Ontwikkelingen groene sector

De groene sector is in ontwikkeling. Er komen steeds meer groene gebouwen en deze moeten niet alleen worden ontworpen en aangelegd, maar ook langdurig worden onderhouden. Dat vraagt de komende jaren véél nieuwe vakmensen die ook andere vaardigheden moeten bezitten dan die van de traditionele hovenier. Bijvoorbeeld voor het binnen- en buitengroen bij gebouwen.

Samenwerking
De nieuwe ontwikkelingen zijn mooie kansen voor het onderwijs. Dat was een belangrijke conclusie op de jaarlijkse Docentendag van brancheorganisatie VHG op donderdag 3 oktober op het Zone.college in Zwolle. Deze dag is bedoeld om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verder versterken. In diverse workshops maakten de negentig aanwezige docenten kennis met de laatste ontwikkelingen in de groene sector, zoals Het Levende Gebouw, circulariteit en I-Tree.

Groen biedt garantie op werk
De overheid geeft aan dat we in 2050 allemaal circulair moeten zijn. De groensector wordt daarbij steeds belangrijker en we krijgen een ander soort vak. Dat heeft gevolgen voor groen onderwijs op alle niveaus. Hoe het onderwijs moet veranderen, is nu nog lastig te beantwoorden. Duurzaamheid, circulariteit, CO2, stikstof, er komen steeds nieuwe aandachtspunten. Onderwijs en bedrijfsleven moeten samen studenten bewust maken van wat circulariteit betekent en vertellen dat er in de groene sector een garantie is op werk.

Groene Hotspot
Zone.college organiseerde de Docentendag samen met de VHG vanuit haar rol als Groene Hotspot van Oost-Nederland. Vanuit de Groene Hotspot organiseren we diverse activiteiten (veelal met de branchevereniging VHG) om te zorgen voor nog beter Groen Onderwijs, wat weer moet leiden tot voldoende en goed opgeleide vakmensen in het groen.