Ministerie van LNV op werkbezoek bij Zone.college Doetinchem

Vandaag was een afvaardiging van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op bezoek bij Zone.college in Doetinchem. Tijdens het werkbezoek werd onderzocht hoe het groene onderwijs in de regio verder versterkt kan worden. Ook was de maatschappelijke opgave op het gebied van duurzaamheid een belangrijk gespreksonderwerp. 

De delegatie werd verwelkomd door Berend Pastoor, lid van het College van Bestuur van Zone.college. Berend Pastoor: “Fantastisch om vandaag een afvaardiging van het ministerie van LNV en OCW te ontvangen. Graag laten we de kracht van groen onderwijs zien. Tijdens het werkbezoek toonden we hoe het groene onderwijs bijdraagt aan oplossingen voor de toekomst.”

Samen kleuren we de toekomst groen
Het overkoepelende thema van het programma was ‘Samen kleuren we de toekomst groen’. Er is steeds meer aandacht voor gezond leven, voldoende en veilig voedsel, natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid, natuur en een groene leefomgeving. Dat vraagt om goed opgeleide mensen en nieuwe kennis. Het goede nieuws is dat het groene onderwijs momenteel een grote aantrekkingskracht heeft op leerlingen en studenten.

Rondleiding
Na de introductie met ons groene onderwijs kreeg de delegatie een rondleiding door het schoolgebouw van ons voortgezet onderwijs, namen ze een kijkje in de onlangs geïnstalleerde zuiverende kas. En sloten ze de rondleiding af op onze mbo-locatie aan de Gildenbroederslaan in Doetinchem.

Belangrijke themas
Om te ontdekken wat bij je past is ervaring opdoen in de praktijk erg belangrijk. Daarom krijgen studenten bij Zone.college naast hun stage ook praktijk- en theorielessen van betrokken docenten en gastdocenten uit het bedrijfsleven. Voor het praktijk-rijke onderwijs van Zone.college is aansluiting bij de regio en het bedrijfsleven daarom erg belangrijk. Dit geldt nationaal maar zeker ook internationaal.

Binnen ons onderwijs is er veel aandacht voor duurzaamheid. Zo leren studenten van de mbo-opleiding Green design hoe ze in hun vakgebied ook terug kunnen geven aan de natuur. In plaats van er alleen gebruik van te maken. Bij de mbo-opleiding Veehouderij is duurzaamheid ook een belangrijk onderwerp. Het aantal studenten Veehouderij in Doetinchem nam ook dit jaar toe. Tijdens de opleiding is er aandacht voor ‘toekomst gerichte landbouw’ waarbij de sector voor uitdagingen staat zoals klimaatverandering, biodiversiteit, bodem-, lucht- en waterkwaliteit & waterbeheer. De studenten verdiepen zich  in kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, biologische en precisielandbouw. “Met deze kennis en vaardigheden op zak, zijn studenten beter voorbereid op de toekomst”, aldus Eimert Fikse, directeur mbo van Zone.college.