MT-nieuws

Voor het managementteam mbo is er ook veel veranderd over de zomervakantie. Vorig jaar bestond het managementteam mbo uit de werkveldleiders en teamleiders van beide schoolinstellingen en werden de vergaderingen gehouden met veel personen. Nu bestaat het managementteam mbo uit zeven personen, waarvan vijf portefeuillehouders en twee secretariële ondersteuners. Het kleinere aantal zorgt voor een eenvoudigere manier van vergaderen alleen is het in deze beginperiode met name een uitdaging om dezelfde taal te spreken en in de hectiek keuzes te maken die ook houdbaar zijn op de lange termijn. Het leren spreken van dezelfde taal zal door de hele organisatie herkend worden en daar moet aandacht aan besteedt worden om als Zone.college een sterke eenheid te vormen.

De fusie heeft gezorgd voor een groei in aantal mbo locaties. Om met het personeel op elke locatie in contact te komen vergadert het MT op de verschillende locaties. Daarbij worden ook de vmbo locaties bezocht, zodat de verbinding tussen vmbo en mbo aangehaald wordt.

 Met de werkveldconferentie van 3 oktober is een volgende stap gezet in het samenbrengen van de werkvelden, in lijn met de werkveldconferenties van vorig jaar. Het verschil is dat nu de onderwijsteams en vakexpertteams bij elkaar zijn gekomen in vergelijking met de werkvelden vorig jaar. Binnen de onderwijsteams is er hard gewerkt aan het nadenken over de functie van het team, de kwaliteiten en is er een begin gemaakt met het opstellen van de doelen voor de paspoorten. Voor de werkveldconferentie is er voor een aantal procesbegeleiders al een start gemaakt met de cursus ‘Het leren organiseren’, in Zwolle zal dit op 17 oktober beginnen. Zowel de werkveldconferentie als de start van de cursus is door het MT als zeer positief ervaren en lijkt daarmee een goede stap vooruit te zijn.

Er zijn nog een heel aantal zaken die de aankomende periode tijd en aandacht verdienen. Zoals Eimert tijdens de werkveldconferentie al aangaf werken de e-mailgroepen nog niet naar behoren en kunnen onderwijsteams nog niet bij de studenten waar zij bij moeten kunnen. De afdeling ICT is onder andere hier erg druk mee en hoopt het zo snel mogelijk voor elkaar te hebben. De komende periode is het managementteam mbo met de volgende zaken druk bezig; de begroting van 2019 moet binnenkort vastgesteld worden en de portefeuillehouders zijn bezig om de nodige informatie te krijgen. Verder moet de kwaliteitsagenda 31 oktober ingeleverd worden, daarin komen de plannen van Zone.college voor de komende vier jaar naar voren en worden er per werkveld concrete plannen en ambities uitgesproken.
Daarnaast zullen in de maand oktober de jaartaken van de personeelsleden opgepakt worden om op die manier inzicht te krijgen in alle taken en ervoor te zorgen dat het plaatje klopt.

Vragen over deze nieuwsbrief kunnen opgestuurd worden naar Bram Burgler, directiesecretaris, burgler@zone.college