ze maken ons gelukkig en heel gezond! Wetenschapper Jolanda Maas en ondernemer Tessa Duste namen ons mee in feiten en concrete resultaten. Conclusie: we moeten in onze opleiding verder kijken dan alleen naar de sierwaarde van onze producten. 

Inspiratiesessie

De aanbevelingen 

Naar aanleiding van de onderzoeksmaanden en vele gesprekken is de projectgroep tot een aantal aanbevelingen voor de ontwikkeling naar concreet Groen onderwijs gekomen. De volgende aanbevelingen zijn bij het Management Team (MT) neergelegd:

  • Voor de ontwikkeling van een ambitieuze, Groene topopleiding binnen Zone.college, gaan we voor geheel Binnengroen. Dit betekent op hoofdlijnen dat:
    • De opleiding verder gaat dan een opleiding Bloem & styling. We gaan naar een verbreding en kiezen daarbij voor vitaal Binnengroen. Dit betekent een opleiding waar bloemen en planten centraal staan! 
    • We gaan ons daarbij breed inzetten op verschillende niveaus (niet alleen niveaus die we nu bedienen). Denk daarbij in de toekomst ook aan Internationaal en Niveau 5. We starten wel met de niveaus waar we nu ook onderwijs voor aanbieden. 
    • We gaan nauwer samenwerken met partners uit het bedrijfsleven. 
    • De Groene topopleiding zal in de toekomst vanaf 1 centrale plek aangeboden worden. Dit is een Groene, fysieke locatie die we samen willen gaan ontwikkelen met partners. 
  • Om een concrete invulling te geven aan deze ambities hebben wij het MT aanbevolen om een vervolgprojectgroep in het leven te roepen. Deze projectgroep zal verder inhoudelijke antwoorden gaan vinden. Denk daarbij aan het verder vormgeven van het lesprogramma (KD), de positionering in de markt, de ontwikkeling van een geschikte locatie, de partners, het financiële plaatje, etc.

En nu? 

Het MT van Zone.college is akkoord gegaan met de richting van bovenstaande aanbevelingen. Zij stellen op korte termijn een nieuwe projectgroep samen die snel van start gaat om het adviesstuk dat er nu ligt concrete invulling te geven.